Přihlášení do RIS

431 036    OHŘE 15


MO Loket nad Ohří                                                         10 km 38 ha


GPS Z: 50°11'35.476"N, 12°48'48.017"E, K: 50°11'4.076"N, 12°42'52.895"E

Přítok Labe. Od bývalého silničního mostu v Pionýrském (samoty Svatoš – ř. km 185,0) až k lávce na Starém Sedle u Lokte nad Ohří (ř. km 196,3) včetně propadlin v k. ú. Loket, Nové Sedlo, a mimo potok Čistá. Lov z plavidel povolen. Na pravém břehu řeky Ohře v prostoru rybího přechodu platí v délce 50 m zákaz lovu ryb.

Do rybářského revíru patří:

        PR   01  Malá Anna                               v k. ú.    Nové Sedlo                                      1,2 ha

        (GPS 50°12'23.448"N, 12°44'25.31"E)

        PR   02  Pískovny                                  v k. ú.    Krásno                                              0,4 ha

        (GPS 50°7'17.498"N, 12°46'42.32"E)


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 213 534,5 2,51 5,66 14,22 0,06 0,15 0,34 0,85 8,52 21,38 46,61 65,92
2  Lín 25 15,1 0,60 0,66 0,40 0,01 0,00 0,04 0,02 1,00 0,60 5,47 1,86
3  Cejn 20 21,8 1,09 0,53 0,58 0,01 0,01 0,03 0,03 0,80 0,87 4,38 2,69
4  Tloušť 28 18,5 0,66 0,74 0,49 0,01 0,01 0,04 0,03 1,12 0,74 6,13 2,28
5  Okoun 17 8,3 0,49 0,45 0,22 0,00 0,00 0,03 0,01 0,68 0,33 3,72 1,02
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 56 119,9 2,14 1,49 3,19 0,02 0,03 0,09 0,19 2,24 4,80 12,25 14,79
10  Candát 11 37,0 3,36 0,29 0,98 0,00 0,01 0,02 0,06 0,44 1,48 2,41 4,56
11  Sumec 2 18,0 9,00 0,05 0,48 0,00 0,01 0,00 0,03 0,08 0,72 0,44 2,22
12  Úhoř 4 3,7 0,93 0,11 0,10 0,00 0,00 0,01 0,01 0,16 0,15 0,88 0,46
13  Pstruh obecný 1 0,4 0,40 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02 0,22 0,05
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 1 3,0 3,00 0,03 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,12 0,22 0,37
17  Bolen 1 2,5 2,50 0,03 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,10 0,22 0,31
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 7,7 7,70 0,03 0,20 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,31 0,22 0,95
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 31 11,0 0,35 0,82 0,29 0,01 0,00 0,05 0,02 1,24 0,44 6,78 1,36
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 6 6,9 1,15 0,16 0,18 0,00 0,00 0,01 0,01 0,24 0,28 1,31 0,85
25  Ostatní 40 2,6 0,07 1,06 0,07 0,01 0,00 0,06 0,00 1,60 0,10 8,75 0,32
26  Celkem uloveno 457 810,8 1,77 12,15 21,56 0,13 0,23 0,73 1,29 18,28 32,43 100,00 100,00
  Počet docházek 3 590     95,48   1,00   5,71   143,60      
  Počet zápisů RS 25     0,66   0,01   0,04   1,00      
  Počet rybářů 629     16,73   0,18   1,00   25,16      


Úlovky 2017

431036 Ohře 15  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Loket nad Ohří
Druh ryby ks kg
1. Kapr 282 598,2
2. Lín 28 16,5
3. Cejn 5 5,4
4. Jelec t. 42 30,3
5. Okoun 130 65,3
6. Parma 3 5,6
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 129 269,8
10. Candát 4 8,0
11. Sumec 8 44,3
12. Úhoř 12 11,5
13. Pstruh o. 2 1,6
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 1,2
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 27 14,2
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 1,0
25. Ostatní 85 10,1
Celkem 759 1 083,0

