Přihlášení do RIS

431 037    OHŘE 16


MO Sokolov                                                                      22 km 74 ha

GPS Z: 50°11'4.089"N, 12°42'52.768"E, K: 50°7'25.626"N, 12°31'39.894"E

Přítok Labe. Od lávky ve Starém Sedle u Lokte nad Ohří (ř. km 196,3) až k jezu v Kynšperku nad Ohří (ř. km 218,6). K revíru patří i přilehlá ramena po celé délce toku. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb v úseku na pravém břehu řeky Ohře v délce 500 m při zařízení Českého rybářství Mariánské Lázně (ř. km 208,0) – vyznačeno tabulemi. Lov ryb z plavidel povolen. Potok Lobezský (ústí do Ohře na ř. km 203,0) je chovný – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 152 348,6 2,29 2,05 4,71 0,03 0,08 0,23 0,53 13,82 31,69 21,93 46,54
2  Lín 8 9,8 1,23 0,11 0,13 0,00 0,00 0,01 0,01 0,73 0,89 1,15 1,31
3  Cejn 70 40,4 0,58 0,95 0,55 0,02 0,01 0,11 0,06 6,36 3,67 10,10 5,39
4  Tloušť 28 22,7 0,81 0,38 0,31 0,01 0,00 0,04 0,03 2,55 2,06 4,04 3,03
5  Okoun 105 36,8 0,35 1,42 0,50 0,02 0,01 0,16 0,06 9,55 3,35 15,15 4,91
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 101 215,7 2,14 1,36 2,91 0,02 0,05 0,15 0,33 9,18 19,61 14,57 28,80
10  Candát 9 19,4 2,16 0,12 0,26 0,00 0,00 0,01 0,03 0,82 1,76 1,30 2,59
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 7 6,7 0,96 0,09 0,09 0,00 0,00 0,01 0,01 0,64 0,61 1,01 0,89
13  Pstruh obecný 2 1,0 0,50 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,09 0,29 0,13
14  Pstruh duhový 2 2,3 1,15 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,21 0,29 0,31
15  Lipan 1 0,2 0,20 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,02 0,14 0,03
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 3 5,8 1,93 0,04 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,27 0,53 0,43 0,77
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 4,9 4,90 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,45 0,14 0,65
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 38 2,6 0,07 0,51 0,04 0,01 0,00 0,06 0,00 3,45 0,24 5,48 0,35
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 2 3,3 1,65 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,18 0,30 0,29 0,44
25  Ostatní 164 29,2 0,18 2,22 0,39 0,04 0,01 0,25 0,04 14,91 2,65 23,67 3,90
26  Celkem uloveno 693 749,1 1,08 9,36 10,12 0,15 0,16 1,05 1,14 63,00 68,10 100,00 100,01
  Počet docházek 4 544     61,41   1,00   6,90   413,09      
  Počet zápisů RS 11     0,15   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 659     8,91   0,15   1,00   59,91      


Úlovky 2017

431037 Ohře 16  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Sokolov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 386 774,9
2. Lín 23 23,0
3. Cejn 157 116,3
4. Jelec t. 26 24,2
5. Okoun 197 53,6
6. Parma 1 2,2
7. Ostroretka 1 2,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 147 303,1
10. Candát 2 3,4
11. Sumec 1 18,6
12. Úhoř 27 21,8
13. Pstruh o. 8 6,4
14. Pstruh d. 4 2,4
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 2 1,0
17. Bolen 13 33,4
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,4
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 28 3,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 458 95,0
Celkem 1 482 1 486,1

