Přihlášení do RIS

431 043    RADBUZA 1 B


ČRS Zpč. ÚS                                                             4 km 116 ha


Přítok Berounky. Údolní nádrž Litice (České Údolí) – GPS 49°42'58.157"N, 13°21'30.577"E. Od tělesa hráze údolní nádrže Litice (ř. km 6,9) až k jezu v Liticích (ř. km 11,8). Zákaz lovu ryb v I. ochranném pásmu vodárny – území vyznačeno tabulemi. Chráněná rybí oblast je vyhlášena rozhodnutím ZčKNV – OVLHZ, č. j. 1078/82, v zátoce na přítoku Lučního (Sulkovského) potoka za železniční tratí Plzeň–Klatovy a silnicí Valcha–Litice – 0,5 ha – lov ryb zakázán. Lov z plavidel je povolen.

Lov ryb nonstop: Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, č. j. MZE- 35621/2021-16232, byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 30. 9. 2022 a od 16. 6. do 30. 9. 2023 v době od 00.00 do 04.00 hod.

ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:

a) V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části,

b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0:00 do 4:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje,

c) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24:00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 6 723 13 370,4 1,99 57,96 115,26 0,21 0,41 1,83 3,64 13,29 26,42 45,98 75,84
2  Lín 89 36,5 0,41 0,77 0,31 0,00 0,00 0,02 0,01 0,18 0,07 0,61 0,21
3  Cejn 5 294 1 242,9 0,23 45,64 10,71 0,16 0,04 1,44 0,34 10,46 2,46 36,21 7,05
4  Tloušť 10 5,9 0,59 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,07 0,03
5  Okoun 45 10,1 0,22 0,39 0,09 0,00 0,00 0,01 0,00 0,09 0,02 0,31 0,06
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 4 1,0 0,25 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01
8  Podoustev 16 5,1 0,32 0,14 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,11 0,03
9  Štika 129 286,4 2,22 1,11 2,47 0,00 0,01 0,04 0,08 0,25 0,57 0,88 1,62
10  Candát 245 631,5 2,58 2,11 5,44 0,01 0,02 0,07 0,17 0,48 1,25 1,68 3,58
11  Sumec 113 1 442,5 12,77 0,97 12,44 0,00 0,04 0,03 0,39 0,22 2,85 0,77 8,18
12  Úhoř 12 10,7 0,89 0,10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,08 0,06
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 26 58,5 2,25 0,22 0,50 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,12 0,18 0,33
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 54 236,7 4,38 0,47 2,04 0,00 0,01 0,01 0,06 0,11 0,47 0,37 1,34
21  Tolstolobik 45 4,4 0,10 0,39 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,09 0,01 0,31 0,02
22  Karas 432 172,3 0,40 3,72 1,49 0,01 0,01 0,12 0,05 0,85 0,34 2,95 0,98
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 5 2,0 0,40 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01
25  Ostatní 1 379 112,7 0,08 11,89 0,97 0,04 0,00 0,38 0,03 2,73 0,22 9,43 0,64
26  Celkem uloveno 14 621 17 629,4 1,21 126,04 151,98 0,45 0,54 3,98 4,80 28,90 34,84 100,00 100,00
  Počet docházek 32 431     279,58   1,00   8,84   64,09      
  Počet zápisů RS 506     4,36   0,02   0,14   1,00      
  Počet rybářů 3 670     31,64   0,11   1,00   7,25      

Úlovky 2017

431043 Radbuza 1 B  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  ÚS  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 4 400 9 877,5
2. Lín 51 32,5
3. Cejn 2 639 805,0
4. Jelec t. 5 5,1
5. Okoun 13 5,3
6. Parma 1 2,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 2 2,4
9. Štika 307 518,5
10. Candát 447 837,1
11. Sumec 42 304,2
12. Úhoř 24 20,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 4 1,2
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 15 31,6
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 61 217,1
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 36 31,7
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 240 40,3
Celkem 8 287 12 731,8

