431 058    STŘELA 6


MO Toužim                                                                                    2,8 ha


Přítok Berounky. Revír tvoří nádrž:

        PR   01  Kosmová                                 v k. ú.    Kosmová                                          2,8 ha

        (GPS 50°1'42.426"N, 12°58'14.074"E)


Úlovky 2017

431058 Střela 6  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Toužim  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 65 90,2
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 10 2,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 9 15,5
10. Candát 9 15,3
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 1,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 1,5
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 11 0,8
Celkem 107 126,4

Úlovky 2018

431058 Střela 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Toužim      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,80   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 210 391,9 80,7692 85,6799 0,4165 1,87
2. Lín 1 0,5 0,3846 0,1093 0,0005 0,50
3. Cejn 2 0,5 0,7692 0,1093 0,0005 0,25
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 7 2,1 2,6923 0,4591 0,0022 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 19 30,9 7,3077 6,7556 0,0328 1,63
10. Candát 8 12,9 3,0769 2,8203 0,0137 1,61
11. Sumec 1 11,0 0,3846 2,4049 0,0117 11,00
12. Úhoř 12 7,6 4,6154 1,6616 0,0081 0,63
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 260 457,4     941  
ks / ha 92,86 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 163,36 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 35 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 248 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 77 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 941 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,79 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,05 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,84 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 336,07 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431058 Střela 6
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Toužim      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,80   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 254 432,4 79,6238 87,2654 0,3837 1,70
2. Lín 18 7,5 5,6426 1,5136 0,0067 0,42
3. Cejn 24 7,8 7,5235 1,5742 0,0069 0,33
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,4 0,3135 0,0807 0,0004 0,40
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 11 28,2 3,4483 5,6912 0,0250 2,56
10. Candát 6 10,2 1,8809 2,0585 0,0091 1,70
11. Sumec 1 5,0 0,3135 1,0091 0,0044 5,00
12. Úhoř 2 1,5 0,6270 0,3027 0,0013 0,75
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 2,3 0,3135 0,4642 0,0020 2,30
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 1 0,2 0,3135 0,0404 0,0002 0,20
Celkem 319 495,5     1 127  
ks / ha 113,93 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 176,96 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 43 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 259 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 84 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 127 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,35 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,91 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 402,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 224 344,09
lín 2 1,3
cejn 229 26,3
tloust 0 0
okoun 1 0,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 21 41,1
candát 8 12,42
sumec 1 4,35
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 486 429,76

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       225 347,37     225 347,37  
lín       1 0,5     1 0,5  
cejn       263 27,51     263 27,51  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       18 36,65     18 36,65  
candát       7 9,42     7 9,42  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 0,35     1 0,35  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       4 8,41     4 8,41  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       20 2     20 2  
bílá ryba       0 0     20 2  
Celkem 0 0 0 539 432,21 0 0 539 432,21  

.