Přihlášení do RIS

431 041    OTAVA 5/A


MO Horažďovice                                                          11 km 32 ha

GPS Z: 49°17'4.591"N, 13°46'45.468"E, K: 49°19'22.636"N, 13°40'59.746"E, 49°19'15.139"N, 13°41'29.670"E


Přítok Vltavy. Od jezu mlýna v Horním Poříčí (ř. km 65,3) až ke vtoku mlýnského náhonu do Otavy v Horažďovicích Zářečí (ř. km 74,0). Dále mlýnský náhon v Zářečí ke vtoku Mlýnského (Maloborského) potoka (GPS 49°19'22.555"N, 13°40'59.798"E). K revíru patří Mlýnský (Maloborský) potok až k rybníku Zmrzlík (GPS 49°19'38.505"N, 13°39'42.353"E) a Veřechovský (Kozlovský) potok k obci Veřechov. Veřechovský (Kozlovský) potok je chovný – lov ryb zakázán.

Lov z plavidel povolen na hlavním toku Otavy v úseku od jezu mlýna v Horním Poříčí až k jezu na Lipkách.

Na revíru mohou být vyznačeny trdliště lipana podhorního (Thymallus thymallus). Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 284 2 420,6 1,89 40,13 75,64 0,29 0,54 2,24 4,22 17,12 32,27 74,52 88,82
2  Lín 14 6,7 0,48 0,44 0,21 0,00 0,00 0,02 0,01 0,19 0,09 0,81 0,25
3  Cejn 65 52,8 0,81 2,03 1,65 0,01 0,01 0,11 0,09 0,87 0,70 3,77 1,94
4  Tloušť 7 6,4 0,91 0,22 0,20 0,00 0,00 0,01 0,01 0,09 0,09 0,41 0,23
5  Okoun 111 20,7 0,19 3,47 0,65 0,02 0,00 0,19 0,04 1,48 0,28 6,44 0,76
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 91 172,7 1,90 2,84 5,40 0,02 0,04 0,16 0,30 1,21 2,30 5,28 6,34
10  Candát 8 14,3 1,79 0,25 0,45 0,00 0,00 0,01 0,02 0,11 0,19 0,46 0,52
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 7 7,4 1,06 0,22 0,23 0,00 0,00 0,01 0,01 0,09 0,10 0,41 0,27
13  Pstruh obecný 3 1,2 0,40 0,09 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,02 0,17 0,04
14  Pstruh duhový 7 4,2 0,60 0,22 0,13 0,00 0,00 0,01 0,01 0,09 0,06 0,41 0,15
15  Lipan 5 1,8 0,36 0,16 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,07 0,02 0,29 0,07
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 2 8,6 4,30 0,06 0,27 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,11 0,12 0,32
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 6 2,5 0,42 0,19 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,08 0,03 0,35 0,09
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 113 5,6 0,05 3,53 0,18 0,03 0,00 0,20 0,01 1,51 0,07 6,56 0,21
26  Celkem uloveno 1 723 2 725,4 1,58 53,84 85,17 0,38 0,61 3,01 4,76 22,97 36,34 100,00 100,00
  Počet docházek 4 481     140,03   1,00   7,82   59,75      
  Počet zápisů RS 75     2,34   0,02   0,13   1,00      
  Počet rybářů 573     17,91   0,13   1,00   7,64      

Úlovky 2017

431041 Otava 5 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Horažďovice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 333 2 651,5
2. Lín 28 16,2
3. Cejn 189 125,2
4. Jelec t. 29 34,4
5. Okoun 132 43,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 161 311,3
10. Candát 9 15,7
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 14 10,6
13. Pstruh o. 5 1,6
14. Pstruh d. 14 4,5
15. Lipan 3 1,1
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 2,2
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 7 15,7
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 4 3,1
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 2 1,9
25. Ostatní 29 5,7
Celkem 1 960 3 243,7

