Přihlášení do RIS

431 031    MŽE 7 A


MO Tachov                                                                                      8,5 ha

Revír tvoří nádrže:

        PR   01  Vidonický                                v k. ú.    Strachovice                                      0,4 ha

        (GPS 49°37'52.241"N, 12°49'37.644"E)

        PR   02  Hošťka Žďár                            v k. ú.    Hošťka                                              0,6 ha

        (GPS 49°41'26.387"N, 12°35'18.11"E)

        PR   03  Mýtská                                     v k. ú.    Mýto                                                 1,0 ha

        (GPS 49°47'36.131"N, 12°35'5.644"E)

        PR   04  Pinka                                        v k. ú.    Lhota                                                0,5 ha

        (GPS 49°45'0.345"N, 12°47'33.208"E)

        PR   05  Štrambád (Jirský)                   v k. ú.    Malý Rapotín                                  6,0 ha

        (GPS 49°47'14.636"N, 12°39'37.404"E)

Štika obecná nemá na nádrži Štrambád stanovenu zákonnou míru a ulovené ryby nesmějí být vráceny zpět do vody.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 324 1 915,4 1,45 155,76 225,34 0,25 0,37 1,98 2,87 38,94 56,34 70,09 89,87
2  Lín 40 9,6 0,24 4,71 1,13 0,01 0,00 0,06 0,01 1,18 0,28 2,12 0,45
3  Cejn 190 25,7 0,14 22,35 3,02 0,04 0,00 0,28 0,04 5,59 0,76 10,06 1,21
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 9 2,4 0,27 1,06 0,28 0,00 0,00 0,01 0,00 0,26 0,07 0,48 0,11
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 73 108,1 1,48 8,59 12,72 0,01 0,02 0,11 0,16 2,15 3,18 3,86 5,07
10  Candát 31 45,6 1,47 3,65 5,36 0,01 0,01 0,05 0,07 0,91 1,34 1,64 2,14
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 1 0,8 0,80 0,12 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,05 0,04
13  Pstruh obecný 1 0,4 0,40 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,05 0,02
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 3 6,2 2,07 0,35 0,73 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,18 0,16 0,29
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 1 0,4 0,40 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,05 0,02
23  Mník 30 0,6 0,02 3,53 0,07 0,01 0,00 0,04 0,00 0,88 0,02 1,59 0,03
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 186 16,3 0,09 21,88 1,92 0,04 0,00 0,28 0,02 5,47 0,48 9,85 0,76
26  Celkem uloveno 1 889 2 131,3 1,13 222,24 250,74 0,36 0,41 2,83 3,19 55,56 62,69 100,00 100,00
  Počet docházek 5 245     617,06   1,00   7,85   154,26      
  Počet zápisů RS 34     4,00   0,01   0,05   1,00      
  Počet rybářů 668     78,59   0,13   1,00   19,65      

Úlovky 2017

431031 Mže 7 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Tachov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 516 2 230,9
2. Lín 126 39,2
3. Cejn 154 32,9
4. Jelec t. 2 1,1
5. Okoun 6 1,2
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 35 73,4
10. Candát 24 35,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 3 3,4
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 14 46,6
21. Tolstolobik 1 3,8
22. Karas 14 3,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 140 26,2
Celkem 2 035 2 497,6

Úlovky 2018

431031 Mže 7 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 376 2 024,4 61,6211 82,4334 0,3495 1,47
2. Lín 448 165,7 20,0627 6,7473 0,0286 0,37
3. Cejn 242 29,5 10,8374 1,2012 0,0051 0,12
4. Jelec t. 1 0,5 0,0448 0,0204 0,0001 0,50
5. Okoun 1 0,5 0,0448 0,0204 0,0001 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 49 83,5 2,1944 3,4001 0,0144 1,70
10. Candát 15 19,9 0,6717 0,8103 0,0034 1,33
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 6 5,8 0,2687 0,2362 0,0010 0,97
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 40 119,6 1,7913 4,8701 0,0206 2,99
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 1,0 0,0448 0,0407 0,0002 1,00
23. Mník 1 1,5 0,0448 0,0611 0,0003 1,50
24. Jelec j. 1 0,2 0,0448 0,0081 0,0000 0,20
25. Ostatní 52 3,7 2,3287 0,1507 0,0006 0,07
Celkem 2 233 2 455,8     5 793  
ks / ha 262,71 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 288,92 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 56 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 671 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 296 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 793 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,63 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,66 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 681,53 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 14 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431031 Mže 7 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Tachov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 8,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 193 1 744,9 62,9551 79,2236 0,2985 1,46
2. Lín 370 186,6 19,5251 8,4722 0,0319 0,50
3. Cejn 64 15,0 3,3773 0,6810 0,0026 0,23
4. Jelec t. 4 5,4 0,2111 0,2452 0,0009 1,35
5. Okoun 4 1,3 0,2111 0,0590 0,0002 0,33
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 45 82,2 2,3747 3,7321 0,0141 1,83
10. Candát 33 72,4 1,7414 3,2872 0,0124 2,19
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 3,3 0,2111 0,1498 0,0006 0,83
13. Pstruh o. 1 0,3 0,0528 0,0136 0,0001 0,30
14. Pstruh d. 5 1,5 0,2639 0,0681 0,0003 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 23 64,1 1,2137 2,9103 0,0110 2,79
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,6 0,0528 0,0272 0,0001 0,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 148 24,9 7,8100 1,1305 0,0043 0,17
Celkem 1 895 2 202,5     5 845  
ks / ha 222,94 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 259,12 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 51 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 724 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 296 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 845 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,07 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,62 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,04 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 687,65 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 48 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 998 1602,87
lín 282 130,4
cejn 170 33,76
tloust 2 2,3
okoun 0 0
parma 5 2,7
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 49 82,75
candát 48 84,54
sumec 0 0
úhoř 12 9,54
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 1 0,5
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 13 50,18
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 196 13,99
bílá ryba 0 0
Celkem 1776 2013,53

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1103 1779,71     1103 1779,71  
lín       176 73,65     176 73,65  
cejn       92 13,89     92 13,89  
tloust       1 0,5     1 0,5  
okoun       5 0,89     5 0,89  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       47 78,16     47 78,16  
candát       19 36,56     19 36,56  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       4 7,52     4 7,52  
pstruh obecný       5 1,59     5 1,59  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       12 3,4     12 3,4  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 4,6     2 4,6  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       20 9,7     20 9,7  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       218 21,45     218 21,45  
bílá ryba       0 0     218 21,45  
Celkem 0 0 0 1704 2031,62 0 0 1704 2031,62