Přihlášení do RIS

431 033    OHŘE 13


MO Karlovy Vary                                                              15 km 73 ha

GPS Z: 50°14'55.814"N, 12°59'25.925"E, K: 50°13'37.42"N, 12°50'39.446"E

Přítok Labe. Od jezu bývalé pily v obci Dubina (ř. km 162,6) až k jezu u plynárny v Karlových Varech - Tuhnicích (ř. km 178,3). K revíru patří úsek Chodovského potoka (GPS Z: 50°13'46.101"N, 12°50'30.018"E, K: 50°14'19.477"N, 12°47'4.004"E) od jeho ústí do Ohře (ř. km 178,0) až ke vtoku Vlčího (Jimlíkovského) potoka pod Mírovou (ř. km 6). Lov z plavidel povolen od jezu v Dubině až k jezu v Karlových Varech – Tuhnicích u plynárny. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb v úseku od železničního mostu v Karlových Varech až k jezu pod tržnicí v Karlových Varech od 1. 10. do 16. 4. Ostatní části Chodovského potoka a přítoky revíru jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 104 282,1 2,71 1,42 3,86 0,04 0,12 0,26 0,71 14,86 40,30 42,11 59,13
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 1 1,9 1,90 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,27 0,40 0,40
4  Tloušť 47 46,7 0,99 0,64 0,64 0,02 0,02 0,12 0,12 6,71 6,67 19,03 9,79
5  Okoun 10 2,7 0,27 0,14 0,04 0,00 0,00 0,03 0,01 1,43 0,39 4,05 0,57
6  Parma 2 4,5 2,25 0,03 0,06 0,00 0,00 0,01 0,01 0,29 0,64 0,81 0,94
7  Ostroretka 5 8,4 1,68 0,07 0,12 0,00 0,00 0,01 0,02 0,71 1,20 2,02 1,76
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 27 63,7 2,36 0,37 0,87 0,01 0,03 0,07 0,16 3,86 9,10 10,93 13,35
10  Candát 3 11,1 3,70 0,04 0,15 0,00 0,00 0,01 0,03 0,43 1,59 1,21 2,33
11  Sumec 5 26,4 5,28 0,07 0,36 0,00 0,01 0,01 0,07 0,71 3,77 2,02 5,53
12  Úhoř 1 2,4 2,40 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,34 0,40 0,50
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 2 2,4 1,20 0,03 0,03 0,00 0,00 0,01 0,01 0,29 0,34 0,81 0,50
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 6 17,4 2,90 0,08 0,24 0,00 0,01 0,02 0,04 0,86 2,49 2,43 3,65
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 2,0 2,00 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,14 0,29 0,40 0,42
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 33 5,4 0,16 0,45 0,07 0,01 0,00 0,08 0,01 4,71 0,77 13,36 1,13
26  Celkem uloveno 247 477,1 1,93 3,38 6,54 0,10 0,20 0,62 1,20 35,29 68,16 100,00 100,00
  Počet docházek 2 412     33,04   1,00   6,06   344,57      
  Počet zápisů RS 7     0,10   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 398     5,45   0,17   1,00   56,86      

Úlovky 2017

431033 Ohře 13  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Karlovy Vary  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 255 688,2
2. Lín 13 8,2
3. Cejn 2 4,5
4. Jelec t. 90 50,0
5. Okoun 40 12,8
6. Parma 25 56,1
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 1 2,0
9. Štika 32 86,9
10. Candát 4 5,5
11. Sumec 1 5,4
12. Úhoř 6 4,3
13. Pstruh o. 13 6,4
14. Pstruh d. 9 4,6
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 2 1,0
17. Bolen 2 4,7
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 3 1,2
25. Ostatní 110 10,2
Celkem 608 952,0