Úlovky 2018

431037 Ohře 16
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 22,00 Plocha [ ha ] 74,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 577 1 135,2 39,3588 63,8040 0,1969 1,97
2. Lín 32 26,3 2,1828 1,4782 0,0046 0,82
3. Cejn 118 85,5 8,0491 4,8055 0,0148 0,72
4. Jelec t. 42 35,6 2,8649 2,0009 0,0062 0,85
5. Okoun 174 62,0 11,8690 3,4847 0,0108 0,36
6. Parma 2 4,5 0,1364 0,2529 0,0008 2,25
7. Ostroretka 1 1,5 0,0682 0,0843 0,0003 1,50
8. Podoustev 3 4,8 0,2046 0,2698 0,0008 1,60
9. Štika 141 291,5 9,6180 16,3838 0,0506 2,07
10. Candát 7 16,2 0,4775 0,9105 0,0028 2,31
11. Sumec 1 6,0 0,0682 0,3372 0,0010 6,00
12. Úhoř 20 12,8 1,3643 0,7194 0,0022 0,64
13. Pstruh o. 3 1,8 0,2046 0,1012 0,0003 0,60
14. Pstruh d. 6 3,0 0,4093 0,1686 0,0005 0,50
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,5 0,0682 0,0281 0,0001 0,50
17. Bolen 4 9,6 0,2729 0,5396 0,0017 2,40
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,2 0,0682 0,1799 0,0006 3,20
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 10 0,5 0,6821 0,0281 0,0001 0,05
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 2 2,5 0,1364 0,1405 0,0004 1,25
25. Ostatní 321 76,2 21,8963 4,2828 0,0132 0,24
Celkem 1 466 1 779,2     5 765  
ks / ha 19,81 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 24,04 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 41 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 656 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 187 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 765 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,79 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,71 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 77,91 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 55 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431037 Ohře 16
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Sokolov      
  Délka ( km ) 22,00 Plocha [ ha ] 74,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 389 859,0 44,4571 60,3019 0,1770 2,21
2. Lín 11 12,3 1,2571 0,8635 0,0025 1,12
3. Cejn 60 64,3 6,8571 4,5139 0,0133 1,07
4. Jelec t. 49 38,4 5,6000 2,6957 0,0079 0,78
5. Okoun 39 14,4 4,4571 1,0109 0,0030 0,37
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 11 4,2 1,2571 0,2948 0,0009 0,38
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 187 354,8 21,3714 24,9070 0,0731 1,90
10. Candát 9 27,8 1,0286 1,9516 0,0057 3,09
11. Sumec 2 9,6 0,2286 0,6739 0,0020 4,80
12. Úhoř 5 4,7 0,5714 0,3299 0,0010 0,94
13. Pstruh o. 2 1,0 0,2286 0,0702 0,0002 0,50
14. Pstruh d. 4 1,2 0,4571 0,0842 0,0002 0,30
15. Lipan 3 0,9 0,3429 0,0632 0,0002 0,30
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 7,1 0,2286 0,4984 0,0015 3,55
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 5,0 0,1143 0,3510 0,0010 5,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 13 2,3 1,4857 0,1615 0,0005 0,18
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 88 17,5 10,0571 1,2285 0,0036 0,20
Celkem 875 1 424,5     4 852  
ks / ha 11,82 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 19,25 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 63 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 643 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 172 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 852 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,55 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,36 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,22 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 65,57 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 17 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 440 848,14
lín 35 25,16
cejn 115 81,82
tloust 56 61,95
okoun 197 74,7
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 187 404,14
candát 6 17,06
sumec 0 0
úhoř 7 5,46
pstruh obecný 13 5,5
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 7 10,5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 50 14,1
mník 0 0
jelec jesen 2 3
ostatní 269 67,33
bílá ryba 0 0
Celkem 1384 1618,86

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       341 627,82     341 627,82  
lín       15 9,95     15 9,95  
cejn       42 30,45     42 30,45  
tloust       26 25,7     26 25,7  
okoun       145 56,62     145 56,62  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       5 7,8     5 7,8  
podoustev       0 0     0 0  
štika       137 274,64     137 274,64  
candát       7 10,5     7 10,5  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       7 5,16     7 5,16  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       1 0,8     1 0,8  
lipan       1 0,6     1 0,6  
siven       0 0     0 0  
bolen       3 13,3     3 13,3  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       13 0,7     13 0,7  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       425 66,9     425 66,9  
bílá ryba       0 0     425 66,9  
Celkem 0 0 0 1168 1130,94 0 0 1168 1130,94