Přihlášení do RIS

431 042    RADBUZA 1 A


MO Plzeň 1                                                              14 km 13 ha


GPS Z: 49°45'13.875"N, 13°23'26.225"E, K: 49°40'35.875"N, 13°18'57.704"E

Přítok Berounky. Od soutoku se Mží v Plzni (ř. km 0,0) až k jezu u Bártova mlýna (Strážná) pod Dobřany (ř. km 17,5). Zákaz lovu ryb v I. ochranném pásmu vodárny – území vyznačeno tabulemi. K revíru nepatří nádrž Litice (České Údolí – ř. km 6,9–11,8), která tvoří samostatný revír.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 488 2 904,0 1,95 114,46 223,38 0,09 0,18 0,75 1,46 6,67 13,02 32,36 69,35
2  Lín 106 54,4 0,51 8,15 4,18 0,01 0,00 0,05 0,03 0,48 0,24 2,31 1,30
3  Cejn 1 201 379,8 0,32 92,38 29,22 0,08 0,02 0,60 0,19 5,39 1,70 26,12 9,07
4  Tloušť 80 79,7 1,00 6,15 6,13 0,01 0,01 0,04 0,04 0,36 0,36 1,74 1,90
5  Okoun 32 12,6 0,39 2,46 0,97 0,00 0,00 0,02 0,01 0,14 0,06 0,70 0,30
6  Parma 1 0,3 0,30 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01
7  Ostroretka 2 2,1 1,05 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,05
8  Podoustev 3 1,8 0,60 0,23 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,07 0,04
9  Štika 194 333,7 1,72 14,92 25,67 0,01 0,02 0,10 0,17 0,87 1,50 4,22 7,97
10  Candát 117 185,2 1,58 9,00 14,25 0,01 0,01 0,06 0,09 0,52 0,83 2,54 4,42
11  Sumec 7 29,2 4,17 0,54 2,25 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,13 0,15 0,70
12  Úhoř 33 28,5 0,86 2,54 2,19 0,00 0,00 0,02 0,01 0,15 0,13 0,72 0,68
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 1 0,5 0,50 0,08 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 12 29,8 2,48 0,92 2,29 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,13 0,26 0,71
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 16 70,2 4,39 1,23 5,40 0,00 0,00 0,01 0,04 0,07 0,31 0,35 1,68
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 65 8,3 0,13 5,00 0,64 0,00 0,00 0,03 0,00 0,29 0,04 1,41 0,20
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 3 3,5 1,17 0,23 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,07 0,08
25  Ostatní 1 237 64,0 0,05 95,15 4,92 0,08 0,00 0,62 0,03 5,55 0,29 26,90 1,53
26  Celkem uloveno 4 598 4 187,5 0,91 353,69 322,12 0,29 0,26 2,31 2,11 20,62 18,78 100,00 100,00
  Počet docházek 15 804     1 215,69   1,00   7,95   70,87      
  Počet zápisů RS 223     17,15   0,01   0,11   1,00      
  Počet rybářů 1 988     152,92   0,13   1,00   8,91      

Úlovky 2017

431042 Radbuza 1 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plzeň 1  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 481 3 208,3
2. Lín 41 29,6
3. Cejn 349 175,4
4. Jelec t. 62 32,8
5. Okoun 129 50,2
6. Parma 6 8,8
7. Ostroretka 7 4,4
8. Podoustev 12 4,7
9. Štika 249 501,0
10. Candát 112 269,8
11. Sumec 16 88,7
12. Úhoř 26 20,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 15 33,1
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 8 21,5
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 3 3,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 7 4,3
25. Ostatní 184 14,7
Celkem 2 707 4 470,4

