431 048    RADBUZA 3 A


MO Stod                                                                                 30 ha


Revír tvoří propadlina:

        Velká Pinka                                             v k. ú.    Mantov                                          30,0 ha

        (GPS 49°38'37.23"N, 13°13'17.108"E)

Lov z plavidel povolen. Plavidla trvale ponechaná na revíru je povoleno ponechat pouze na kotvišti k tomu určeném MO ČRS Stod. Nejvyšší počet plavidel je 50 a musí být označena evidenčními čísly.


Úlovky 2017

431048 Radbuza 3 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stod  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 352 867,4
2. Lín 15 4,9
3. Cejn 79 15,7
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 31 74,5
10. Candát 17 28,3
11. Sumec 11 155,9
12. Úhoř 9 9,4
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 3 18,1
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 34 11,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 55 5,2
Celkem 606 1 190,7

Úlovky 2018

431048 Radbuza 3 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 30,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 301 672,7 40,3485 58,7973 0,2435 2,23
2. Lín 9 5,8 1,2064 0,5069 0,0021 0,64
3. Cejn 197 34,9 26,4075 3,0504 0,0126 0,18
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 19 40,7 2,5469 3,5574 0,0147 2,14
10. Candát 64 175,3 8,5791 15,3221 0,0634 2,74
11. Sumec 21 188,8 2,8150 16,5021 0,0683 8,99
12. Úhoř 8 9,6 1,0724 0,8391 0,0035 1,20
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 19 8,3 2,5469 0,7255 0,0030 0,44
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 108 8,0 14,4772 0,6992 0,0029 0,07
Celkem 746 1 144,1     2 763  
ks / ha 24,87 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 38,14 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 48 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 587 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 161 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 763 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,71 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,27 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,95 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 92,10 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 75 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431048 Radbuza 3 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 30,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 578 1 093,9 67,9201 73,5692 0,3131 1,89
2. Lín 11 8,7 1,2926 0,5851 0,0025 0,79
3. Cejn 65 13,7 7,6381 0,9214 0,0039 0,21
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 22 40,3 2,5852 2,7103 0,0115 1,83
10. Candát 42 82,2 4,9354 5,5283 0,0235 1,96
11. Sumec 22 202,1 2,5852 13,5920 0,0578 9,19
12. Úhoř 7 8,4 0,8226 0,5649 0,0024 1,20
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 6,9 0,2350 0,4641 0,0020 3,45
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 6,8 0,1175 0,4573 0,0019 6,80
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 5 5,3 0,5875 0,3564 0,0015 1,06
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 96 18,6 11,2808 1,2509 0,0053 0,19
Celkem 851 1 486,9     3 494  
ks / ha 28,37 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 49,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 54 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 665 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 215 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 494 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,25 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,28 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,24 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 116,47 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 137 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 973 1795,65
lín 4 1,5
cejn 284 43,43
tloust 7 9,5
okoun 1 0,3
parma 1 2,8
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 19 35,58
candát 35 75,88
sumec 19 113,6
úhoř 13 10,81
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 1,4
tolstolobik 6 9,3
karas 12 10,69
mník 0 0
jelec jesen 1 1
ostatní 108 3,2
bílá ryba 0 0
Celkem 1484 2114,64

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1083 2063,8     1083 2063,8  
lín       1 0,5     1 0,5  
cejn       391 56,15     391 56,15  
tloust       0 0     0 0  
okoun       2 0,55     2 0,55  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       58 100,52     58 100,52  
candát       42 100,97     42 100,97  
sumec       12 95,05     12 95,05  
úhoř       5 3,8     5 3,8  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 11,13     2 11,13  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       44 19,51     44 19,51  
mník       20 1,7     20 1,7  
jelec jesen       1 1,2     1 1,2  
ostatní       185 11,7     185 11,7  
bílá ryba       0 0     185 11,7  
Celkem 0 0 0 1846 2466,58 0 0 1846 2466,58  

.