431 059    TEPLÁ 2


MO Karlovy Vary                                                                   3 km 20 ha


Přítok Ohře. Revír tvoří údolní nádrž Březová (GPS 50°11'52.19"N, 12°51'32.515"E). Přítok přehrady je součástí pstruhového revíru Teplá 1 – vyznačeno tabulemi.

Zavážení návnad a nástrah je povoleno 100 m od tělesa hráze po obou březích.

Lov ryb nonstop: Rozhodnutím Ministerstva zemědělství, č. j. MZE- 35624/2021-16232, byla ČRS, z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 30. 9. 2022 a od 16. 6. do 30. 9. 2023 v době od 00.00 do 04.00 hod.
ČRS, z. s., Zpč. ÚS doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:
a) V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 00.00 do 04.00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části.
b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00.00 do 04.00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
c) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 00.00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.


Úlovky 2017

431059 Teplá 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Karlovy Vary  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 3 183 5 463,5
2. Lín 68 40,8
3. Cejn 636 356,9
4. Jelec t. 1 0,5
5. Okoun 85 28,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 182 340,1
10. Candát 80 139,0
11. Sumec 10 58,2
12. Úhoř 8 5,8
13. Pstruh o. 1 0,4
14. Pstruh d. 15 5,5
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 37 75,5
18. Maréna 1 1,5
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 12 52,7
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 47 25,7
23. Mník 1 0,7
24. Jelec j. 2 1,3
25. Ostatní 140 37,5
Celkem 4 509 6 633,9

Úlovky 2018

431059 Teplá 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 3,00 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 570 6 134,2 69,9314 86,3729 0,5283 1,72
2. Lín 30 16,3 0,5877 0,2295 0,0014 0,54
3. Cejn 752 380,8 14,7307 5,3619 0,0328 0,51
4. Jelec t. 5 6,1 0,0979 0,0859 0,0005 1,22
5. Okoun 126 39,7 2,4682 0,5590 0,0034 0,32
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 118 213,4 2,3115 3,0048 0,0184 1,81
10. Candát 70 132,9 1,3712 1,8713 0,0114 1,90
11. Sumec 4 26,0 0,0784 0,3661 0,0022 6,50
12. Úhoř 15 12,3 0,2938 0,1732 0,0011 0,82
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 4 5,9 0,0784 0,0831 0,0005 1,48
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 14 31,1 0,2742 0,4379 0,0027 2,22
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 6 24,4 0,1175 0,3436 0,0021 4,07
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 25 19,4 0,4897 0,2732 0,0017 0,78
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 366 59,5 7,1694 0,8378 0,0051 0,16
Celkem 5 105 7 102,0     11 611  
ks / ha 255,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 355,10 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 70 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 372 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 656 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 11 611 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,46 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,72 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,18 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 580,55 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 187 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431059 Teplá 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 3,00 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 4 005 7 028,7 66,2093 84,8949 0,6111 1,75
2. Lín 97 64,3 1,6036 0,7766 0,0056 0,66
3. Cejn 1 483 692,7 24,5164 8,3666 0,0602 0,47
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 60 18,3 0,9919 0,2210 0,0016 0,31
6. Parma 1 2,2 0,0165 0,0266 0,0002 2,20
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 54 126,4 0,8927 1,5267 0,0110 2,34
10. Candát 93 159,6 1,5374 1,9277 0,0139 1,72
11. Sumec 5 36,1 0,0827 0,4360 0,0031 7,22
12. Úhoř 35 25,8 0,5786 0,3116 0,0022 0,74
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,9 0,0165 0,0109 0,0001 0,90
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 19 33,6 0,3141 0,4058 0,0029 1,77
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 41,7 0,1157 0,5037 0,0036 5,96
21. Tolstolobik 2 16,0 0,0331 0,1933 0,0014 8,00
22. Karas 47 20,3 0,7770 0,2452 0,0018 0,43
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 140 12,7 2,3144 0,1534 0,0011 0,09
Celkem 6 049 8 279,3     11 501  
ks / ha 302,45 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 413,97 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 78 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 292 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 664 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 11 501 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,90 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,68 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,41 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 575,05 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 151 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 2491 4781,89
lín 26 13,23
cejn 1635 755,22
tloust 0 0
okoun 43 14,37
parma 0 0
ostroretka 1 1,2
podoustev 0 0
štika 99 201,5
candát 109 187,12
sumec 4 76,74
úhoř 28 22,52
pstruh obecný 1 0,2
pstruh duhový 1 0,35
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 36 73,81
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 6 27,26
tolstolobik 0 0
karas 23 21,55
mník 0 0
jelec jesen 4 1,92
ostatní 140 20,16
bílá ryba 0 0
Celkem 4647 6199,04

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2765 5225,02     2765 5225,02  
lín       44 46,73     44 46,73  
cejn       1166 631,63     1166 631,63  
tloust       3 3     3 3  
okoun       35 15,75     35 15,75  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       79 155,48     79 155,48  
candát       79 128,27     79 128,27  
sumec       7 41,3     7 41,3  
úhoř       18 13,3     18 13,3  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       2 1,52     2 1,52  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       30 57,06     30 57,06  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       8 34,55     8 34,55  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       27 26,6     27 26,6  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       2 2,05     2 2,05  
ostatní       100 12,21     100 12,21  
bílá ryba       0 0     100 12,21  
Celkem 0 0 0 4365 6394,47 0 0 4365 6394,47  

.