Přihlášení do RIS

431 054    STARÝ POTOK 1


MO Kdyně                                                           13 km 2,5 ha


GPS Z: 49°27'12.03"N, 12°59'48.439"E, K: 49°21'40.008"N, 13°4'5.516"E

Přítok Zubřiny. Revír tvoří Záhořanský (Starý) potok od ústí do Zubřiny u Radonic (ř. km 17,9) až k pramenům. Nádrž Bílka (Novodvorský rybník) tvoří samostatný revír. Lov ryb je zakázán v úseku 50 m pod hrází nádrže Bílka v k. ú. Kout a v úseku na pravém břehu (ve směru toku) mezi silničními mosty v obci Zahořany a ve slepém rameni nad nádrží Bílka v délce 400 m. Náhon u mlýna Husmanka od stavidel až k mostu u začátku obce Zahořany nepatří do revíru č. 431 054 a tvoří samostatný revír.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 78 125,7 1,61 31,20 50,28 0,29 0,47 0,95 1,53     59,09 91,93
2  Lín 3 1,3 0,43 1,20 0,52 0,01 0,00 0,04 0,02     2,27 0,95
3  Cejn 1 0,5 0,50 0,40 0,20 0,00 0,00 0,01 0,01     0,76 0,37
4  Tloušť 1 0,5 0,50 0,40 0,20 0,00 0,00 0,01 0,01     0,76 0,37
5  Okoun 2 0,6 0,30 0,80 0,24 0,01 0,00 0,02 0,01     1,52 0,44
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 3 6,0 2,00 1,20 2,40 0,01 0,02 0,04 0,07     2,27 4,39
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 2 1,4 0,70 0,80 0,56 0,01 0,01 0,02 0,02     1,52 1,02
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 42 0,7 0,02 16,80 0,28 0,16 0,00 0,51 0,01     31,82 0,51
26  Celkem uloveno 132 136,7 1,04 52,80 54,68 0,50 0,52 1,61 1,67     100,00 99,97
  Počet docházek 265     106,00   1,00   3,23          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 82     32,80   0,31   1,00          

Úlovky 2017

431054 Starý potok 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kdyně  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 121 244,2
2. Lín 16 11,4
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 5 0,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 9 16,9
10. Candát 3 2,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 0,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 9 4,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,5
25. Ostatní 20 0,5
Celkem 185 281,4

Úlovky 2018

431054 Starý potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 2,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 107 192,4 73,7931 87,8940 0,4238 1,80
2. Lín 18 13,5 12,4138 6,1672 0,0297 0,75
3. Cejn 1 1,5 0,6897 0,6852 0,0033 1,50
4. Jelec t. 3 1,4 2,0690 0,6396 0,0031 0,47
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 3,8 2,0690 1,7360 0,0084 1,27
10. Candát 1 0,9 0,6897 0,4111 0,0020 0,90
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 8 4,9 5,5172 2,2385 0,0108 0,61
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 4 0,5 2,7586 0,2284 0,0011 0,13
Celkem 145 218,9     454  
ks / ha 58,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 87,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 21 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 90 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 28 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 454 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,04 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,61 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,43 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 181,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 4 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431054 Starý potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 2,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 38 77,6 29,4574 76,2279 0,2109 2,04
2. Lín 3 1,1 2,3256 1,0806 0,0030 0,37
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 1,1 0,7752 1,0806 0,0030 1,10
5. Okoun 1 0,6 0,7752 0,5894 0,0016 0,60
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 9 10,7 6,9767 10,5108 0,0291 1,19
10. Candát 5 8,0 3,8760 7,8585 0,0217 1,60
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,8 0,7752 0,7859 0,0022 0,80
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,2 0,7752 0,1965 0,0005 0,20
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 70 1,7 54,2636 1,6699 0,0046 0,02
Celkem 129 101,8     368  
ks / ha 51,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 40,72 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 89 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 26 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 368 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,13 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,45 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,14 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 147,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 47 80,3
lín 0 0
cejn 10 3,1
tloust 1 0,46
okoun 27 1,45
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 18 27,98
candát 5 7,06
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 6 2
pstruh duhový 3 1,24
lipan 0 0
siven 3 1
bolen 1 2
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 20 1,1
bílá ryba 0 0
Celkem 141 127,69

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       144 220,04     144 220,04  
lín       5 15,51     5 15,51  
cejn       33 13,55     33 13,55  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 6,4     4 6,4  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 0,78     1 0,78  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       55 2,05     55 2,05  
bílá ryba       0 0     55 2,05  
Celkem 0 0 0 242 258,33 0 0 242 258,33  

.