Přihlášení do RIS

431 059    TEPLÁ 2


MO Karlovy Vary                                                                   3 km 20 ha


Přítok Ohře. Revír tvoří údolní nádrž Březová (GPS 50°11'52.19"N, 12°51'32.515"E). Přítok přehrady je součástí pstruhového revíru Teplá 1 – vyznačeno tabulemi.

Zavážení návnad a nástrah je povoleno 100 m od tělesa hráze po obou březích.

Lov ryb nonstop: Rozhodnutím č. j. MZE-35624/2021-16232 byla ČRS,
z. s., Zpč. ÚS, na tomto revíru udělena výjimka z denní doby lovu v období od 16. 6. do 30. 9. 2022 a od 16. 6. do 30. 9. 2023 v době od 00.00
do 04.00 hod. ČRS, z. s., Zpč. ÚS, doplnil na základě podmínek rozhodnutí a ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. bližší podmínky výkonu rybářského práva na předmětných revírech o následující ustanovení:
a) V období od 1. 9. do 30. 9. v době od 0:00 do 4:00 hod. se povoluje lov pouze na nástrahu rostlinného původu nebo na nástražní rybu o délce
min. 15 cm, přičemž nemohou být použity k lovu její části,

b) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 0:00 do 4:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených
ohňů se pro tyto účely zakazuje,
c) Osoba provádějící lov ryb je povinna v případě pokračování lovu ryb po 24:00 hod. zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí
den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 2 124 4 758,4 2,24 106,20 237,92 0,25 0,56 1,63 3,64 111,79 250,44 61,69 85,14
2  Lín 40 24,2 0,61 2,00 1,21 0,00 0,00 0,03 0,02 2,11 1,27 1,16 0,43
3  Cejn 923 478,3 0,52 46,15 23,92 0,11 0,06 0,71 0,37 48,58 25,17 26,81 8,56
4  Tloušť 2 2,3 1,15 0,10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12 0,06 0,04
5  Okoun 17 7,4 0,44 0,85 0,37 0,00 0,00 0,01 0,01 0,89 0,39 0,49 0,13
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 35 66,0 1,89 1,75 3,30 0,00 0,01 0,03 0,05 1,84 3,47 1,02 1,18
10  Candát 37 67,7 1,83 1,85 3,39 0,00 0,01 0,03 0,05 1,95 3,56 1,07 1,21
11  Sumec 10 66,6 6,66 0,50 3,33 0,00 0,01 0,01 0,05 0,53 3,51 0,29 1,19
12  Úhoř 9 6,7 0,74 0,45 0,34 0,00 0,00 0,01 0,01 0,47 0,35 0,26 0,12
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 2 1,0 0,50 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,05 0,06 0,02
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 14 27,8 1,99 0,70 1,39 0,00 0,00 0,01 0,02 0,74 1,46 0,41 0,50
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 7 40,4 5,77 0,35 2,02 0,00 0,00 0,01 0,03 0,37 2,13 0,20 0,72
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 30 12,6 0,42 1,50 0,63 0,00 0,00 0,02 0,01 1,58 0,66 0,87 0,23
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 193 30,0 0,16 9,65 1,50 0,02 0,00 0,15 0,02 10,16 1,58 5,61 0,54
26  Celkem uloveno 3 443 5 589,2 1,62 172,15 279,46 0,41 0,66 2,64 4,28 181,21 294,17 100,00 100,00
  Počet docházek 8 479     423,95   1,00   6,49   446,26      
  Počet zápisů RS 19     0,95   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 1 306     65,30   0,15   1,00   68,74      

Úlovky 2017

431059 Teplá 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Karlovy Vary  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 3 183 5 463,5
2. Lín 68 40,8
3. Cejn 636 356,9
4. Jelec t. 1 0,5
5. Okoun 85 28,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 182 340,1
10. Candát 80 139,0
11. Sumec 10 58,2
12. Úhoř 8 5,8
13. Pstruh o. 1 0,4
14. Pstruh d. 15 5,5
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 37 75,5
18. Maréna 1 1,5
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 12 52,7
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 47 25,7
23. Mník 1 0,7
24. Jelec j. 2 1,3
25. Ostatní 140 37,5
Celkem 4 509 6 633,9

