431 035    OHŘE 14


MO Karlovy Vary                                                                 6 km 30 ha


GPS Z: 50°13'37.355"N, 12°50'39.474"E, K: 50°11'35.463"N, 12°48'48.194"E

Přítok Labe. Od jezu u plynárny v Karlových Varech (ř. km 178,3) až k bývalému starému mostu v Pionýrském (u samoty Svatoš – ř. km 185,0). Lov z plavidel je povolen od jezu plynárny v Karlových Varech -Tuhnicích až k bývalému starému mostu v Pionýrském (Doubí u samoty Svatoš).


Úlovky 2017

431035 Ohře 14  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Karlovy Vary  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 235 597,6
2. Lín 4 3,3
3. Cejn 2 2,0
4. Jelec t. 54 27,4
5. Okoun 2 2,8
6. Parma 2 4,8
7. Ostroretka 9 7,4
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 33 94,3
10. Candát 12 15,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 3 3,4
13. Pstruh o. 1 0,8
14. Pstruh d. 1 0,5
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 3,5
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,6
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 21 3,5
Celkem 381 767,9

Úlovky 2018

431035 Ohře 14
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 30,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 185 450,1 52,5568 73,1989 0,2448 2,43
2. Lín 7 4,6 1,9886 0,7481 0,0025 0,66
3. Cejn 5 3,0 1,4205 0,4879 0,0016 0,60
4. Jelec t. 41 39,5 11,6477 6,4238 0,0215 0,96
5. Okoun 17 7,6 4,8295 1,2360 0,0041 0,45
6. Parma 9 21,6 2,5568 3,5128 0,0117 2,40
7. Ostroretka 5 1,8 1,4205 0,2927 0,0010 0,36
8. Podoustev 2 1,3 0,5682 0,2114 0,0007 0,65
9. Štika 24 64,2 6,8182 10,4407 0,0349 2,68
10. Candát 2 7,5 0,5682 1,2197 0,0041 3,75
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 5 2,4 1,4205 0,3903 0,0013 0,48
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 6,0 0,2841 0,9758 0,0033 6,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 49 5,3 13,9205 0,8619 0,0029 0,11
Celkem 352 614,9     1 839  
ks / ha 11,73 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 20,50 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 43 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 343 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 82 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 839 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,36 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,03 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,79 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 61,30 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431035 Ohře 14
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 30,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 214 492,3 59,9440 78,2049 0,2775 2,30
2. Lín 21 14,0 5,8824 2,2240 0,0079 0,67
3. Cejn 6 2,8 1,6807 0,4448 0,0016 0,47
4. Jelec t. 33 18,5 9,2437 2,9388 0,0104 0,56
5. Okoun 16 5,3 4,4818 0,8419 0,0030 0,33
6. Parma 1 2,0 0,2801 0,3177 0,0011 2,00
7. Ostroretka 4 3,5 1,1204 0,5560 0,0020 0,88
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 30 81,9 8,4034 13,0103 0,0462 2,73
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,6 0,2801 0,0953 0,0003 0,60
13. Pstruh o. 2 0,5 0,5602 0,0794 0,0003 0,25
14. Pstruh d. 2 1,6 0,5602 0,2542 0,0009 0,80
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 27 6,5 7,5630 1,0326 0,0037 0,24
Celkem 357 629,5     1 774  
ks / ha 11,90 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 20,98 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 48 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 306 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 79 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 774 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,80 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,17 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,06 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 59,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 4 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 232 495,22
lín 12 10,13
cejn 1 3
tloust 45 27,1
okoun 6 7,5
parma 0 0
ostroretka 15 17,2
podoustev 0 0
štika 28 56,88
candát 2 5,35
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 3 2,86
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 1,6
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 8 0,9
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 48 2,9
bílá ryba 0 0
Celkem 401 630,64

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       181 415,3     181 415,3  
lín       2 0,75     2 0,75  
cejn       25 20,83     25 20,83  
tloust       26 18,22     26 18,22  
okoun       4 3,2     4 3,2  
parma       3 10,47     3 10,47  
ostroretka       19 23,9     19 23,9  
podoustev       2 1,6     2 1,6  
štika       13 44,35     13 44,35  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       53 12,3     53 12,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       44 3,25     44 3,25  
bílá ryba       0 0     44 3,25  
Celkem 0 0 0 372 554,17 0 0 372 554,17  

.