Přihlášení do RIS

431 047    RADBUZA 4


MO Holýšov                                                                 10 km 12 ha


GPS Z: 49°37'59.447"N, 13°7'8.912"E, K: 49°34'10.282"N, 13°4'55.564"E

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Hradci u Stodu (ř. km 39,9) až k jezu mlýna v Ohůčově (ř. km 50,4). Potok Hořina tvoří samostatný revír.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 446 972,5 2,18 37,17 81,04 0,11 0,25 0,84 1,82 14,39 31,37 52,53 72,45
2  Lín 10 7,9 0,79 0,83 0,66 0,00 0,00 0,02 0,01 0,32 0,25 1,18 0,59
3  Cejn 19 17,9 0,94 1,58 1,49 0,00 0,00 0,04 0,03 0,61 0,58 2,24 1,33
4  Tloušť 9 10,0 1,11 0,75 0,83 0,00 0,00 0,02 0,02 0,29 0,32 1,06 0,74
5  Okoun 3 0,7 0,23 0,25 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,10 0,02 0,35 0,05
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 3 0,3 0,10 0,25 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,10 0,01 0,35 0,02
9  Štika 98 167,1 1,71 8,17 13,93 0,02 0,04 0,18 0,31 3,16 5,39 11,54 12,45
10  Candát 46 67,3 1,46 3,83 5,61 0,01 0,02 0,09 0,13 1,48 2,17 5,42 5,01
11  Sumec 4 26,8 6,70 0,33 2,23 0,00 0,01 0,01 0,05 0,13 0,86 0,47 2,00
12  Úhoř 21 15,1 0,72 1,75 1,26 0,01 0,00 0,04 0,03 0,68 0,49 2,47 1,12
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 2 3,8 1,90 0,17 0,32 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,12 0,24 0,28
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 8 28,3 3,54 0,67 2,36 0,00 0,01 0,01 0,05 0,26 0,91 0,94 2,11
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 26 12,2 0,47 2,17 1,02 0,01 0,00 0,05 0,02 0,84 0,39 3,06 0,91
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 9 4,8 0,53 0,75 0,40 0,00 0,00 0,02 0,01 0,29 0,15 1,06 0,36
25  Ostatní 145 7,6 0,05 12,08 0,63 0,04 0,00 0,27 0,01 4,68 0,25 17,08 0,57
26  Celkem uloveno 849 1 342,4 1,58 70,75 111,87 0,21 0,34 1,59 2,51 27,39 43,30 100,00 100,00
  Počet docházek 3 965     330,42   1,00   7,43   127,90      
  Počet zápisů RS 31     2,58   0,01   0,06   1,00      
  Počet rybářů 534     44,50   0,13   1,00   17,23      

Úlovky 2017

431047 Radbuza 4  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Holýšov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 928 1 692,7
2. Lín 2 1,5
3. Cejn 23 30,3
4. Jelec t. 5 4,4
5. Okoun 8 2,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 6 3,4
9. Štika 99 177,0
10. Candát 14 24,4
11. Sumec 1 6,7
12. Úhoř 16 8,7
13. Pstruh o. 2 0,8
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 4 7,8
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 10 31,1
21. Tolstolobik 2 10,3
22. Karas 6 4,6
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 61 5,1
Celkem 1 187 2 011,3

Úlovky 2018

431047 Radbuza 4
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Holýšov      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 12,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 091 2 111,7 72,8304 83,6151 0,4441 1,94
2. Lín 11 3,8 0,7343 0,1505 0,0008 0,35
3. Cejn 58 95,5 3,8718 3,7814 0,0201 1,65
4. Jelec t. 9 8,3 0,6008 0,3286 0,0017 0,92
5. Okoun 1 0,5 0,0668 0,0198 0,0001 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 5 1,8 0,3338 0,0713 0,0004 0,36
9. Štika 110 188,5 7,3431 7,4639 0,0396 1,71
10. Candát 37 55,2 2,4700 2,1857 0,0116 1,49
11. Sumec 1 12,0 0,0668 0,4752 0,0025 12,00
12. Úhoř 18 10,5 1,2016 0,4158 0,0022 0,58
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,2 0,0668 0,0079 0,0000 0,20
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 9,4 0,2003 0,3722 0,0020 3,13
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 5 17,1 0,3338 0,6771 0,0036 3,42
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 12 4,7 0,8011 0,1861 0,0010 0,39
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 136 6,3 9,0788 0,2495 0,0013 0,05
Celkem 1 498 2 525,5     4 755  
ks / ha 124,83 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 210,46 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 35 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 547 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 230 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 755 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,69 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,74 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,62 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 396,25 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 64 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431047 Radbuza 4
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Holýšov      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 12,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 909 1 785,0 63,5664 73,6994 0,3737 1,96
2. Lín 40 31,5 2,7972 1,3006 0,0066 0,79
3. Cejn 37 48,2 2,5874 1,9901 0,0101 1,30
4. Jelec t. 8 7,7 0,5594 0,3179 0,0016 0,96
5. Okoun 15 6,8 1,0490 0,2808 0,0014 0,45
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 3 0,6 0,2098 0,0248 0,0001 0,20
9. Štika 198 345,6 13,8462 14,2692 0,0723 1,75
10. Candát 50 85,2 3,4965 3,5178 0,0178 1,70
11. Sumec 6 48,6 0,4196 2,0066 0,0102 8,10
12. Úhoř 46 28,7 3,2168 1,1850 0,0060 0,62
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 6 18,4 0,4196 0,7597 0,0039 3,07
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 5 2,9 0,3497 0,1197 0,0006 0,58
23. Mník 2 2,4 0,1399 0,0991 0,0005 1,20
24. Jelec j. 1 0,6 0,0699 0,0248 0,0001 0,60
25. Ostatní 104 9,8 7,2727 0,4046 0,0021 0,09
Celkem 1 430 2 422,0     4 777  
ks / ha 119,17 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 201,83 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 40 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 539 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 237 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 777 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,86 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,65 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,49 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 398,08 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 66 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 963 2071,14
lín 57 29,59
cejn 50 62,75
tloust 9 11,45
okoun 24 10,8
parma 1 0,95
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 213 339,87
candát 72 101,55
sumec 3 31,6
úhoř 37 28,75
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 1
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 12 46,4
tolstolobik 0 0
karas 120 42,16
mník 0 0
jelec jesen 1 1,2
ostatní 204 17,55
bílá ryba 0 0
Celkem 1767 2796,76

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       934 1974,72     934 1974,72  
lín       92 18,57     92 18,57  
cejn       45 53,27     45 53,27  
tloust       10 9,27     10 9,27  
okoun       17 4,25     17 4,25  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       14 12,52     14 12,52  
štika       166 281,19     166 281,19  
candát       71 923,55     71 923,55  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       16 12     16 12  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       2 3,5     2 3,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       8 30,6     8 30,6  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       38 20,63     38 20,63  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,22     1 0,22  
ostatní       218 7,18     218 7,18  
bílá ryba       0 0     218 7,18  
Celkem 0 0 0 1632 3351,47 0 0 1632 3351,47