Přihlášení do RIS

431 040    OHŘE 19


MO Cheb                                                                        14 km 340 ha

GPS Z: 50°6'4.992"N, 12°15'14.846"E, K: 50°5'51.136"N, 12°14'45.658"E


Údolní nádrž Skalka (GPS 50°4'43.395"N, 12°21'15.63"E). Přítok Labe. Od tělesa hráze údolní nádrže Skalka v Chebu (ř. km 242,6) až ke státní hranici se SRN (ř. km 254). Lov z plavidel je povolen od 16. 6. do 31. 12., zavážení nástrah povoleno celoročně. Hlubinná přívlač je povolena.

V obecném zájmu je zákaz lovu ryb:

–      po obou březích do vzdálenosti 100 m od tělesa hráze – vyznačeno tabulemi,

–      v prostoru ohraničeném tabulemi, kam je přístup zakázán,

–      na přítocích Skalky – řekách Ohři a Reslavě – od státní hranice se SRN a po obou březích Skalky v prostoru ohraničeném finským dvojdomkem na levém břehu Skalky, pilíři bývalého mostu přes Ohři a okrajem lesíka na pravém břehu Skalky (území přírodní rezervace Rathsam a chráněná rybí oblast). Podle rozhodnutí KHES a MZe ČR platí zákaz konzumace dravých ryb.

Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. 31226/2019-MZE-16232 byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 30. 9. 2022 v době od 00.00 do 04.00 hod a v období od 16. 6. do 30. 9. 2023 v době od 00.00 do 04.00 hod.

ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:

a) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24. hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 2 594 6 215,7 2,40 7,63 18,28 0,18 0,43 1,71 4,09 24,24 58,09 50,73 73,18
2  Lín 26 19,5 0,75 0,08 0,06 0,00 0,00 0,02 0,01 0,24 0,18 0,51 0,23
3  Cejn 1 209 925,1 0,77 3,56 2,72 0,08 0,06 0,79 0,61 11,30 8,65 23,65 10,89
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 9 3,1 0,34 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,08 0,03 0,18 0,04
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 146 423,8 2,90 0,43 1,25 0,01 0,03 0,10 0,28 1,36 3,96 2,86 4,99
10  Candát 34 90,2 2,65 0,10 0,27 0,00 0,01 0,02 0,06 0,32 0,84 0,66 1,06
11  Sumec 47 508,1 10,81 0,14 1,49 0,00 0,04 0,03 0,33 0,44 4,75 0,92 5,98
12  Úhoř 6 6,4 1,07 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,12 0,08
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 3 2,9 0,97 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 0,03
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 16 30,6 1,91 0,05 0,09 0,00 0,00 0,01 0,02 0,15 0,29 0,31 0,36
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 15 141,1 9,41 0,04 0,42 0,00 0,01 0,01 0,09 0,14 1,32 0,29 1,66
21  Tolstolobik 3 58,2 19,40 0,01 0,17 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,54 0,06 0,69
22  Karas 60 10,5 0,18 0,18 0,03 0,00 0,00 0,04 0,01 0,56 0,10 1,17 0,12
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 945 58,9 0,06 2,78 0,17 0,07 0,00 0,62 0,04 8,83 0,55 18,48 0,69
26  Celkem uloveno 5 113 8 494,0 1,66 15,04 24,98 0,35 0,59 3,36 5,58 47,79 79,38 100,00 100,00
  Počet docházek 14 403     42,36   1,00   9,47   134,61      
  Počet zápisů RS 107     0,31   0,01   0,07   1,00      
  Počet rybářů 1 521     4,47   0,11   1,00   14,21      


Úlovky 2017

431040 Ohře 19, ú. n. Skalka
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Cheb  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 4 006 8 406,9
2. Lín 16 11,3
3. Cejn 1 642 1 155,7
4. Jelec t. 1 1,5
5. Okoun 19 8,9
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 250 588,0
10. Candát 60 178,5
11. Sumec 9 114,7
12. Úhoř 31 29,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 2 0,8
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 53 103,2
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 37 219,7
21. Tolstolobik 1 14,5
22. Karas 4 6,1
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,5
25. Ostatní 165 24,6
Celkem 6 297 10 864,2

