OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

431 040    OHŘE 19

Popis revíru

431 040    OHŘE 19 – MO Cheb                                                                        14 km 340 ha

GPS Z: 50°6'4.992"N, 12°15'14.846"E, K: 50°5'51.136"N, 12°14'45.658"E

Údolní nádrž Skalka (GPS 50°4'43.395"N, 12°21'15.63"E). Přítok Labe. Od tělesa hráze údolní nádrže Skalka v Chebu (ř. km 242,6) až ke státní hranici se SRN (ř. km 254). Lov z plavidel je povolen od 16. 6. do 31. 12., zavážení nástrah povoleno celoročně. Hlubinná přívlač je povolena.

V obecném zájmu je zákaz lovu ryb:

–      po obou březích do vzdálenosti 100 m od tělesa hráze – vyznačeno tabulemi,

–      v prostoru ohraničeném tabulemi, kam je přístup zakázán,

–      na přítocích Skalky – řekách Ohři a Reslavě – od státní hranice se SRN a po obou březích Skalky v prostoru ohraničeném finským dvojdomkem na levém břehu Skalky, pilíři bývalého mostu přes Ohři a okrajem lesíka na pravém břehu Skalky (území přírodní rezervace Rathsam a chráněná rybí oblast). Podle rozhodnutí KHES a MZe ČR platí zákaz konzumace dravých ryb.

Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. 46081/2016-MZE-16232 byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 31. 8. 2017 a od 16. 6. do 31. 8. 2018 v době od 00.00 do 04.00 hod.

ČRS, z. s., Zpč. ÚS doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:

  1. a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
  2. b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.

Odkaz na soupis revírů na ČRS, z.s.

Úlovky 2017

431040 Ohře 19, ú. n. Skalka
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2017
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 340,00   Dne: 24.03.2018
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 4 006 8 406,9 63,6176 77,3817 3,3790 2,10
2. Lín 16 11,3 0,2541 0,1040 0,0045 0,71
3. Cejn 1 642 1 155,7 26,0759 10,6377 0,4645 0,70
4. Jelec t. 1 1,5 0,0159 0,0138 0,0006 1,50
5. Okoun 19 8,9 0,3017 0,0819 0,0036 0,47
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 250 588,0 3,9701 5,4123 0,2363 2,35
10. Candát 60 178,5 0,9528 1,6430 0,0717 2,98
11. Sumec 9 114,7 0,1429 1,0558 0,0461 12,74
12. Úhoř 31 29,3 0,4923 0,2697 0,0118 0,95
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 2 0,8 0,0318 0,0074 0,0003 0,40
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 53 103,2 0,8417 0,9499 0,0415 1,95
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 37 219,7 0,5876 2,0222 0,0883 5,94
21. Tolstolobik 1 14,5 0,0159 0,1335 0,0058 14,50
22. Karas 4 6,1 0,0635 0,0561 0,0025 1,53
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,5 0,0159 0,0046 0,0002 0,50
25. Ostatní 165 24,6 2,6203 0,2264 0,0099 0,15
Celkem 6 297 10 864,2     2 488  
ks / ha 18,52 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 31,95 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 81 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 015 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 833 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 488 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,45 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 6,20 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 10,70 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 7,32 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 29 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách


Zpět na seznam revírů

Rybářský řád a soupis revírů Zpč.ÚS platný pro 2017- 2018


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.