Přihlášení do RIS

431 050    RADBUZA 6


MO Horšovský Týn                                                     13 km 14 ha


GPS Z: 49°32'9.621"N, 12°58'35.522"E, K: 49°33'24.485"N, 12°50'53.02"E

Přítok Berounky. Od jezu Semošice (ř. km 62,6) až k jezu ve Svinné (ř. km 78,5). V Horšovském Týně je lov ryb z pozemků ohrazených až k vodě zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 384 584,9 1,52 27,43 41,78 0,14 0,21 0,96 1,45 42,67 64,99 41,97 72,37
2  Lín 23 9,1 0,40 1,64 0,65 0,01 0,00 0,06 0,02 2,56 1,01 2,51 1,13
3  Cejn 72 37,9 0,53 5,14 2,71 0,03 0,01 0,18 0,09 8,00 4,21 7,87 4,69
4  Tloušť 16 13,5 0,84 1,14 0,96 0,01 0,00 0,04 0,03 1,78 1,50 1,75 1,67
5  Okoun 21 5,4 0,26 1,50 0,39 0,01 0,00 0,05 0,01 2,33 0,60 2,30 0,67
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 1 1,0 1,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,12
9  Štika 63 87,6 1,39 4,50 6,26 0,02 0,03 0,16 0,22 7,00 9,73 6,89 10,84
10  Candát 16 20,7 1,29 1,14 1,48 0,01 0,01 0,04 0,05 1,78 2,30 1,75 2,56
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 5 5,0 1,00 0,36 0,36 0,00 0,00 0,01 0,01 0,56 0,56 0,55 0,62
13  Pstruh obecný 5 2,6 0,52 0,36 0,19 0,00 0,00 0,01 0,01 0,56 0,29 0,55 0,32
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 3 4,9 1,63 0,21 0,35 0,00 0,00 0,01 0,01 0,33 0,54 0,33 0,61
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 14 4,2 0,30 1,00 0,30 0,01 0,00 0,03 0,01 1,56 0,47 1,53 0,52
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 292 31,5 0,11 20,86 2,25 0,11 0,01 0,73 0,08 32,44 3,50 31,91 3,90
26  Celkem uloveno 915 808,2 0,88 65,36 57,73 0,33 0,29 2,28 2,01 101,67 89,80 100,00 100,00
  Počet docházek 2 741     195,79   1,00   6,82   304,56      
  Počet zápisů RS 9     0,64   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 402     28,71   0,15   1,00   44,67      

Úlovky 2017

431050 Radbuza 6  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Horšovský Týn
Druh ryby ks kg
1. Kapr 243 425,3
2. Lín 1 0,5
3. Cejn 85 33,8
4. Jelec t. 14 9,8
5. Okoun 8 1,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 50 82,1
10. Candát 6 9,4
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 13 9,0
13. Pstruh o. 13 4,5
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 2 4,7
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 2 1,5
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 25 1,4
Celkem 462 583,6

Úlovky 2018

431050 Radbuza 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Horšovský Týn    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 14,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 762 1 285,2 68,7106 86,6271 0,4365 1,69
2. Lín 60 26,0 5,4103 1,7525 0,0088 0,43
3. Cejn 54 29,8 4,8693 2,0086 0,0101 0,55
4. Jelec t. 30 17,2 2,7051 1,1593 0,0058 0,57
5. Okoun 2 0,6 0,1803 0,0404 0,0002 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 49 85,8 4,4184 5,7832 0,0291 1,75
10. Candát 9 9,7 0,8115 0,6538 0,0033 1,08
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 12 5,0 1,0821 0,3370 0,0017 0,42
13. Pstruh o. 7 2,3 0,6312 0,1550 0,0008 0,33
14. Pstruh d. 1 1,4 0,0902 0,0944 0,0005 1,40
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 8,6 0,3607 0,5797 0,0029 2,15
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 30 5,0 2,7051 0,3370 0,0017 0,17
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,3 0,0902 0,0202 0,0001 0,30
25. Ostatní 88 6,7 7,9351 0,4516 0,0023 0,08
Celkem 1 109 1 483,6     2 944  
ks / ha 79,21 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 105,97 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 30 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 373 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 165 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 944 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,89 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,97 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,98 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 210,29 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 17 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431050 Radbuza 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Horšovský Týn    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 14,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 658 1 174,3 57,3670 82,2800 0,3646 1,78
2. Lín 41 24,3 3,5745 1,7026 0,0075 0,59
3. Cejn 94 49,3 8,1953 3,4543 0,0153 0,52
4. Jelec t. 8 6,0 0,6975 0,4204 0,0019 0,75
5. Okoun 10 2,6 0,8718 0,1822 0,0008 0,26
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 74 121,9 6,4516 8,5412 0,0378 1,65
10. Candát 5 10,2 0,4359 0,7147 0,0032 2,04
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 18 10,9 1,5693 0,7637 0,0034 0,61
13. Pstruh o. 1 0,3 0,0872 0,0210 0,0001 0,30
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 4,8 0,1744 0,3363 0,0015 2,40
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 18 8,0 1,5693 0,5605 0,0025 0,44
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 218 14,6 19,0061 1,0230 0,0045 0,07
Celkem 1 147 1 427,2     3 221  
ks / ha 81,93 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 101,94 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 36 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 435 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 170 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 221 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,40 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,64 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,28 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 230,07 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 18 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 389 720,89
lín 8 4,1
cejn 49 16,7
tloust 0 0
okoun 20 6,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 13 33,34
candát 15 18,2
sumec 3 22,5
úhoř 1 1,95
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 33 112,28
tolstolobik 0 0
karas 2 1,98
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 533 938,14

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       612 986,13     612 986,13  
lín       15 7,85     15 7,85  
cejn       60 37,97     60 37,97  
tloust       21 16,6     21 16,6  
okoun       20 6,1     20 6,1  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       53 82,26     53 82,26  
candát       22 27,48     22 27,48  
sumec       1 6,9     1 6,9  
úhoř       6 3,5     6 3,5  
pstruh obecný       2 0,99     2 0,99  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 3     1 3  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       11 4,8     11 4,8  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       85 11,65     85 11,65  
bílá ryba       0 0     85 11,65  
Celkem 0 0 0 909 1195,23 0 0 909 1195,23