Přihlášení do RIS

431 049    RADBUZA 5


MO Staňkov                                                                 12 km 16 ha


GPS Z: 49°34'10.201"N, 13°4'55.567"E, K: 49°32'9.584"N, 12°58'35.747"E

Přítok Berounky. Od jezu mlýna v Ohůčově (ř. km 50,4) až k jezu mlýna Semošice (ř. km 62,6). K revíru patří úsek potoka Zubřina (GPS Z: 49°32'46.774"N, 13°3'50.077"E, K: 49°32'12.733"N, 13°3'11.191"E) od ústí do Radbuzy (ř. km 53,7) až k jezu mlýna Pasecký pod Osvračínem (ř. km 2,5).

K revíru patří všechny přítoky, mimo tzv. Vartovy tůně u jezu v Křenovech. V obecném zájmu je zakázán lov ryb na levém břehu řeky ve Staňkově v úseku 50 m nad a 30 m pod jezem u Malého mlýna.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 979 1 556,0 1,59 61,19 97,25 0,17 0,26 1,45 2,31 13,99 22,23 58,76 78,43
2  Lín 46 18,0 0,39 2,88 1,13 0,01 0,00 0,07 0,03 0,66 0,26 2,76 0,91
3  Cejn 78 41,2 0,53 4,88 2,58 0,01 0,01 0,12 0,06 1,11 0,59 4,68 2,08
4  Tloušť 19 15,5 0,82 1,19 0,97 0,00 0,00 0,03 0,02 0,27 0,22 1,14 0,78
5  Okoun 28 3,1 0,11 1,75 0,19 0,00 0,00 0,04 0,00 0,40 0,04 1,68 0,16
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 112 172,6 1,54 7,00 10,79 0,02 0,03 0,17 0,26 1,60 2,47 6,72 8,70
10  Candát 61 80,0 1,31 3,81 5,00 0,01 0,01 0,09 0,12 0,87 1,14 3,66 4,03
11  Sumec 3 56,1 18,70 0,19 3,51 0,00 0,01 0,00 0,08 0,04 0,80 0,18 2,83
12  Úhoř 10 9,3 0,93 0,63 0,58 0,00 0,00 0,01 0,01 0,14 0,13 0,60 0,47
13  Pstruh obecný 1 0,7 0,70 0,06 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,04
14  Pstruh duhový 4 4,4 1,10 0,25 0,28 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,06 0,24 0,22
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 4 8,3 2,08 0,25 0,52 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,12 0,24 0,42
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 7 1,7 0,24 0,44 0,11 0,00 0,00 0,01 0,00 0,10 0,02 0,42 0,09
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 1 1,3 1,30 0,06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,07
25  Ostatní 313 15,8 0,05 19,56 0,99 0,05 0,00 0,47 0,02 4,47 0,23 18,79 0,80
26  Celkem uloveno 1 666 1 983,9 1,19 104,13 123,99 0,28 0,34 2,48 2,95 23,80 28,34 100,00 100,00
  Počet docházek 5 913     369,56   1,00   8,79   84,47      
  Počet zápisů RS 70     4,38   0,01   0,10   1,00      
  Počet rybářů 673     42,06   0,11   1,00   9,61      

Úlovky 2017

431049 Radbuza 5  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Staňkov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 970 2 014,2
2. Lín 1 0,6
3. Cejn 18 19,4
4. Jelec t. 30 24,7
5. Okoun 5 1,8
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 126 224,9
10. Candát 25 41,8
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 17 13,5
13. Pstruh o. 3 2,1
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 1 1,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 1 1,4
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 13 34,5
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 10 7,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 241 20,5
Celkem 1 461 2 407,8

Úlovky 2018

431049 Radbuza 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Staňkov      
  Délka ( km ) 12,00 Plocha [ ha ] 16,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 134 2 124,9 61,1321 83,9715 0,3694 1,87
2. Lín 27 11,6 1,4555 0,4584 0,0020 0,43
3. Cejn 48 33,4 2,5876 1,3199 0,0058 0,70
4. Jelec t. 15 15,2 0,8086 0,6007 0,0026 1,01
5. Okoun 4 0,9 0,2156 0,0356 0,0002 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 154 276,4 8,3019 10,9227 0,0481 1,79
10. Candát 18 29,0 0,9704 1,1460 0,0050 1,61
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 7 4,2 0,3774 0,1660 0,0007 0,60
13. Pstruh o. 1 1,5 0,0539 0,0593 0,0003 1,50
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 10,5 0,1617 0,4149 0,0018 3,50
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 2,9 0,2156 0,1146 0,0005 0,73
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 440 20,0 23,7197 0,7904 0,0035 0,05
Celkem 1 855 2 530,5     5 752  
ks / ha 115,94 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 158,16 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 40 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 545 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 249 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 752 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 10,55 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,40 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,64 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 359,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 171 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431049 Radbuza 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Staňkov      
  Délka ( km ) 12,00 Plocha [ ha ] 16,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 694 1 279,3 50,4727 75,2662 0,2350 1,84
2. Lín 14 9,5 1,0182 0,5589 0,0017 0,68
3. Cejn 24 19,8 1,7455 1,1649 0,0036 0,83
4. Jelec t. 13 8,2 0,9455 0,4824 0,0015 0,63
5. Okoun 8 3,2 0,5818 0,1883 0,0006 0,40
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 167 268,7 12,1455 15,8087 0,0494 1,61
10. Candát 34 52,6 2,4727 3,0947 0,0097 1,55
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 14 12,0 1,0182 0,7060 0,0022 0,86
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 26 7,2 1,8909 0,4236 0,0013 0,28
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 5 13,3 0,3636 0,7825 0,0024 2,66
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 9 5,5 0,6545 0,3236 0,0010 0,61
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 3 2,9 0,2182 0,1706 0,0005 0,97
25. Ostatní 364 17,5 26,4727 1,0296 0,0032 0,05
Celkem 1 375 1 699,7     5 444  
ks / ha 85,94 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 106,23 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 45 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 569 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 214 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 444 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,57 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,42 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,99 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 340,25 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 111 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 888 1609,92
lín 12 6,7
cejn 21 17,26
tloust 15 10,91
okoun 13 4,06
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 168 259,1
candát 25 34,24
sumec 2 7,2
úhoř 19 15,37
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 1 0,9
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 10 22,15
tolstolobik 1 0,8
karas 37 13,29
mník 0 0
jelec jesen 1 0,3
ostatní 273 49,68
bílá ryba 0 0
Celkem 1486 2051,88

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       556 1089,85     556 1089,85  
lín       31 14,17     31 14,17  
cejn       15 17,44     15 17,44  
tloust       14 12,58     14 12,58  
okoun       10 2,3     10 2,3  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       129 189,95     129 189,95  
candát       53 69,62     53 69,62  
sumec       1 4     1 4  
úhoř       16 11,45     16 11,45  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       2 1,66     2 1,66  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 1,5     1 1,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       6 19,18     6 19,18  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 0,7     1 0,7  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       174 10,28     174 10,28  
bílá ryba       0 0     174 10,28  
Celkem 0 0 0 1009 1444,68 0 0 1009 1444,68