Úlovky 2018

431042 Radbuza 1 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 13,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 364 2 953,5 48,6448 72,3862 0,2170 2,17
2. Lín 62 45,9 2,2111 1,1249 0,0034 0,74
3. Cejn 374 184,0 13,3381 4,5096 0,0135 0,49
4. Jelec t. 30 26,7 1,0699 0,6544 0,0020 0,89
5. Okoun 74 14,7 2,6391 0,3603 0,0011 0,20
6. Parma 5 8,2 0,1783 0,2010 0,0006 1,64
7. Ostroretka 11 5,6 0,3923 0,1372 0,0004 0,51
8. Podoustev 6 2,8 0,2140 0,0686 0,0002 0,47
9. Štika 229 425,1 8,1669 10,4186 0,0312 1,86
10. Candát 76 140,2 2,7104 3,4361 0,0103 1,84
11. Sumec 17 165,3 0,6063 4,0513 0,0121 9,72
12. Úhoř 35 25,0 1,2482 0,6127 0,0018 0,71
13. Pstruh o. 2 0,6 0,0713 0,0147 0,0000 0,30
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 11 24,2 0,3923 0,5931 0,0018 2,20
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 20,8 0,2496 0,5098 0,0015 2,97
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 16 2,5 0,5706 0,0613 0,0002 0,16
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 5 3,5 0,1783 0,0858 0,0003 0,70
25. Ostatní 480 31,6 17,1184 0,7745 0,0023 0,07
Celkem 2 804 4 080,2     13 611  
ks / ha 215,69 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 313,86 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 94 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 698 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 494 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 13 611 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,02 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,65 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,40 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 047,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 119 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431042 Radbuza 1 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 14,00 Plocha [ ha ] 13,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 421 2 714,7 44,3785 65,2808 0,1801 1,91
2. Lín 113 71,8 3,5290 1,7266 0,0048 0,64
3. Cejn 435 212,6 13,5853 5,1124 0,0141 0,49
4. Jelec t. 82 71,3 2,5609 1,7146 0,0047 0,87
5. Okoun 67 16,2 2,0924 0,3896 0,0011 0,24
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 112 32,4 3,4978 0,7791 0,0021 0,29
9. Štika 303 493,3 9,4628 11,8625 0,0327 1,63
10. Candát 111 206,0 3,4666 4,9537 0,0137 1,86
11. Sumec 25 229,5 0,7808 5,5188 0,0152 9,18
12. Úhoř 24 19,3 0,7495 0,4641 0,0013 0,80
13. Pstruh o. 1 1,0 0,0312 0,0240 0,0001 1,00
14. Pstruh d. 1 0,4 0,0312 0,0096 0,0000 0,40
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 15 28,1 0,4685 0,6757 0,0019 1,87
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 12,1 0,1249 0,2910 0,0008 3,03
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 9 6,9 0,2811 0,1659 0,0005 0,77
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 4 3,7 0,1249 0,0890 0,0002 0,93
25. Ostatní 475 39,2 14,8345 0,9426 0,0026 0,08
Celkem 3 202 4 158,5     15 075  
ks / ha 246,31 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 319,88 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 83 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 705 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 521 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 15 075 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,84 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,88 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,44 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 159,62 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 113 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 2012 3685,31
lín 92 60,24
cejn 427 150,82
tloust 36 30,56
okoun 54 10,58
parma 0 0
ostroretka 1 0,3
podoustev 17 10,26
štika 305 505,8
candát 126 212,18
sumec 11 101,89
úhoř 16 14,72
pstruh obecný 2 0,69
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 7 15,15
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 3 5,2
tolstolobik 1 21,8
karas 80 14,38
mník 0 0
jelec jesen 21 6,39
ostatní 635 36,78
bílá ryba 0 0
Celkem 3846 4883,05

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1482 2936,01     1482 2936,01  
lín       52 37,35     52 37,35  
cejn       565 195,63     565 195,63  
tloust       28 20,86     28 20,86  
okoun       17 11,3     17 11,3  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       7 10,7     7 10,7  
podoustev       14 12,5     14 12,5  
štika       238 410,97     238 410,97  
candát       193 318,17     193 318,17  
sumec       12 93,9     12 93,9  
úhoř       13 9,8     13 9,8  
pstruh obecný       1 0,39     1 0,39  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       4 9     4 9  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       7 20,52     7 20,52  
tolstolobik       1 0,45     1 0,45  
karas       55 8,36     55 8,36  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       3 3,87     3 3,87  
ostatní       767 45,2     767 45,2  
bílá ryba       0 0     767 45,2  
Celkem 0 0 0 3459 4144,98 0 0 3459 4144,98