Úlovky 2018

431041 Otava 5 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Horažďovice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 32,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 852 1 754,3 53,4169 72,7563 0,3641 2,06
2. Lín 30 17,3 1,8809 0,7175 0,0036 0,58
3. Cejn 207 143,4 12,9781 5,9472 0,0298 0,69
4. Jelec t. 50 58,6 3,1348 2,4303 0,0122 1,17
5. Okoun 111 35,7 6,9592 1,4806 0,0074 0,32
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 1,5 0,0627 0,0622 0,0003 1,50
9. Štika 195 341,1 12,2257 14,1465 0,0708 1,75
10. Candát 10 18,2 0,6270 0,7548 0,0038 1,82
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 22 14,2 1,3793 0,5889 0,0029 0,65
13. Pstruh o. 3 2,3 0,1881 0,0954 0,0005 0,77
14. Pstruh d. 11 7,9 0,6897 0,3276 0,0016 0,72
15. Lipan 3 1,6 0,1881 0,0664 0,0003 0,53
16. Siven 2 0,6 0,1254 0,0249 0,0001 0,30
17. Bolen 1 1,7 0,0627 0,0705 0,0004 1,70
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 4,4 0,1254 0,1825 0,0009 2,20
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 2 1,7 0,1254 0,0705 0,0004 0,85
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 93 6,7 5,8307 0,2779 0,0014 0,07
Celkem 1 595 2 411,2     4 818  
ks / ha 49,84 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 75,35 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 100 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 519 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 202 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 818 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,28 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,07 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,65 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 150,56 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 40 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431041 Otava 5 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Horažďovice      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 32,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 134 2 050,6 59,8733 75,1852 0,3992 1,81
2. Lín 45 24,7 2,3759 0,9056 0,0048 0,55
3. Cejn 223 130,2 11,7740 4,7738 0,0253 0,58
4. Jelec t. 33 36,0 1,7423 1,3199 0,0070 1,09
5. Okoun 118 31,6 6,2302 1,1586 0,0062 0,27
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 1,5 0,0528 0,0550 0,0003 1,50
9. Štika 198 339,3 10,4541 12,4404 0,0661 1,71
10. Candát 16 32,2 0,8448 1,1806 0,0063 2,01
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 3,0 0,2112 0,1100 0,0006 0,75
13. Pstruh o. 2 1,2 0,1056 0,0440 0,0002 0,60
14. Pstruh d. 3 1,1 0,1584 0,0403 0,0002 0,37
15. Lipan 5 1,6 0,2640 0,0587 0,0003 0,32
16. Siven 1 0,9 0,0528 0,0330 0,0002 0,90
17. Bolen 1 1,5 0,0528 0,0550 0,0003 1,50
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 20 54,9 1,0560 2,0129 0,0107 2,75
21. Tolstolobik 1 2,0 0,0528 0,0733 0,0004 2,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,6 0,0528 0,0220 0,0001 0,60
25. Ostatní 88 14,5 4,6463 0,5316 0,0028 0,16
Celkem 1 894 2 727,4     5 137  
ks / ha 59,19 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 85,23 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 98 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 535 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 217 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 137 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,60 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,54 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,10 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 160,53 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 110 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1087 1840,3
lín 17 10,69
cejn 94 78,2
tloust 21 25,2
okoun 59 46,03
parma 1 1
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 146 227,17
candát 4 7,16
sumec 0 0
úhoř 9 5,4
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 7 15,4
lipan 10 3,47
siven 4 5,9
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 7 20,7
tolstolobik 0 0
karas 14 6,23
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 319 8,75
bílá ryba 0 0
Celkem 1799 2301,6

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       917 1792,35     917 1792,35  
lín       13 5,89     13 5,89  
cejn       13 11,33     13 11,33  
tloust       21 14,33     21 14,33  
okoun       46 18,52     46 18,52  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       156 261,42     156 261,42  
candát       5 7,83     5 7,83  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       4 2,01     4 2,01  
pstruh obecný       1 1,1     1 1,1  
pstruh duhový       7 5,74     7 5,74  
lipan       19 6,23     19 6,23  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 5,5     2 5,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       6 1,65     6 1,65  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       203 6,55     203 6,55  
bílá ryba       0 0     203 6,55  
Celkem 0 0 0 1413 2140,45 0 0 1413 2140,45  

.