431 047    RADBUZA 4


MO Holýšov                                                                 10 km 12 ha


GPS Z: 49°37'59.447"N, 13°7'8.912"E, K: 49°34'10.282"N, 13°4'55.564"E

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Hradci u Stodu (ř. km 39,9) až k jezu mlýna v Ohůčově (ř. km 50,4). Potok Hořina tvoří samostatný revír.


Úlovky 2017

431047 Radbuza 4  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Holýšov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 928 1 692,7
2. Lín 2 1,5
3. Cejn 23 30,3
4. Jelec t. 5 4,4
5. Okoun 8 2,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 6 3,4
9. Štika 99 177,0
10. Candát 14 24,4
11. Sumec 1 6,7
12. Úhoř 16 8,7
13. Pstruh o. 2 0,8
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 4 7,8
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 10 31,1
21. Tolstolobik 2 10,3
22. Karas 6 4,6
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 61 5,1
Celkem 1 187 2 011,3

Úlovky 2018

431047 Radbuza 4
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Holýšov      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 12,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 091 2 111,7 72,8304 83,6151 0,4441 1,94
2. Lín 11 3,8 0,7343 0,1505 0,0008 0,35
3. Cejn 58 95,5 3,8718 3,7814 0,0201 1,65
4. Jelec t. 9 8,3 0,6008 0,3286 0,0017 0,92
5. Okoun 1 0,5 0,0668 0,0198 0,0001 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 5 1,8 0,3338 0,0713 0,0004 0,36
9. Štika 110 188,5 7,3431 7,4639 0,0396 1,71
10. Candát 37 55,2 2,4700 2,1857 0,0116 1,49
11. Sumec 1 12,0 0,0668 0,4752 0,0025 12,00
12. Úhoř 18 10,5 1,2016 0,4158 0,0022 0,58
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,2 0,0668 0,0079 0,0000 0,20
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 9,4 0,2003 0,3722 0,0020 3,13
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 5 17,1 0,3338 0,6771 0,0036 3,42
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 12 4,7 0,8011 0,1861 0,0010 0,39
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 136 6,3 9,0788 0,2495 0,0013 0,05
Celkem 1 498 2 525,5     4 755  
ks / ha 124,83 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 210,46 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 35 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 547 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 230 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 755 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,69 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,74 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,62 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 396,25 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 64 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431047 Radbuza 4
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Holýšov      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 12,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 909 1 785,0 63,5664 73,6994 0,3737 1,96
2. Lín 40 31,5 2,7972 1,3006 0,0066 0,79
3. Cejn 37 48,2 2,5874 1,9901 0,0101 1,30
4. Jelec t. 8 7,7 0,5594 0,3179 0,0016 0,96
5. Okoun 15 6,8 1,0490 0,2808 0,0014 0,45
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 3 0,6 0,2098 0,0248 0,0001 0,20
9. Štika 198 345,6 13,8462 14,2692 0,0723 1,75
10. Candát 50 85,2 3,4965 3,5178 0,0178 1,70
11. Sumec 6 48,6 0,4196 2,0066 0,0102 8,10
12. Úhoř 46 28,7 3,2168 1,1850 0,0060 0,62
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 6 18,4 0,4196 0,7597 0,0039 3,07
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 5 2,9 0,3497 0,1197 0,0006 0,58
23. Mník 2 2,4 0,1399 0,0991 0,0005 1,20
24. Jelec j. 1 0,6 0,0699 0,0248 0,0001 0,60
25. Ostatní 104 9,8 7,2727 0,4046 0,0021 0,09
Celkem 1 430 2 422,0     4 777  
ks / ha 119,17 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 201,83 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 40 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 539 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 237 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 777 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,86 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,65 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,49 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 398,08 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 66 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 963 2071,14
lín 57 29,59
cejn 50 62,75
tloust 9 11,45
okoun 24 10,8
parma 1 0,95
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 213 339,87
candát 72 101,55
sumec 3 31,6
úhoř 37 28,75
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 1
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 12 46,4
tolstolobik 0 0
karas 120 42,16
mník 0 0
jelec jesen 1 1,2
ostatní 204 17,55
bílá ryba 0 0
Celkem 1767 2796,76

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       934 1974,72     934 1974,72  
lín       92 18,57     92 18,57  
cejn       45 53,27     45 53,27  
tloust       10 9,27     10 9,27  
okoun       17 4,25     17 4,25  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       14 12,52     14 12,52  
štika       166 281,19     166 281,19  
candát       71 923,55     71 923,55  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       16 12     16 12  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       2 3,5     2 3,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       8 30,6     8 30,6  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       38 20,63     38 20,63  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,22     1 0,22  
ostatní       218 7,18     218 7,18  
bílá ryba       0 0     218 7,18  
Celkem 0 0 0 1632 3351,47 0 0 1632 3351,47  

.