Přihlášení do RIS

431 035    OHŘE 14


MO Karlovy Vary                                                                 6 km 30 ha


GPS Z: 50°13'37.355"N, 12°50'39.474"E, K: 50°11'35.463"N, 12°48'48.194"E

Přítok Labe. Od jezu u plynárny v Karlových Varech (ř. km 178,3) až k bývalému starému mostu v Pionýrském (u samoty Svatoš – ř. km 185,0). Lov z plavidel je povolen od jezu plynárny v Karlových Varech -Tuhnicích až k bývalému starému mostu v Pionýrském (Doubí u samoty Svatoš).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 165 458,0 2,78 5,50 15,27 0,09 0,26 0,48 1,34 82,50 229,00 55,93 75,51
2  Lín 8 7,3 0,91 0,27 0,24 0,00 0,00 0,02 0,02 4,00 3,65 2,71 1,20
3  Cejn 9 4,9 0,54 0,30 0,16 0,01 0,00 0,03 0,01 4,50 2,45 3,05 0,81
4  Tloušť 28 24,6 0,88 0,93 0,82 0,02 0,01 0,08 0,07 14,00 12,30 9,49 4,06
5  Okoun 6 4,8 0,80 0,20 0,16 0,00 0,00 0,02 0,01 3,00 2,40 2,03 0,79
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 33 91,5 2,77 1,10 3,05 0,02 0,05 0,10 0,27 16,50 45,75 11,19 15,09
10  Candát 1 2,0 2,00 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,01 0,50 1,00 0,34 0,33
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 2 4,2 2,10 0,07 0,14 0,00 0,00 0,01 0,01 1,00 2,10 0,68 0,69
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 1 0,5 0,50 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,25 0,34 0,08
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 2 4,4 2,20 0,07 0,15 0,00 0,00 0,01 0,01 1,00 2,20 0,68 0,73
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 1 0,5 0,50 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,25 0,34 0,08
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 39 3,9 0,10 1,30 0,13 0,02 0,00 0,11 0,01 19,50 1,95 13,22 0,64
26  Celkem uloveno 295 606,6 2,06 9,83 20,22 0,17 0,34 0,86 1,77 147,50 303,30 100,00 100,01
  Počet docházek 1 779     59,30   1,00   5,20   889,50      
  Počet zápisů RS 2     0,07   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 342     11,40   0,19   1,00   171,00      

Úlovky 2017

431035 Ohře 14  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Karlovy Vary  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 235 597,6
2. Lín 4 3,3
3. Cejn 2 2,0
4. Jelec t. 54 27,4
5. Okoun 2 2,8
6. Parma 2 4,8
7. Ostroretka 9 7,4
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 33 94,3
10. Candát 12 15,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 3 3,4
13. Pstruh o. 1 0,8
14. Pstruh d. 1 0,5
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 3,5
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,6
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 21 3,5
Celkem 381 767,9

Úlovky 2018

431035 Ohře 14
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 30,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 185 450,1 52,5568 73,1989 0,2448 2,43
2. Lín 7 4,6 1,9886 0,7481 0,0025 0,66
3. Cejn 5 3,0 1,4205 0,4879 0,0016 0,60
4. Jelec t. 41 39,5 11,6477 6,4238 0,0215 0,96
5. Okoun 17 7,6 4,8295 1,2360 0,0041 0,45
6. Parma 9 21,6 2,5568 3,5128 0,0117 2,40
7. Ostroretka 5 1,8 1,4205 0,2927 0,0010 0,36
8. Podoustev 2 1,3 0,5682 0,2114 0,0007 0,65
9. Štika 24 64,2 6,8182 10,4407 0,0349 2,68
10. Candát 2 7,5 0,5682 1,2197 0,0041 3,75
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 5 2,4 1,4205 0,3903 0,0013 0,48
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 6,0 0,2841 0,9758 0,0033 6,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 49 5,3 13,9205 0,8619 0,0029 0,11
Celkem 352 614,9     1 839  
ks / ha 11,73 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 20,50 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 43 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 343 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 82 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 839 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,36 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,03 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,79 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 61,30 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431035 Ohře 14
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 6,00 Plocha [ ha ] 30,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 214 492,3 59,9440 78,2049 0,2775 2,30
2. Lín 21 14,0 5,8824 2,2240 0,0079 0,67
3. Cejn 6 2,8 1,6807 0,4448 0,0016 0,47
4. Jelec t. 33 18,5 9,2437 2,9388 0,0104 0,56
5. Okoun 16 5,3 4,4818 0,8419 0,0030 0,33
6. Parma 1 2,0 0,2801 0,3177 0,0011 2,00
7. Ostroretka 4 3,5 1,1204 0,5560 0,0020 0,88
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 30 81,9 8,4034 13,0103 0,0462 2,73
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,6 0,2801 0,0953 0,0003 0,60
13. Pstruh o. 2 0,5 0,5602 0,0794 0,0003 0,25
14. Pstruh d. 2 1,6 0,5602 0,2542 0,0009 0,80
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 27 6,5 7,5630 1,0326 0,0037 0,24
Celkem 357 629,5     1 774  
ks / ha 11,90 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 20,98 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 48 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 306 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 79 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 774 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,80 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,17 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,06 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 59,13 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 4 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 232 495,22
lín 12 10,13
cejn 1 3
tloust 45 27,1
okoun 6 7,5
parma 0 0
ostroretka 15 17,2
podoustev 0 0
štika 28 56,88
candát 2 5,35
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 3 2,86
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 1,6
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 8 0,9
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 48 2,9
bílá ryba 0 0
Celkem 401 630,64

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       181 415,3     181 415,3  
lín       2 0,75     2 0,75  
cejn       25 20,83     25 20,83  
tloust       26 18,22     26 18,22  
okoun       4 3,2     4 3,2  
parma       3 10,47     3 10,47  
ostroretka       19 23,9     19 23,9  
podoustev       2 1,6     2 1,6  
štika       13 44,35     13 44,35  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       53 12,3     53 12,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       44 3,25     44 3,25  
bílá ryba       0 0     44 3,25  
Celkem 0 0 0 372 554,17 0 0 372 554,17