Přihlášení do RIS

431 057    STŘELA 4


MO Manětín                                                                                 0,5 ha


Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž:

        Nad nádražím                                        v k. ú.    Chýše                                                0,5 ha

        (50°11'29.843"N, 13°24'88.136"E)


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 82 136,8 1,67 164,00 273,60 0,30 0,50 1,44 2,40     86,32 94,75
2  Lín 5 2,7 0,54 10,00 5,40 0,02 0,01 0,09 0,05     5,26 1,87
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 2 4,5 2,25 4,00 9,00 0,01 0,02 0,04 0,08     2,11 3,12
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 6 0,4 0,07 12,00 0,80 0,02 0,00 0,11 0,01     6,32 0,28
26  Celkem uloveno 95 144,4 1,52 190,00 288,80 0,35 0,53 1,67 2,53     100,00 100,01
  Počet docházek 274     548,00   1,00   4,81          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 57     114,00   0,21   1,00          

Úlovky 2017

431057 Střela 4  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Manětín  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 145 234,5
2. Lín 2 0,5
3. Cejn 19 4,9
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 2 3,4
10. Candát 2 12,2
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 12,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 8 3,6
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 179 271,4

Úlovky 2018

431057 Střela 4
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Manětín      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 53 90,4 74,6479 81,2219 0,2926 1,71
2. Lín 1 0,5 1,4085 0,4492 0,0016 0,50
3. Cejn 5 8,6 7,0423 7,7269 0,0278 1,72
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,8 1,4085 0,7188 0,0026 0,80
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 2,6 1,4085 2,3360 0,0084 2,60
10. Candát 1 1,6 1,4085 1,4376 0,0052 1,60
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 9 6,8 12,6761 6,1096 0,0220 0,76
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 71 111,3     309  
ks / ha 142,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 222,60 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 21 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 47 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 15 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 309 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,57 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,51 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,37 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 618,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431057 Střela 4
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Manětín      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 78 135,2 86,6667 87,7922 0,3852 1,73
2. Lín 3 4,0 3,3333 2,5974 0,0114 1,33
3. Cejn 1 1,9 1,1111 1,2338 0,0054 1,90
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,9 2,2222 0,5844 0,0026 0,45
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 12,0 6,6667 7,7922 0,0342 2,00
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 90 154,0     351  
ks / ha 180,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 308,00 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 20 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 71 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 25 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 351 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,94 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,27 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,17 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 702,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 3 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 80 144,58
lín 0 0
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 3 13,3
candát 7 12,9
sumec 0 0
úhoř 1 0,7
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 5 1,46
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 96 172,94

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       75 149,25     75 149,25  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       0 0     0 0  
candát       1 2,6     1 2,6  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       3 0,2     3 0,2  
bílá ryba       0 0     3 0,2  
Celkem 0 0 0 79 152,05 0 0 79 152,05