Úlovky 2018

431036 Ohře 15
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Loket nad Ohří    
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 38,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 456 1 016,7 50,4983 71,3975 0,1851 2,23
2. Lín 16 16,8 1,7719 1,1798 0,0031 1,05
3. Cejn 46 17,3 5,0941 1,2149 0,0031 0,38
4. Jelec t. 76 56,8 8,4164 3,9888 0,0103 0,75
5. Okoun 46 20,1 5,0941 1,4115 0,0037 0,44
6. Parma 2 5,6 0,2215 0,3933 0,0010 2,80
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 1,5 0,1107 0,1053 0,0003 1,50
9. Štika 113 222,4 12,5138 15,6180 0,0405 1,97
10. Candát 2 1,9 0,2215 0,1334 0,0003 0,95
11. Sumec 4 27,8 0,4430 1,9522 0,0051 6,95
12. Úhoř 20 15,8 2,2148 1,1096 0,0029 0,79
13. Pstruh o. 1 0,3 0,1107 0,0211 0,0001 0,30
14. Pstruh d. 1 0,5 0,1107 0,0351 0,0001 0,50
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 3,0 0,1107 0,2107 0,0005 3,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 118 17,5 13,0676 1,2289 0,0032 0,15
Celkem 903 1 424,0     5 493  
ks / ha 23,76 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 37,47 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 58 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 659 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 181 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 493 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,34 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,37 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,16 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 144,55 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 103 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431036 Ohře 15
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Loket nad Ohří    
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 38,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 349 859,8 33,3652 59,6752 0,1710 2,46
2. Lín 23 17,8 2,1989 1,2354 0,0035 0,77
3. Cejn 8 8,4 0,7648 0,5830 0,0017 1,05
4. Jelec t. 16 12,6 1,5296 0,8745 0,0025 0,79
5. Okoun 87 30,8 8,3174 2,1377 0,0061 0,35
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 5 3,9 0,4780 0,2707 0,0008 0,78
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 157 298,6 15,0096 20,7246 0,0594 1,90
10. Candát 20 42,0 1,9120 2,9150 0,0084 2,10
11. Sumec 3 26,1 0,2868 1,8115 0,0052 8,70
12. Úhoř 5 4,8 0,4780 0,3331 0,0010 0,96
13. Pstruh o. 18 8,6 1,7208 0,5969 0,0017 0,48
14. Pstruh d. 256 95,2 24,4742 6,6074 0,0189 0,37
15. Lipan 1 0,2 0,0956 0,0139 0,0000 0,20
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 5,7 0,2868 0,3956 0,0011 1,90
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 1,9 0,0956 0,1319 0,0004 1,90
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 31 14,3 2,9637 0,9925 0,0028 0,46
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 63 10,1 6,0229 0,7010 0,0020 0,16
Celkem 1 046 1 440,8     5 027  
ks / ha 27,53 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 37,92 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 78 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 744 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 202 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 027 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,76 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,41 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,94 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 132,29 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 50 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 405 1035,18
lín 47 46,35
cejn 11 13,8
tloust 38 28,7
okoun 92 33,65
parma 2 6
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 150 278,9
candát 30 54,39
sumec 6 23,4
úhoř 15 17,79
pstruh obecný 4 2,76
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 2
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 173 23,2
bílá ryba 0 0
Celkem 974 1566,12

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       258 572,23     258 572,23  
lín       26 19,06     26 19,06  
cejn       15 4,35     15 4,35  
tloust       21 20,56     21 20,56  
okoun       30 13     30 13  
parma       1 3,9     1 3,9  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       1 0,8     1 0,8  
štika       60 149,26     60 149,26  
candát       9 23,78     9 23,78  
sumec       1 11,44     1 11,44  
úhoř       5 7,63     5 7,63  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 4,5     1 4,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       2 1     2 1  
ostatní       160 15,18     160 15,18  
bílá ryba       0 0     160 15,18  
Celkem 0 0 0 590 846,69 0 0 590 846,69