Přihlášení do RIS

431 048    RADBUZA 3 A


MO Stod                                                                                 30 ha


Revír tvoří propadlina:

        Velká Pinka                                             v k. ú.    Mantov                                          30,0 ha

        (GPS 49°38'37.23"N, 13°13'17.108"E)

Lov z plavidel povolen. Plavidla trvale ponechaná na revíru je povoleno ponechat pouze na kotvišti k tomu určeném MO ČRS Stod. Nejvyšší počet plavidel je 50 a musí být označena evidenčními čísly.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 886 1 708,3 1,93 29,53 56,94 0,24 0,47 1,42 2,73 10,18 19,64 79,46 86,24
2  Lín 3 1,1 0,37 0,10 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,27 0,06
3  Cejn 26 4,9 0,19 0,87 0,16 0,01 0,00 0,04 0,01 0,30 0,06 2,33 0,25
4  Tloušť 3 2,7 0,90 0,10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,27 0,14
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 57 107,7 1,89 1,90 3,59 0,02 0,03 0,09 0,17 0,66 1,24 5,11 5,44
10  Candát 19 47,3 2,49 0,63 1,58 0,01 0,01 0,03 0,08 0,22 0,54 1,70 2,39
11  Sumec 10 88,2 8,82 0,33 2,94 0,00 0,02 0,02 0,14 0,11 1,01 0,90 4,45
12  Úhoř 6 4,8 0,80 0,20 0,16 0,00 0,00 0,01 0,01 0,07 0,06 0,54 0,24
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 3 0,9 0,30 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,27 0,05
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 11 9,9 0,90 0,37 0,33 0,00 0,00 0,02 0,02 0,13 0,11 0,99 0,50
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 91 5,4 0,06 3,03 0,18 0,03 0,00 0,15 0,01 1,05 0,06 8,16 0,27
26  Celkem uloveno 1 115 1 981,0 1,78 37,17 66,03 0,31 0,55 1,78 3,16 12,82 22,77 100,00 100,00
  Počet docházek 3 634     121,13   1,00   5,81   41,77      
  Počet zápisů RS 87     2,90   0,02   0,14   1,00      
  Počet rybářů 626     20,87   0,17   1,00   7,20      

Úlovky 2017

431048 Radbuza 3 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stod  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 352 867,4
2. Lín 15 4,9
3. Cejn 79 15,7
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 31 74,5
10. Candát 17 28,3
11. Sumec 11 155,9
12. Úhoř 9 9,4
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 3 18,1
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 34 11,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 55 5,2
Celkem 606 1 190,7

Úlovky 2018

431048 Radbuza 3 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 30,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 301 672,7 40,3485 58,7973 0,2435 2,23
2. Lín 9 5,8 1,2064 0,5069 0,0021 0,64
3. Cejn 197 34,9 26,4075 3,0504 0,0126 0,18
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 19 40,7 2,5469 3,5574 0,0147 2,14
10. Candát 64 175,3 8,5791 15,3221 0,0634 2,74
11. Sumec 21 188,8 2,8150 16,5021 0,0683 8,99
12. Úhoř 8 9,6 1,0724 0,8391 0,0035 1,20
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 19 8,3 2,5469 0,7255 0,0030 0,44
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 108 8,0 14,4772 0,6992 0,0029 0,07
Celkem 746 1 144,1     2 763  
ks / ha 24,87 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 38,14 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 48 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 587 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 161 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 763 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,71 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,27 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,95 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 92,10 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 75 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431048 Radbuza 3 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 30,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 578 1 093,9 67,9201 73,5692 0,3131 1,89
2. Lín 11 8,7 1,2926 0,5851 0,0025 0,79
3. Cejn 65 13,7 7,6381 0,9214 0,0039 0,21
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 22 40,3 2,5852 2,7103 0,0115 1,83
10. Candát 42 82,2 4,9354 5,5283 0,0235 1,96
11. Sumec 22 202,1 2,5852 13,5920 0,0578 9,19
12. Úhoř 7 8,4 0,8226 0,5649 0,0024 1,20
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 6,9 0,2350 0,4641 0,0020 3,45
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 6,8 0,1175 0,4573 0,0019 6,80
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 5 5,3 0,5875 0,3564 0,0015 1,06
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 96 18,6 11,2808 1,2509 0,0053 0,19
Celkem 851 1 486,9     3 494  
ks / ha 28,37 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 49,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 54 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 665 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 215 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 494 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,25 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,28 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,24 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 116,47 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 137 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 973 1795,65
lín 4 1,5
cejn 284 43,43
tloust 7 9,5
okoun 1 0,3
parma 1 2,8
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 19 35,58
candát 35 75,88
sumec 19 113,6
úhoř 13 10,81
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 1,4
tolstolobik 6 9,3
karas 12 10,69
mník 0 0
jelec jesen 1 1
ostatní 108 3,2
bílá ryba 0 0
Celkem 1484 2114,64

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1083 2063,8     1083 2063,8  
lín       1 0,5     1 0,5  
cejn       391 56,15     391 56,15  
tloust       0 0     0 0  
okoun       2 0,55     2 0,55  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       58 100,52     58 100,52  
candát       42 100,97     42 100,97  
sumec       12 95,05     12 95,05  
úhoř       5 3,8     5 3,8  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 11,13     2 11,13  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       44 19,51     44 19,51  
mník       20 1,7     20 1,7  
jelec jesen       1 1,2     1 1,2  
ostatní       185 11,7     185 11,7  
bílá ryba       0 0     185 11,7  
Celkem 0 0 0 1846 2466,58 0 0 1846 2466,58