Přihlášení do RIS

431 051    RADBUZA 6 A


MO Horšovský Týn                                                                 6 ha


Revír tvoří nádrž:

        V Podhájí bez přítoků                                                                                                   6,0 ha

        (GPS 49°30'39.227"N, 12°54'31.102"E)

Na nádrži V Podhájí je v obecném zájmu zákaz lovu ryb v prostoru hráze nádrže, vyhrazených pláží a stanového tábora od 15. 5. do 15. 9.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 837 1 299,2 1,55 139,50 216,53 0,26 0,40 1,09 1,69 15,79 24,51 76,51 87,86
2  Lín 26 10,0 0,38 4,33 1,67 0,01 0,00 0,03 0,01 0,49 0,19 2,38 0,68
3  Cejn 61 26,4 0,43 10,17 4,40 0,02 0,01 0,08 0,03 1,15 0,50 5,58 1,79
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 2 0,2 0,10 0,33 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,18 0,01
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 12 21,7 1,81 2,00 3,62 0,00 0,01 0,02 0,03 0,23 0,41 1,10 1,47
10  Candát 30 42,8 1,43 5,00 7,13 0,01 0,01 0,04 0,06 0,57 0,81 2,74 2,89
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 3 1,7 0,57 0,50 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 0,27 0,11
13  Pstruh obecný 1 0,4 0,40 0,17 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,09 0,03
14  Pstruh duhový 1 0,5 0,50 0,17 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,09 0,03
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 16 33,3 2,08 2,67 5,55 0,00 0,01 0,02 0,04 0,30 0,63 1,46 2,25
21  Tolstolobik 13 33,4 2,57 2,17 5,57 0,00 0,01 0,02 0,04 0,25 0,63 1,19 2,26
22  Karas 12 3,4 0,28 2,00 0,57 0,00 0,00 0,02 0,00 0,23 0,06 1,10 0,23
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 80 5,9 0,07 13,33 0,98 0,02 0,00 0,10 0,01 1,51 0,11 7,31 0,40
26  Celkem uloveno 1 094 1 478,8 1,35 182,33 246,47 0,34 0,45 1,43 1,93 20,64 27,90 100,00 100,00
  Počet docházek 3 255     542,50   1,00   4,24   61,42      
  Počet zápisů RS 53     8,83   0,02   0,07   1,00      
  Počet rybářů 767     127,83   0,24   1,00   14,47      

Úlovky 2017

431051 Radbuza 6 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Horšovský Týn
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 692 2 650,4
2. Lín 17 8,3
3. Cejn 131 31,9
4. Jelec t. 2 1,8
5. Okoun 7 1,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 19 38,9
10. Candát 27 49,8
11. Sumec 1 5,2
12. Úhoř 17 9,6
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 20 51,5
21. Tolstolobik 22 435,1
22. Karas 11 12,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 14 5,4
Celkem 1 980 3 301,2

Úlovky 2018

431051 Radbuza 6 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Horšovský Týn    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 231 1 855,9 82,8398 80,1927 0,4302 1,51
2. Lín 14 8,1 0,9421 0,3500 0,0019 0,58
3. Cejn 77 27,4 5,1817 1,1839 0,0064 0,36
4. Jelec t. 2 2,3 0,1346 0,0994 0,0005 1,15
5. Okoun 1 0,5 0,0673 0,0216 0,0001 0,50
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 41 70,8 2,7591 3,0592 0,0164 1,73
10. Candát 18 31,0 1,2113 1,3395 0,0072 1,72
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 8 5,9 0,5384 0,2549 0,0014 0,74
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 49 92,7 3,2974 4,0055 0,0215 1,89
21. Tolstolobik 13 210,0 0,8748 9,0740 0,0487 16,15
22. Karas 5 6,3 0,3365 0,2722 0,0015 1,26
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 27 3,4 1,8170 0,1469 0,0008 0,13
Celkem 1 486 2 314,3     4 314  
ks / ha 247,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 385,72 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 45 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 749 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 337 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 314 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,76 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,98 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,09 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 719,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 80 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431051 Radbuza 6 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Horšovský Týn    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 252 1 909,6 85,0543 87,6325 0,4271 1,53
2. Lín 3 1,1 0,2038 0,0505 0,0002 0,37
3. Cejn 62 24,7 4,2120 1,1335 0,0055 0,40
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 17 24,0 1,1549 1,1014 0,0054 1,41
10. Candát 35 47,5 2,3777 2,1798 0,0106 1,36
11. Sumec 1 2,3 0,0679 0,1055 0,0005 2,30
12. Úhoř 5 3,4 0,3397 0,1560 0,0008 0,68
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 1 0,8 0,0679 0,0367 0,0002 0,80
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 24 53,8 1,6304 2,4689 0,0120 2,24
21. Tolstolobik 9 93,4 0,6114 4,2862 0,0209 10,38
22. Karas 11 16,4 0,7473 0,7526 0,0037 1,49
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 52 2,1 3,5326 0,0964 0,0005 0,04
Celkem 1 472 2 179,1     4 471  
ks / ha 245,33 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 363,18 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 61 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 810 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 329 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 471 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,52 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,82 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 745,17 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 149 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1181 1843,19
lín 2 1,22
cejn 100 29,34
tloust 0 0
okoun 5 0,9
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 19 35,72
candát 21 30
sumec 1 8
úhoř 10 6,42
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 12 23,75
tolstolobik 11 104
karas 23 12,9
mník 1 1
jelec jesen 0 0
ostatní 207 5,3
bílá ryba 0 0
Celkem 1593 2101,74

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       769 1247,3     769 1247,3  
lín       6 3,12     6 3,12  
cejn       42 9,32     42 9,32  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       9 16,28     9 16,28  
candát       17 28,43     17 28,43  
sumec       4 36,5     4 36,5  
úhoř       5 2,7     5 2,7  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       14 29,26     14 29,26  
tolstolobik       9 126     9 126  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       129 5,45     129 5,45  
bílá ryba       0 0     129 5,45  
Celkem 0 0 0 1004 1504,36 0 0 1004 1504,36