Úlovky 2018

431059 Teplá 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 3,00 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 3 570 6 134,2 69,9314 86,3729 0,5283 1,72
2. Lín 30 16,3 0,5877 0,2295 0,0014 0,54
3. Cejn 752 380,8 14,7307 5,3619 0,0328 0,51
4. Jelec t. 5 6,1 0,0979 0,0859 0,0005 1,22
5. Okoun 126 39,7 2,4682 0,5590 0,0034 0,32
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 118 213,4 2,3115 3,0048 0,0184 1,81
10. Candát 70 132,9 1,3712 1,8713 0,0114 1,90
11. Sumec 4 26,0 0,0784 0,3661 0,0022 6,50
12. Úhoř 15 12,3 0,2938 0,1732 0,0011 0,82
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 4 5,9 0,0784 0,0831 0,0005 1,48
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 14 31,1 0,2742 0,4379 0,0027 2,22
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 6 24,4 0,1175 0,3436 0,0021 4,07
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 25 19,4 0,4897 0,2732 0,0017 0,78
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 366 59,5 7,1694 0,8378 0,0051 0,16
Celkem 5 105 7 102,0     11 611  
ks / ha 255,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 355,10 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 70 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 372 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 656 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 11 611 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,46 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,72 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,18 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 580,55 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 187 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431059 Teplá 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Karlovy Vary      
  Délka ( km ) 3,00 Plocha [ ha ] 20,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 4 005 7 028,7 66,2093 84,8949 0,6111 1,75
2. Lín 97 64,3 1,6036 0,7766 0,0056 0,66
3. Cejn 1 483 692,7 24,5164 8,3666 0,0602 0,47
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 60 18,3 0,9919 0,2210 0,0016 0,31
6. Parma 1 2,2 0,0165 0,0266 0,0002 2,20
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 54 126,4 0,8927 1,5267 0,0110 2,34
10. Candát 93 159,6 1,5374 1,9277 0,0139 1,72
11. Sumec 5 36,1 0,0827 0,4360 0,0031 7,22
12. Úhoř 35 25,8 0,5786 0,3116 0,0022 0,74
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,9 0,0165 0,0109 0,0001 0,90
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 19 33,6 0,3141 0,4058 0,0029 1,77
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 41,7 0,1157 0,5037 0,0036 5,96
21. Tolstolobik 2 16,0 0,0331 0,1933 0,0014 8,00
22. Karas 47 20,3 0,7770 0,2452 0,0018 0,43
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 140 12,7 2,3144 0,1534 0,0011 0,09
Celkem 6 049 8 279,3     11 501  
ks / ha 302,45 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 413,97 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 78 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 292 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 664 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 11 501 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,90 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,68 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,41 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 575,05 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 151 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 2491 4781,89
lín 26 13,23
cejn 1635 755,22
tloust 0 0
okoun 43 14,37
parma 0 0
ostroretka 1 1,2
podoustev 0 0
štika 99 201,5
candát 109 187,12
sumec 4 76,74
úhoř 28 22,52
pstruh obecný 1 0,2
pstruh duhový 1 0,35
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 36 73,81
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 6 27,26
tolstolobik 0 0
karas 23 21,55
mník 0 0
jelec jesen 4 1,92
ostatní 140 20,16
bílá ryba 0 0
Celkem 4647 6199,04

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2765 5225,02     2765 5225,02  
lín       44 46,73     44 46,73  
cejn       1166 631,63     1166 631,63  
tloust       3 3     3 3  
okoun       35 15,75     35 15,75  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       79 155,48     79 155,48  
candát       79 128,27     79 128,27  
sumec       7 41,3     7 41,3  
úhoř       18 13,3     18 13,3  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       2 1,52     2 1,52  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       30 57,06     30 57,06  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       8 34,55     8 34,55  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       27 26,6     27 26,6  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       2 2,05     2 2,05  
ostatní       100 12,21     100 12,21  
bílá ryba       0 0     100 12,21  
Celkem 0 0 0 4365 6394,47 0 0 4365 6394,47  

.