Úlovky 2018

431040 Ohře 19, ú. n. Skalka
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 340,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 470 7 651,2 59,0036 73,6819 0,4443 2,20
2. Lín 40 28,1 0,6802 0,2706 0,0016 0,70
3. Cejn 1 535 1 151,3 26,1010 11,0871 0,0669 0,75
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 19 11,6 0,3231 0,1117 0,0007 0,61
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 361 826,0 6,1384 7,9545 0,0480 2,29
10. Candát 60 182,0 1,0202 1,7527 0,0106 3,03
11. Sumec 22 180,1 0,3741 1,7344 0,0105 8,19
12. Úhoř 32 34,2 0,5441 0,3293 0,0020 1,07
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 42 67,8 0,7142 0,6529 0,0039 1,61
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 32 202,8 0,5441 1,9530 0,0118 6,34
21. Tolstolobik 2 18,8 0,0340 0,1810 0,0011 9,40
22. Karas 2 2,2 0,0340 0,0212 0,0001 1,10
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 264 28,0 4,4890 0,2696 0,0016 0,11
Celkem 5 881 10 384,1     17 220  
ks / ha 17,30 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 30,54 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 90 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 561 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 761 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 17 220 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,03 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,77 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,65 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 50,65 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 128 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431040 Ohře 19, ú. n. Skalka
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 340,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 251 4 950,5 51,3575 63,6728 0,3174 2,20
2. Lín 127 106,6 2,8976 1,3711 0,0068 0,84
3. Cejn 1 114 792,6 25,4164 10,1943 0,0508 0,71
4. Jelec t. 3 1,0 0,0684 0,0129 0,0001 0,33
5. Okoun 43 26,1 0,9811 0,3357 0,0017 0,61
6. Parma 5 2,5 0,1141 0,0322 0,0002 0,50
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 401 948,2 9,1490 12,1957 0,0608 2,36
10. Candát 119 275,4 2,7150 3,5422 0,0177 2,31
11. Sumec 14 185,5 0,3194 2,3859 0,0119 13,25
12. Úhoř 18 19,9 0,4107 0,2560 0,0013 1,11
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,4 0,0228 0,0051 0,0000 0,40
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 58 121,2 1,3233 1,5589 0,0078 2,09
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 34 274,4 0,7757 3,5293 0,0176 8,07
21. Tolstolobik 2 57,0 0,0456 0,7331 0,0037 28,50
22. Karas 3 1,2 0,0684 0,0154 0,0001 0,40
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 1,0 0,0228 0,0129 0,0001 1,00
25. Ostatní 189 11,4 4,3121 0,1466 0,0007 0,06
Celkem 4 383 7 774,9     15 598  
ks / ha 12,89 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 22,87 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 104 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 543 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 677 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 15 598 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 10,11 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,84 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,04 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 45,88 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 113 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 3738 8059,88
lín 111 96,22
cejn 1350 944,86
tloust 54 37,4
okoun 46 29,18
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 1 1,29
štika 299 763,04
candát 219 486,38
sumec 34 362,31
úhoř 40 62,24
pstruh obecný 1 0,3
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 103 200,02
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 21 171,56
tolstolobik 0 0
karas 4 3,75
mník 0 0
jelec jesen 1 3,5
ostatní 280 17,41
bílá ryba 0 0
Celkem 6302 11239,34

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2315 5259,29     2315 5259,29  
lín       28 23,3     28 23,3  
cejn       894 667,11     894 667,11  
tloust       13 5,2     13 5,2  
okoun       10 5,59     10 5,59  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       8 19,1     8 19,1  
štika       223 783,09     223 783,09  
candát       227 511,06     227 511,06  
sumec       40 368,32     40 368,32  
úhoř       41 87,56     41 87,56  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       2 1     2 1  
siven       0 0     0 0  
bolen       109 218,73     109 218,73  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       1 12     1 12  
amur       16 116,6     16 116,6  
tolstolobik       1 20     1 20  
karas       28 4,4     28 4,4  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       235 13,42     235 13,42  
bílá ryba       0 0     235 13,42  
Celkem 0 0 0 4191 8115,77 0 0 4191 8115,77  

.