431 031    MŽE 7 A


MO Tachov                                                                                      8,5 ha

Revír tvoří nádrže:

        PR   01  Vidonický                                v k. ú.    Strachovice                                      0,4 ha

        (GPS 49°37'52.241"N, 12°49'37.644"E)

        PR   02  Hošťka Žďár                            v k. ú.    Hošťka                                              0,6 ha

        (GPS 49°41'26.387"N, 12°35'18.11"E)

        PR   03  Mýtská                                     v k. ú.    Mýto                                                 1,0 ha

        (GPS 49°47'36.131"N, 12°35'5.644"E)

        PR   04  Pinka                                        v k. ú.    Lhota                                                0,5 ha

        (GPS 49°45'0.345"N, 12°47'33.208"E)

        PR   05  Štrambád (Jirský)                   v k. ú.    Malý Rapotín                                  6,0 ha

        (GPS 49°47'14.636"N, 12°39'37.404"E)

Štika obecná nemá na nádrži Štrambád stanovenu zákonnou míru a ulovené ryby nesmějí být vráceny zpět do vody.


Úlovky 2017

431031 Mže 7 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Tachov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 516 2 230,9
2. Lín 126 39,2
3. Cejn 154 32,9
4. Jelec t. 2 1,1
5. Okoun 6 1,2
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 35 73,4
10. Candát 24 35,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 3 3,4
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 14 46,6
21. Tolstolobik 1 3,8
22. Karas 14 3,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 140 26,2
Celkem 2 035 2 497,6

Úlovky 2018

431031 Mže 7 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 376 2 024,4 61,6211 82,4334 0,3495 1,47
2. Lín 448 165,7 20,0627 6,7473 0,0286 0,37
3. Cejn 242 29,5 10,8374 1,2012 0,0051 0,12
4. Jelec t. 1 0,5 0,0448 0,0204 0,0001 0,50
5. Okoun 1 0,5 0,0448 0,0204 0,0001 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 49 83,5 2,1944 3,4001 0,0144 1,70
10. Candát 15 19,9 0,6717 0,8103 0,0034 1,33
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 6 5,8 0,2687 0,2362 0,0010 0,97
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 40 119,6 1,7913 4,8701 0,0206 2,99
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 1,0 0,0448 0,0407 0,0002 1,00
23. Mník 1 1,5 0,0448 0,0611 0,0003 1,50
24. Jelec j. 1 0,2 0,0448 0,0081 0,0000 0,20
25. Ostatní 52 3,7 2,3287 0,1507 0,0006 0,07
Celkem 2 233 2 455,8     5 793  
ks / ha 262,71 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 288,92 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 56 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 671 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 296 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 793 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,63 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,66 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 681,53 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 14 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431031 Mže 7 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 193 1 744,9 62,9551 79,2236 0,2985 1,46
2. Lín 370 186,6 19,5251 8,4722 0,0319 0,50
3. Cejn 64 15,0 3,3773 0,6810 0,0026 0,23
4. Jelec t. 4 5,4 0,2111 0,2452 0,0009 1,35
5. Okoun 4 1,3 0,2111 0,0590 0,0002 0,33
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 45 82,2 2,3747 3,7321 0,0141 1,83
10. Candát 33 72,4 1,7414 3,2872 0,0124 2,19
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 3,3 0,2111 0,1498 0,0006 0,83
13. Pstruh o. 1 0,3 0,0528 0,0136 0,0001 0,30
14. Pstruh d. 5 1,5 0,2639 0,0681 0,0003 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 23 64,1 1,2137 2,9103 0,0110 2,79
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,6 0,0528 0,0272 0,0001 0,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 148 24,9 7,8100 1,1305 0,0043 0,17
Celkem 1 895 2 202,5     5 845  
ks / ha 222,94 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 259,12 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 51 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 724 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 296 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 845 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,07 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,62 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,04 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 687,65 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 48 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 998 1602,87
lín 282 130,4
cejn 170 33,76
tloust 2 2,3
okoun 0 0
parma 5 2,7
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 49 82,75
candát 48 84,54
sumec 0 0
úhoř 12 9,54
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 1 0,5
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 13 50,18
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 196 13,99
bílá ryba 0 0
Celkem 1776 2013,53

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1103 1779,71     1103 1779,71  
lín       176 73,65     176 73,65  
cejn       92 13,89     92 13,89  
tloust       1 0,5     1 0,5  
okoun       5 0,89     5 0,89  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       47 78,16     47 78,16  
candát       19 36,56     19 36,56  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       4 7,52     4 7,52  
pstruh obecný       5 1,59     5 1,59  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       12 3,4     12 3,4  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 4,6     2 4,6  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       20 9,7     20 9,7  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       218 21,45     218 21,45  
bílá ryba       0 0     218 21,45  
Celkem 0 0 0 1704 2031,62 0 0 1704 2031,62  

.