Přihlášení do RIS

431 038    OHŘE 17


MO Kynšperk nad Ohří                                                 7,3 km 25 ha


GPS Z: 50°7'25.609"N, 12°31'39.844"E, K: 50°6'40.767"N, 12°28'12.896"E

Přítok Labe. Od jezu v Kynšperku nad Ohří (ř. km 218,6) až k silničnímu mostu v obci Nebanice (ř. km 225,9) mimo Libocký a Kynžvartský potok a říčku Odravu na ř. km 214,0.

Na celém revíru je povolen lov z plavidel.

Přítoky do revíru nepatří, tvoří samostatný pstruhový revír.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 236 584,4 2,48 9,44 23,38 0,13 0,33 0,83 2,07 78,67 194,80 58,71 74,08
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 12 17,3 1,44 0,48 0,69 0,01 0,01 0,04 0,06 4,00 5,77 2,99 2,19
4  Tloušť 7 6,9 0,99 0,28 0,28 0,00 0,00 0,02 0,02 2,33 2,30 1,74 0,87
5  Okoun 23 6,0 0,26 0,92 0,24 0,01 0,00 0,08 0,02 7,67 2,00 5,72 0,76
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 14 11,5 0,82 0,56 0,46 0,01 0,01 0,05 0,04 4,67 3,83 3,48 1,46
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 52 123,8 2,38 2,08 4,95 0,03 0,07 0,18 0,44 17,33 41,27 12,94 15,69
10  Candát 6 18,0 3,00 0,24 0,72 0,00 0,01 0,02 0,06 2,00 6,00 1,49 2,28
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 1 1,1 1,10 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,37 0,25 0,14
13  Pstruh obecný 1 0,3 0,30 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,10 0,25 0,04
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 3 5,7 1,90 0,12 0,23 0,00 0,00 0,01 0,02 1,00 1,90 0,75 0,72
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 3,5 3,50 0,04 0,14 0,00 0,00 0,00 0,01 0,33 1,17 0,25 0,44
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 21 3,1 0,15 0,84 0,12 0,01 0,00 0,07 0,01 7,00 1,03 5,22 0,39
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 25 7,4 0,30 1,00 0,30 0,01 0,00 0,09 0,03 8,33 2,47 6,22 0,94
26  Celkem uloveno 402 788,8 1,96 16,08 31,55 0,23 0,44 1,42 2,79 134,00 262,93 100,00 99,99
  Počet docházek 1 773     70,92   1,00   6,27   591,00      
  Počet zápisů RS 3     0,12   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 283     11,32   0,16   1,00   94,33      

Úlovky 2017

431038 Ohře 17  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kynšperk nad Ohří
Druh ryby ks kg
1. Kapr 268 662,3
2. Lín 6 4,1
3. Cejn 88 80,9
4. Jelec t. 4 5,3
5. Okoun 9 2,9
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 71 151,7
10. Candát 7 24,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 7 6,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 6 9,6
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,7
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 222 24,8
Celkem 689 973,8

Úlovky 2018

431038 Ohře 17
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kynšperk nad Ohří    
  Délka ( km ) 7,30 Plocha [ ha ] 25,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 312 756,4 43,8819 65,6085 0,2482 2,42
2. Lín 4 2,9 0,5626 0,2515 0,0010 0,73
3. Cejn 35 33,5 4,9226 2,9057 0,0110 0,96
4. Jelec t. 11 10,5 1,5471 0,9107 0,0034 0,95
5. Okoun 26 10,7 3,6568 0,9281 0,0035 0,41
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 104 251,4 14,6273 21,8059 0,0825 2,42
10. Candát 8 19,4 1,1252 1,6827 0,0064 2,43
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 10 9,5 1,4065 0,8240 0,0031 0,95
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 13 22,9 1,8284 1,9863 0,0075 1,76
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 9,5 0,4219 0,8240 0,0031 3,17
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 20 1,2 2,8129 0,1041 0,0004 0,06
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 165 25,0 23,2068 2,1684 0,0082 0,15
Celkem 711 1 152,9     3 048  
ks / ha 28,44 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 46,12 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 43 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 364 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 117 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 048 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,37 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,95 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,17 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 121,92 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 22 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431038 Ohře 17
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kynšperk nad Ohří    
  Délka ( km ) 7,30 Plocha [ ha ] 25,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 127 377,3 24,0987 47,9294 0,1406 2,97
2. Lín 1 1,0 0,1898 0,1270 0,0004 1,00
3. Cejn 32 32,5 6,0721 4,1286 0,0121 1,02
4. Jelec t. 11 10,9 2,0873 1,3847 0,0041 0,99
5. Okoun 71 14,4 13,4725 1,8293 0,0054 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 3 4,3 0,5693 0,5462 0,0016 1,43
9. Štika 123 244,7 23,3397 31,0849 0,0912 1,99
10. Candát 10 16,1 1,8975 2,0452 0,0060 1,61
11. Sumec 3 27,0 0,5693 3,4299 0,0101 9,00
12. Úhoř 11 10,1 2,0873 1,2830 0,0038 0,92
13. Pstruh o. 1 0,8 0,1898 0,1016 0,0003 0,80
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 7 9,3 1,3283 1,1814 0,0035 1,33
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 2,8 0,1898 0,3557 0,0010 2,80
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,9 0,1898 0,1143 0,0003 0,90
25. Ostatní 125 35,1 23,7192 4,4588 0,0131 0,28
Celkem 527 787,2     2 684  
ks / ha 21,08 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 31,49 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 42 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 339 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 87 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 684 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,92 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,55 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,32 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 107,36 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 7 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 190 414,88
lín 5 3,94
cejn 15 10
tloust 4 3,4
okoun 17 6,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 3 2,85
štika 119 263,62
candát 7 24
sumec 1 33
úhoř 0 0
pstruh obecný 1 0,3
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 3 5,5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 10 0,5
mník 0 0
jelec jesen 4 3,3
ostatní 92 15,5
bílá ryba 0 0
Celkem 471 786,99

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       197 448,29     197 448,29  
lín       1 0,5     1 0,5  
cejn       8 9,3     8 9,3  
tloust       4 4,6     4 4,6  
okoun       3 1,6     3 1,6  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       1 1     1 1  
štika       73 171,9     73 171,9  
candát       3 6,35     3 6,35  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 1,5     1 1,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 2,4     1 2,4  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 1,5     1 1,5  
ostatní       38 8,2     38 8,2  
bílá ryba       0 0     38 8,2  
Celkem 0 0 0 331 657,14 0 0 331 657,14