431 032    OHŘE 12


MO Karlovy Vary                                                                 8 km 25 ha

GPS Z: 50°17'9.926"N, 13°0'26.533"E, K: 50°14'55.86"N, 12°59'25.797"E

Přítok Labe. Od silničního mostu ve Velichově (ř. km 154,5) až k jezu bývalé pily v obci Dubina (ř. km 162,6). K revíru patří levostranné přítoky a odstavená ramena. Lov z plavidel povolen od silničního mostu ve Velichově až k jezu bývalé pily v obci Dubina.


Úlovky 2017

431032 Ohře 12  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Karlovy Vary  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 186 502,1
2. Lín 72 36,0
3. Cejn 5 4,0
4. Jelec t. 59 36,0
5. Okoun 83 32,4
6. Parma 10 23,7
7. Ostroretka 1 0,3
8. Podoustev 6 1,7
9. Štika 19 45,1
10. Candát 2 2,5
11. Sumec 4 12,2
12. Úhoř 11 9,7
13. Pstruh o. 1 0,3
14. Pstruh d. 21 7,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 1 1,2
17. Bolen 1 3,5
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,8
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 39 13,2
Celkem 522 732,8

Úlovky 2018

431032 Ohře 12
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 25,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 391 956,9 53,6351 76,4297 0,2523 2,45
2. Lín 39 20,4 5,3498 1,6294 0,0054 0,52
3. Cejn 5 6,8 0,6859 0,5431 0,0018 1,36
4. Jelec t. 144 70,7 19,7531 5,6470 0,0186 0,49
5. Okoun 25 10,6 3,4294 0,8466 0,0028 0,42
6. Parma 8 19,2 1,0974 1,5335 0,0051 2,40
7. Ostroretka 11 17,6 1,5089 1,4058 0,0046 1,60
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 23 48,6 3,1550 3,8818 0,0128 2,11
10. Candát 4 9,5 0,5487 0,7588 0,0025 2,38
11. Sumec 10 66,7 1,3717 5,3275 0,0176 6,67
12. Úhoř 6 5,6 0,8230 0,4473 0,0015 0,93
13. Pstruh o. 1 0,4 0,1372 0,0319 0,0001 0,40
14. Pstruh d. 4 2,8 0,5487 0,2236 0,0007 0,70
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 4,0 0,2743 0,3195 0,0011 2,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 56 12,2 7,6818 0,9744 0,0032 0,22
Celkem 729 1 252,0     3 793  
ks / ha 29,16 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 50,08 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 49 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 446 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 135 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 793 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,50 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,63 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,81 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 151,72 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 28 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431032 Ohře 12
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 25,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 271 654,2 60,2222 66,2951 0,1655 2,41
2. Lín 32 19,3 7,1111 1,9558 0,0049 0,60
3. Cejn 5 5,0 1,1111 0,5067 0,0013 1,00
4. Jelec t. 19 18,6 4,2222 1,8849 0,0047 0,98
5. Okoun 9 3,7 2,0000 0,3749 0,0009 0,41
6. Parma 11 18,3 2,4444 1,8545 0,0046 1,66
7. Ostroretka 2 2,9 0,4444 0,2939 0,0007 1,45
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 29 89,5 6,4444 9,0697 0,0226 3,09
10. Candát 3 5,8 0,6667 0,5878 0,0015 1,93
11. Sumec 11 142,9 2,4444 14,4812 0,0361 12,99
12. Úhoř 7 6,3 1,5556 0,6384 0,0016 0,90
13. Pstruh o. 7 2,2 1,5556 0,2229 0,0006 0,31
14. Pstruh d. 2 0,9 0,4444 0,0912 0,0002 0,45
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 3,5 0,2222 0,3547 0,0009 3,50
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 8,0 0,6667 0,8107 0,0020 2,67
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 2,5 0,8889 0,2533 0,0006 0,63
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,6 0,2222 0,0608 0,0002 0,60
25. Ostatní 33 2,6 7,3333 0,2635 0,0007 0,08
Celkem 450 986,8     3 954  
ks / ha 18,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 39,47 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 69 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 468 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 133 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 954 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,45 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,96 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,11 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 158,16 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 49 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 161 436,37
lín 13 8,25
cejn 24 16,5
tloust 32 24,81
okoun 35 13,5
parma 20 39,57
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 33 78,59
candát 9 17,2
sumec 10 127,4
úhoř 5 4,44
pstruh obecný 4 1,3
pstruh duhový 14 5,26
lipan 0 0
siven 2 0,6
bolen 1 4
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 1 1
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 33 3
bílá ryba 0 0
Celkem 397 781,79

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       72 148,9     72 148,9  
lín       1 0,75     1 0,75  
cejn       8 4,61     8 4,61  
tloust       1 0,3     1 0,3  
okoun       9 2,1     9 2,1  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       3 4,2     3 4,2  
štika       41 99,38     41 99,38  
candát       15 26,75     15 26,75  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       8 3,14     8 3,14  
pstruh duhový       19 9,25     19 9,25  
lipan       0 0     0 0  
siven       2 0,7     2 0,7  
bolen       2 5,13     2 5,13  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 1,94     1 1,94  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       2 0,3     2 0,3  
bílá ryba       0 0     2 0,3  
Celkem 0 0 0 184 307,45 0 0 184 307,45  

.