Úlovky 2018

431033 Ohře 13
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 73,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 206 592,7 35,8261 58,8931 0,1918 2,88
2. Lín 14 7,0 2,4348 0,6955 0,0023 0,50
3. Cejn 2 0,8 0,3478 0,0795 0,0003 0,40
4. Jelec t. 136 85,8 23,6522 8,5254 0,0278 0,63
5. Okoun 35 18,2 6,0870 1,8084 0,0059 0,52
6. Parma 21 49,3 3,6522 4,8986 0,0160 2,35
7. Ostroretka 2 1,5 0,3478 0,1490 0,0005 0,75
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 32 73,4 5,5652 7,2933 0,0238 2,29
10. Candát 1 3,2 0,1739 0,3180 0,0010 3,20
11. Sumec 5 138,2 0,8696 13,7321 0,0447 27,64
12. Úhoř 4 3,7 0,6957 0,3676 0,0012 0,93
13. Pstruh o. 2 1,8 0,3478 0,1789 0,0006 0,90
14. Pstruh d. 4 2,3 0,6957 0,2285 0,0007 0,58
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 5,9 0,3478 0,5862 0,0019 2,95
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 109 22,6 18,9565 2,2456 0,0073 0,21
Celkem 575 1 006,4     3 090  
ks / ha 7,88 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 13,79 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 53 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 453 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 113 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 090 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,82 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,27 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,22 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 42,33 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 12 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431033 Ohře 13
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 73,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 180 460,2 31,8021 51,9179 0,1609 2,56
2. Lín 12 8,9 2,1201 1,0041 0,0031 0,74
3. Cejn 1 0,8 0,1767 0,0903 0,0003 0,80
4. Jelec t. 141 81,3 24,9117 9,1719 0,0284 0,58
5. Okoun 82 35,0 14,4876 3,9486 0,0122 0,43
6. Parma 25 58,8 4,4170 6,6336 0,0206 2,35
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 51 141,2 9,0106 15,9296 0,0494 2,77
10. Candát 6 18,1 1,0601 2,0420 0,0063 3,02
11. Sumec 7 59,6 1,2367 6,7238 0,0208 8,51
12. Úhoř 6 6,1 1,0601 0,6882 0,0021 1,02
13. Pstruh o. 5 2,5 0,8834 0,2820 0,0009 0,50
14. Pstruh d. 4 1,7 0,7067 0,1918 0,0006 0,43
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 4,5 0,1767 0,5077 0,0016 4,50
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 5,8 0,5300 0,6543 0,0020 1,93
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 42 1,9 7,4205 0,2144 0,0007 0,05
Celkem 566 886,4     2 861  
ks / ha 7,75 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 12,14 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 48 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 425 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 108 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 861 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,73 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,33 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,09 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 39,19 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 16 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 181 468,27
lín 10 12,48
cejn 5 6,38
tloust 134 80
okoun 75 27,98
parma 12 30,44
ostroretka 0 0
podoustev 1 0,25
štika 64 133,73
candát 4 12,4
sumec 3 18,6
úhoř 6 5,75
pstruh obecný 8 3,06
pstruh duhový 3 1,8
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 3 6,3
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 2,5
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 2 0,55
ostatní 185 30,15
bílá ryba 0 0
Celkem 697 840,64

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       229 426,91     229 426,91  
lín       6 6,08     6 6,08  
cejn       3 2,2     3 2,2  
tloust       46 36,7     46 36,7  
okoun       10 10,1     10 10,1  
parma       1 3     1 3  
ostroretka       6 10,6     6 10,6  
podoustev       1 0,8     1 0,8  
štika       31 80,32     31 80,32  
candát       7 27,1     7 27,1  
sumec       5 15,4     5 15,4  
úhoř       2 2,35     2 2,35  
pstruh obecný       3 1,9     3 1,9  
pstruh duhový       1 0,7     1 0,7  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       3 4,3     3 4,3  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       22 2,7     22 2,7  
bílá ryba       0 0     22 2,7  
Celkem 0 0 0 376 631,16 0 0 376 631,16