Přihlášení do RIS

431 052    RADBUZA 7


MO Bělá nad Radbuzou                                              13 km 6 ha


GPS Z: 49°33'24.548"N, 12°50'52.918"E, K: 49°35'23.579"N, 12°42'34.554"E

Přítok Berounky. Od jezu mlýna ve Svinné (ř. km 78,5) až k jezu pod železničním mostem v Bělé nad Radbuzou (ř. km 95,2).

K revíru patří náhon na MVE Hoštětice; 100 m nad MVE je lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

Přítoky do revíru nepatří.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 5 8,4 1,68 0,83 1,40 0,02 0,03 0,06 0,10     8,33 17,93
2  Lín 2 1,0 0,50 0,33 0,17 0,01 0,00 0,02 0,01     3,33 2,13
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
4  Tloušť 1 0,9 0,90 0,17 0,15 0,00 0,00 0,01 0,01     1,67 1,92
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 10 14,4 1,44 1,67 2,40 0,04 0,06 0,12 0,18     16,67 30,73
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 7 5,9 0,84 1,17 0,98 0,03 0,02 0,09 0,07     11,67 12,59
13  Pstruh obecný 23 8,8 0,38 3,83 1,47 0,09 0,03 0,28 0,11     38,33 18,78
14  Pstruh duhový 3 0,8 0,27 0,50 0,13 0,01 0,00 0,04 0,01     5,00 1,71
15  Lipan 3 1,1 0,37 0,50 0,18 0,01 0,00 0,04 0,01     5,00 2,35
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 6 5,5 0,92 1,00 0,92 0,02 0,02 0,07 0,07     10,00 11,74
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
26  Celkem uloveno 60 46,9 0,78 10,00 7,82 0,24 0,18 0,73 0,57     100,00 100,09
  Počet docházek 255     42,50   1,00   3,11          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 82     13,67   0,32   1,00          

Úlovky 2017

431052 Radbuza 7  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Bělá nad Radbuzou
Druh ryby ks kg
1. Kapr 16 27,6
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 3 1,8
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 2 2,7
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 8 6,0
13. Pstruh o. 94 30,1
14. Pstruh d. 21 6,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 5 4,7
Celkem 149 79,0

Úlovky 2018

431052 Radbuza 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Bělá nad Radbuzou    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 13 19,7 12,2642 32,5620 0,0650 1,52
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 7 2,5 6,6038 4,1322 0,0083 0,36
5. Okoun 4 1,5 3,7736 2,4793 0,0050 0,38
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 10 15,4 9,4340 25,4545 0,0508 1,54
10. Candát 1 0,9 0,9434 1,4876 0,0030 0,90
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 1,5 3,7736 2,4793 0,0050 0,38
13. Pstruh o. 52 16,6 49,0566 27,4380 0,0548 0,32
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 15 2,4 14,1509 3,9669 0,0079 0,16
Celkem 106 60,5     303  
ks / ha 17,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 10,08 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 18 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 90 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 30 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 303 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,37 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,18 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,67 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 50,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431052 Radbuza 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Bělá nad Radbuzou    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 6,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 28 49,1 21,5385 56,6321 0,1296 1,75
2. Lín 12 4,4 9,2308 5,0750 0,0116 0,37
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 3 0,9 2,3077 1,0381 0,0024 0,30
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 8,4 4,6154 9,6886 0,0222 1,40
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 5 3,4 3,8462 3,9216 0,0090 0,68
13. Pstruh o. 53 19,2 40,7692 22,1453 0,0507 0,36
14. Pstruh d. 1 0,3 0,7692 0,3460 0,0008 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 22 1,0 16,9231 1,1534 0,0026 0,05
Celkem 130 86,7     379  
ks / ha 21,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 14,45 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 100 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 30 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 379 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,79 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,30 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,87 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 63,17 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 8 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 12 19,2
lín 2 1,21
cejn 0 0
tloust 4 1,22
okoun 2 1,25
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 10 15,36
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 4 3,5
pstruh obecný 84 25,73
pstruh duhový 8 3,9
lipan 9 3,28
siven 1 0,3
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 3 3,32
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 139 78,27

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       9 17,56     9 17,56  
lín       2 0,91     2 0,91  
cejn       0 0     0 0  
tloust       3 2     3 2  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 1,5     1 1,5  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       4 3,4     4 3,4  
pstruh obecný       36 13,04     36 13,04  
pstruh duhový       8 2,85     8 2,85  
lipan       5 1,82     5 1,82  
siven       6 3,1     6 3,1  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       6 6,4     6 6,4  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 80 52,58 0 0 80 52,58