Úlovky 2018

431043 Radbuza 1 B
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 116,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 580 7 642,0 48,6545 72,4058 0,3093 2,13
2. Lín 146 92,2 1,9842 0,8736 0,0037 0,63
3. Cejn 2 562 745,7 34,8192 7,0653 0,0302 0,29
4. Jelec t. 2 2,0 0,0272 0,0189 0,0001 1,00
5. Okoun 7 3,4 0,0951 0,0322 0,0001 0,49
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 8 7,7 0,1087 0,0730 0,0003 0,96
9. Štika 331 532,4 4,4985 5,0443 0,0215 1,61
10. Candát 118 241,8 1,6037 2,2910 0,0098 2,05
11. Sumec 87 940,2 1,1824 8,9081 0,0381 10,81
12. Úhoř 6 6,6 0,0815 0,0625 0,0003 1,10
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,4 0,0136 0,0038 0,0000 0,40
17. Bolen 5 9,7 0,0680 0,0919 0,0004 1,94
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 54 247,5 0,7339 2,3450 0,0100 4,58
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 97 29,2 1,3183 0,2767 0,0012 0,30
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 3 2,1 0,0408 0,0199 0,0001 0,70
25. Ostatní 351 51,5 4,7703 0,4879 0,0021 0,15
Celkem 7 358 10 554,4     24 707  
ks / ha 63,43 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 90,99 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 110 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 3 090 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 063 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 24 707 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,00 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,38 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,42 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 212,99 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 570 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431043 Radbuza 1 B
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plzeň 1      
  Délka ( km ) 4,00 Plocha [ ha ] 116,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 7 374 13 766,3 62,5286 82,8981 0,4211 1,87
2. Lín 150 79,3 1,2719 0,4775 0,0024 0,53
3. Cejn 2 534 786,9 21,4873 4,7386 0,0241 0,31
4. Jelec t. 9 4,1 0,0763 0,0247 0,0001 0,46
5. Okoun 14 5,6 0,1187 0,0337 0,0002 0,40
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 9 10,3 0,0763 0,0620 0,0003 1,14
9. Štika 452 790,7 3,8328 4,7614 0,0242 1,75
10. Candát 224 473,8 1,8994 2,8531 0,0145 2,12
11. Sumec 45 401,4 0,3816 2,4172 0,0123 8,92
12. Úhoř 13 10,3 0,1102 0,0620 0,0003 0,79
13. Pstruh o. 4 2,2 0,0339 0,0132 0,0001 0,55
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 1 0,3 0,0085 0,0018 0,0000 0,30
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 15 37,2 0,1272 0,2240 0,0011 2,48
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 35 156,0 0,2968 0,9394 0,0048 4,46
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 57 20,2 0,4833 0,1216 0,0006 0,35
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 2 2,1 0,0170 0,0126 0,0001 1,05
25. Ostatní 855 59,6 7,2501 0,3589 0,0018 0,07
Celkem 11 793 16 606,3     32 691  
ks / ha 101,66 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 143,16 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 116 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 3 409 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 529 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 32 691 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,59 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,46 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,87 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 281,82 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 492 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 8690 16725,54
lín 215 90,2
cejn 3531 917,67
tloust 21 13,19
okoun 20 7,29
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 14 8,4
štika 379 734,04
candát 312 625,44
sumec 87 907,93
úhoř 18 11,66
pstruh obecný 4 6,9
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 22 42,8
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 63 205,21
tolstolobik 4 99,8
karas 136 65,1
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 925 96,23
bílá ryba 0 0
Celkem 14441 20557,4

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       6410 12660,14     6410 12660,14  
lín       128 55,42     128 55,42  
cejn       3902 995,16     3902 995,16  
tloust       29 14,5     29 14,5  
okoun       6 1,6     6 1,6  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       2 1,5     2 1,5  
štika       131 273,58     131 273,58  
candát       351 762,33     351 762,33  
sumec       100 1332,41     100 1332,41  
úhoř       21 13,87     21 13,87  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       21 50,89     21 50,89  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       67 236,91     67 236,91  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       240 49,01     240 49,01  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       27 13,71     27 13,71  
ostatní       1336 91,35     1336 91,35  
bílá ryba       0 0     1336 91,35  
Celkem 0 0 0 12771 16552,38 0 0 12771 16552,38  

.