431 054    STARÝ POTOK 1


MO Kdyně                                                           13 km 2,5 ha


GPS Z: 49°27'12.03"N, 12°59'48.439"E, K: 49°21'40.008"N, 13°4'5.516"E

Přítok Zubřiny. Revír tvoří Záhořanský (Starý) potok od ústí do Zubřiny u Radonic (ř. km 17,9) až k pramenům. Nádrž Bílka (Novodvorský rybník) tvoří samostatný revír. Lov ryb je zakázán v úseku 50 m pod hrází nádrže Bílka v k. ú. Kout a v úseku na pravém břehu (ve směru toku) mezi silničními mosty v obci Zahořany a ve slepém rameni nad nádrží Bílka v délce 400 m. 


Úlovky 2017

431054 Starý potok 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kdyně  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 121 244,2
2. Lín 16 11,4
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 5 0,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 9 16,9
10. Candát 3 2,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 0,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 9 4,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,5
25. Ostatní 20 0,5
Celkem 185 281,4

Úlovky 2018

431054 Starý potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 2,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 107 192,4 73,7931 87,8940 0,4238 1,80
2. Lín 18 13,5 12,4138 6,1672 0,0297 0,75
3. Cejn 1 1,5 0,6897 0,6852 0,0033 1,50
4. Jelec t. 3 1,4 2,0690 0,6396 0,0031 0,47
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 3,8 2,0690 1,7360 0,0084 1,27
10. Candát 1 0,9 0,6897 0,4111 0,0020 0,90
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 8 4,9 5,5172 2,2385 0,0108 0,61
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 4 0,5 2,7586 0,2284 0,0011 0,13
Celkem 145 218,9     454  
ks / ha 58,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 87,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 21 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 90 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 28 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 454 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,04 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,61 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,43 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 181,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 4 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431054 Starý potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 2,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 38 77,6 29,4574 76,2279 0,2109 2,04
2. Lín 3 1,1 2,3256 1,0806 0,0030 0,37
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 1,1 0,7752 1,0806 0,0030 1,10
5. Okoun 1 0,6 0,7752 0,5894 0,0016 0,60
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 9 10,7 6,9767 10,5108 0,0291 1,19
10. Candát 5 8,0 3,8760 7,8585 0,0217 1,60
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,8 0,7752 0,7859 0,0022 0,80
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,2 0,7752 0,1965 0,0005 0,20
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 70 1,7 54,2636 1,6699 0,0046 0,02
Celkem 129 101,8     368  
ks / ha 51,60 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 40,72 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 89 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 26 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 368 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,13 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,45 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,14 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 147,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 47 80,3
lín 0 0
cejn 10 3,1
tloust 1 0,46
okoun 27 1,45
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 18 27,98
candát 5 7,06
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 6 2
pstruh duhový 3 1,24
lipan 0 0
siven 3 1
bolen 1 2
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 20 1,1
bílá ryba 0 0
Celkem 141 127,69

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       144 220,04     144 220,04  
lín       5 15,51     5 15,51  
cejn       33 13,55     33 13,55  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 6,4     4 6,4  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 0,78     1 0,78  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       55 2,05     55 2,05  
bílá ryba       0 0     55 2,05  
Celkem 0 0 0 242 258,33 0 0 242 258,33  

.