431 055    STARÝ POTOK 2


MO Kdyně                                                                          11 ha


Přítok Zubřiny – Radbuzy – Mže – Berounky. Revír tvoří nádrž:

        Bílka (Novodvorský rybník)                v k. ú.    Kout na Šumavě                           11,0 ha

        (GPS 49°24'25.301"N, 13°0'24.31"E)

Vyhlášená chráněná rybí oblast je na nádrži Bílka 150 m v jižní části nádrže – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi (ZčKNV č. j. VLHZ 1422/79, 2042/79 Hř.).


Úlovky 2017

431055 Starý potok 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kdyně  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 3 778 7 125,8
2. Lín 139 70,5
3. Cejn 118 63,3
4. Jelec t. 3 1,6
5. Okoun 12 1,6
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 83 154,3
10. Candát 51 123,4
11. Sumec 1 11,4
12. Úhoř 33 22,2
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 119 257,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 31 22,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 260 45,3
Celkem 4 628 7 898,8

Úlovky 2018

431055 Starý potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 11,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 571 6 203,1 79,8167 91,8461 0,7180 1,74
2. Lín 102 61,1 2,2798 0,9047 0,0071 0,60
3. Cejn 156 74,7 3,4868 1,1060 0,0086 0,48
4. Jelec t. 1 1,0 0,0224 0,0148 0,0001 1,00
5. Okoun 21 3,1 0,4694 0,0459 0,0004 0,15
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 32 56,5 0,7152 0,8366 0,0065 1,77
10. Candát 25 60,9 0,5588 0,9017 0,0070 2,44
11. Sumec 1 4,4 0,0224 0,0651 0,0005 4,40
12. Úhoř 17 12,0 0,3800 0,1777 0,0014 0,71
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 88 184,3 1,9669 2,7288 0,0213 2,09
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 22 26,0 0,4917 0,3850 0,0030 1,18
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 438 66,7 9,7899 0,9876 0,0077 0,15
Celkem 4 474 6 753,8     8 639  
ks / ha 406,73 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 613,98 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 83 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 209 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 599 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 639 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,15 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,70 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,59 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 785,36 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 138 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431055 Starý potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 11,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 117 3 422,8 63,7651 84,9899 0,4594 1,62
2. Lín 69 34,5 2,0783 0,8567 0,0046 0,50
3. Cejn 228 97,6 6,8675 2,4235 0,0131 0,43
4. Jelec t. 1 0,8 0,0301 0,0199 0,0001 0,80
5. Okoun 19 7,4 0,5723 0,1837 0,0010 0,39
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 69 125,8 2,0783 3,1237 0,0169 1,82
10. Candát 31 70,7 0,9337 1,7555 0,0095 2,28
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 8 7,5 0,2410 0,1862 0,0010 0,94
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 66 144,7 1,9880 3,5930 0,0194 2,19
21. Tolstolobik 1 1,3 0,0301 0,0323 0,0002 1,30
22. Karas 24 16,8 0,7229 0,4172 0,0023 0,70
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 687 97,4 20,6928 2,4185 0,0131 0,14
Celkem 3 320 4 027,3     7 451  
ks / ha 301,82 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 366,12 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 80 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 116 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 502 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 7 451 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,68 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,97 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,61 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 677,36 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 205 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 3514 5823,24
lín 81 25,53
cejn 405 168,98
tloust 1 1,1
okoun 11 3,7
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 109 197,37
candát 159 368,1
sumec 2 14,2
úhoř 27 25,06
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 1 0,42
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 1 3,6
amur 67 161,39
tolstolobik 0 0
karas 19 15,63
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 634 28,34
bílá ryba 0 0
Celkem 5031 6836,66

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       4991 10769,81     4991 10769,81  
lín       51 20,61     51 20,61  
cejn       473 231,46     473 231,46  
tloust       1 1,35     1 1,35  
okoun       14 6,75     14 6,75  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       72 117,48     72 117,48  
candát       65 149,27     65 149,27  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       17 15,6     17 15,6  
pstruh obecný       3 0,9     3 0,9  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       2 0,85     2 0,85  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       25 56,66     25 56,66  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       60 31,5     60 31,5  
mník       1 1,3     1 1,3  
jelec jesen       10 0,8     10 0,8  
ostatní       429 29     429 29  
bílá ryba       0 0     429 29  
Celkem 0 0 0 6214 11433,34 0 0 6214 11433,34  

.