Přihlášení do RIS

431 060    TEPLÁ 5


MO Teplá                                                                   6ha


Přítok Ohře. Revír tvoří:

        Sladový v k. ú.                                         Teplá    6,1 ha

        (GPS 49°58'27.646"N, 12°51'45.942"E)

Lov ryb je zakázán z ostrůvku a východní části rybníka v prostoru bažinatého terénu a pobřežních porostů – vyznačeno tabulemi.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 422 642,9 1,52 70,33 107,15 0,22 0,33 1,42 2,16 13,19 20,09 67,52 78,71
2  Lín 4 1,8 0,45 0,67 0,30 0,00 0,00 0,01 0,01 0,13 0,06 0,64 0,22
3  Cejn 42 18,5 0,44 7,00 3,08 0,02 0,01 0,14 0,06 1,31 0,58 6,72 2,26
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 45 78,4 1,74 7,50 13,07 0,02 0,04 0,15 0,26 1,41 2,45 7,20 9,60
10  Candát 4 6,7 1,68 0,67 1,12 0,00 0,00 0,01 0,02 0,13 0,21 0,64 0,82
11  Sumec 2 5,6 2,80 0,33 0,93 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,18 0,32 0,69
12  Úhoř 10 12,1 1,21 1,67 2,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,31 0,38 1,60 1,48
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 1 4,8 4,80 0,17 0,80 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,15 0,16 0,59
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 9 25,4 2,82 1,50 4,23 0,00 0,01 0,03 0,09 0,28 0,79 1,44 3,11
21  Tolstolobik 1 15,0 15,00 0,17 2,50 0,00 0,01 0,00 0,05 0,03 0,47 0,16 1,84
22  Karas 1 0,5 0,50 0,17 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,16 0,06
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 84 5,3 0,06 14,00 0,88 0,04 0,00 0,28 0,02 2,63 0,17 13,44 0,65
26  Celkem uloveno 625 816,8 1,31 104,17 136,13 0,32 0,42 2,10 2,75 19,53 25,53 100,00 100,00
  Počet docházek 1 940     323,33   1,00   6,53   60,63      
  Počet zápisů RS 32     5,33   0,02   0,11   1,00      
  Počet rybářů 297     49,50   0,15   1,00   9,28      

Úlovky 2017

431060 Teplá 5  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Teplá u Toužimi
Druh ryby ks kg
1. Kapr 489 823,4
2. Lín 72 26,7
3. Cejn 70 25,4
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 21 28,4
10. Candát 2 3,8
11. Sumec 3 24,9
12. Úhoř 9 7,2
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 2 1,2
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 78 20,4
Celkem 746 961,4

Úlovky 2018

431060 Teplá 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Teplá u Toužimi    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 6,10   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 486 851,5 61,2863 87,1367 0,4207 1,75
2. Lín 67 23,4 8,4489 2,3946 0,0116 0,35
3. Cejn 164 25,3 20,6810 2,5890 0,0125 0,15
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,7 0,2522 0,0716 0,0003 0,35
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 24 40,1 3,0265 4,1036 0,0198 1,67
10. Candát 1 1,1 0,1261 0,1126 0,0005 1,10
11. Sumec 1 4,8 0,1261 0,4912 0,0024 4,80
12. Úhoř 9 8,0 1,1349 0,8187 0,0040 0,89
13. Pstruh o. 2 0,7 0,2522 0,0716 0,0003 0,35
14. Pstruh d. 3 1,6 0,3783 0,1637 0,0008 0,53
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 1,9 0,1261 0,1944 0,0009 1,90
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,3 0,1261 0,3377 0,0016 3,30
21. Tolstolobik 1 12,0 0,1261 1,2280 0,0059 12,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 31 2,8 3,9092 0,2865 0,0014 0,09
Celkem 793 977,2     2 024  
ks / ha 130,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 160,20 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 46 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 304 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 140 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 024 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,66 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,61 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,21 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 331,80 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 16 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431060 Teplá 5
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Teplá u Toužimi    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 6,10   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 572 1 008,3 74,5763 90,2524 0,4231 1,76
2. Lín 81 23,2 10,5606 2,0766 0,0097 0,29
3. Cejn 48 16,4 6,2581 1,4680 0,0069 0,34
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 4 1,4 0,5215 0,1253 0,0006 0,35
9. Štika 33 48,4 4,3025 4,3323 0,0203 1,47
10. Candát 7 12,0 0,9126 1,0741 0,0050 1,71
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 5 3,7 0,6519 0,3312 0,0016 0,74
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 2 1,1 0,2608 0,0985 0,0005 0,55
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 15 2,7 1,9557 0,2417 0,0011 0,18
Celkem 767 1 117,2     2 383  
ks / ha 125,74 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 183,15 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 38 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 316 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 153 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 383 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,54 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,43 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,54 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 390,66 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 12 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 447 731,58
lín 20 8,01
cejn 86 15,55
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 54 92,15
candát 17 31,73
sumec 4 22,65
úhoř 14 14,34
pstruh obecný 2 0,65
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 5 17,78
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 15 1,57
bílá ryba 0 0
Celkem 664 936,01

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       342 602,6     342 602,6  
lín       9 5,33     9 5,33  
cejn       25 5,2     25 5,2  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,5     1 0,5  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       66 124,14     66 124,14  
candát       9 14,81     9 14,81  
sumec       1 15     1 15  
úhoř       6 5,85     6 5,85  
pstruh obecný       1 0,3     1 0,3  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       11 28,8     11 28,8  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 0,4     1 0,4  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       44 6,81     44 6,81  
bílá ryba       0 0     44 6,81  
Celkem 0 0 0 516 809,74 0 0 516 809,74