Přihlášení do RIS

431 055    STARÝ POTOK 2


MO Kdyně                                                                          11 ha


Přítok Zubřiny – Radbuzy – Mže – Berounky. Revír tvoří nádrž:

        Bílka (Novodvorský rybník)                v k. ú.    Kout na Šumavě                           11,0 ha

        (GPS 49°24'25.301"N, 13°0'24.31"E)

Vyhlášená chráněná rybí oblast je na nádrži Bílka 150 m v jižní části nádrže – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi (ZčKNV č. j. VLHZ 1422/79, 2042/79 Hř.).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 3 622 5 837,0 1,61 329,27 530,64 0,40 0,65 2,74 4,42 21,82 35,16 72,50 89,69
2  Lín 56 21,7 0,39 5,09 1,97 0,01 0,00 0,04 0,02 0,34 0,13 1,12 0,33
3  Cejn 397 177,2 0,45 36,09 16,11 0,04 0,02 0,30 0,13 2,39 1,07 7,95 2,72
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 4 2,0 0,50 0,36 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,08 0,03
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 1 1,5 1,50 0,09 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02
9  Štika 80 146,5 1,83 7,27 13,32 0,01 0,02 0,06 0,11 0,48 0,88 1,60 2,25
10  Candát 56 101,1 1,81 5,09 9,19 0,01 0,01 0,04 0,08 0,34 0,61 1,12 1,55
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 20 14,0 0,70 1,82 1,27 0,00 0,00 0,02 0,01 0,12 0,08 0,40 0,22
13  Pstruh obecný 7 1,9 0,27 0,64 0,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,14 0,03
14  Pstruh duhový 16 8,0 0,50 1,45 0,73 0,00 0,00 0,01 0,01 0,10 0,05 0,32 0,12
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 8 3,7 0,46 0,73 0,34 0,00 0,00 0,01 0,00 0,05 0,02 0,16 0,06
17  Bolen 18 3,0 0,17 1,64 0,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,11 0,02 0,36 0,05
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 44 93,6 2,13 4,00 8,51 0,00 0,01 0,03 0,07 0,27 0,56 0,88 1,44
21  Tolstolobik 3 4,7 1,57 0,27 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,06 0,07
22  Karas 331 69,3 0,21 30,09 6,30 0,04 0,01 0,25 0,05 1,99 0,42 6,63 1,06
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 333 22,7 0,07 30,27 2,06 0,04 0,00 0,25 0,02 2,01 0,14 6,67 0,35
26  Celkem uloveno 4 996 6 507,7 1,30 454,18 591,61 0,55 0,72 3,78 4,93 30,10 39,20 100,00 100,00
  Počet docházek 9 036     821,45   1,00   6,84   54,43      
  Počet zápisů RS 166     15,09   0,02   0,13   1,00      
  Počet rybářů 1 321     120,09   0,15   1,00   7,96      

Úlovky 2017

431055 Starý potok 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kdyně  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 3 778 7 125,8
2. Lín 139 70,5
3. Cejn 118 63,3
4. Jelec t. 3 1,6
5. Okoun 12 1,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 83 154,3
10. Candát 51 123,4
11. Sumec 1 11,4
12. Úhoř 33 22,2
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 119 257,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 31 22,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 260 45,3
Celkem 4 628 7 898,8

Úlovky 2018

431055 Starý potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 11,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 571 6 203,1 79,8167 91,8461 0,7180 1,74
2. Lín 102 61,1 2,2798 0,9047 0,0071 0,60
3. Cejn 156 74,7 3,4868 1,1060 0,0086 0,48
4. Jelec t. 1 1,0 0,0224 0,0148 0,0001 1,00
5. Okoun 21 3,1 0,4694 0,0459 0,0004 0,15
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 32 56,5 0,7152 0,8366 0,0065 1,77
10. Candát 25 60,9 0,5588 0,9017 0,0070 2,44
11. Sumec 1 4,4 0,0224 0,0651 0,0005 4,40
12. Úhoř 17 12,0 0,3800 0,1777 0,0014 0,71
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 88 184,3 1,9669 2,7288 0,0213 2,09
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 22 26,0 0,4917 0,3850 0,0030 1,18
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 438 66,7 9,7899 0,9876 0,0077 0,15
Celkem 4 474 6 753,8     8 639  
ks / ha 406,73 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 613,98 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 83 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 209 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 599 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 639 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,15 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,70 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,59 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 785,36 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 138 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431055 Starý potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 11,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 117 3 422,8 63,7651 84,9899 0,4594 1,62
2. Lín 69 34,5 2,0783 0,8567 0,0046 0,50
3. Cejn 228 97,6 6,8675 2,4235 0,0131 0,43
4. Jelec t. 1 0,8 0,0301 0,0199 0,0001 0,80
5. Okoun 19 7,4 0,5723 0,1837 0,0010 0,39
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 69 125,8 2,0783 3,1237 0,0169 1,82
10. Candát 31 70,7 0,9337 1,7555 0,0095 2,28
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 8 7,5 0,2410 0,1862 0,0010 0,94
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 66 144,7 1,9880 3,5930 0,0194 2,19
21. Tolstolobik 1 1,3 0,0301 0,0323 0,0002 1,30
22. Karas 24 16,8 0,7229 0,4172 0,0023 0,70
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 687 97,4 20,6928 2,4185 0,0131 0,14
Celkem 3 320 4 027,3     7 451  
ks / ha 301,82 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 366,12 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 80 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 116 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 502 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 7 451 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,68 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,97 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,61 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 677,36 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 205 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 3514 5823,24
lín 81 25,53
cejn 405 168,98
tloust 1 1,1
okoun 11 3,7
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 109 197,37
candát 159 368,1
sumec 2 14,2
úhoř 27 25,06
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 1 0,42
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 1 3,6
amur 67 161,39
tolstolobik 0 0
karas 19 15,63
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 634 28,34
bílá ryba 0 0
Celkem 5031 6836,66

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       4991 10769,81     4991 10769,81  
lín       51 20,61     51 20,61  
cejn       473 231,46     473 231,46  
tloust       1 1,35     1 1,35  
okoun       14 6,75     14 6,75  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       72 117,48     72 117,48  
candát       65 149,27     65 149,27  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       17 15,6     17 15,6  
pstruh obecný       3 0,9     3 0,9  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       2 0,85     2 0,85  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       25 56,66     25 56,66  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       60 31,5     60 31,5  
mník       1 1,3     1 1,3  
jelec jesen       10 0,8     10 0,8  
ostatní       429 29     429 29  
bílá ryba       0 0     429 29  
Celkem 0 0 0 6214 11433,34 0 0 6214 11433,34