431 061    TOČNICKÝ POTOK 1


MO Klatovy                                                      10 km 3 ha


GPS Z: 49°28'9.806"N, 13°17'15.694"E, K: 49°26'34.837"N, 13°18'23.615"E

Přítok Úhlavy. Od ústí do Úhlavy (ř. km 50,7) až k pramenům včetně Předslavského potoka (ř. km 5,8) a všech přítoků. Od vtoku do Vícenického rybníka (ř. km 4,2) až k pramenům se všemi přítoky je potok chovný – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

431061 Točnický potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Klatovy  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 55 124,1
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 3 3,8
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 2,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 2,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 0 0,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 2 1,0
Celkem 62 133,0

Úlovky 2018

431061 Točnický potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 3,5 40,0000 33,0189 0,0343 1,75
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 1 0,6 20,0000 5,6604 0,0059 0,60
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 6,5 40,0000 61,3208 0,0637 3,25
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 5 10,6     102  
ks / ha 1,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 3,53 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 14 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 43 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 4 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 102 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 2,37 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,12 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 0,25 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 34,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431061 Točnický potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 10,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 23 45,2 56,0976 75,7119 0,2205 1,97
2. Lín 1 0,3 2,4390 0,5025 0,0015 0,30
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 12 2,4 29,2683 4,0201 0,0117 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 1 2,4 2,4390 4,0201 0,0117 2,40
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 0,3 2,4390 0,5025 0,0015 0,30
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 9,1 7,3171 15,2429 0,0444 3,03
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 41 59,7     205  
ks / ha 13,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 19,90 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 13 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 44 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 8 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 205 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,66 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,93 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,36 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 68,33 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 13 27,97
lín 1 0,25
cejn 3 0,9
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 8 14,95
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 82 2,65
bílá ryba 0 0
Celkem 107 46,72

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       25 51,75     25 51,75  
lín       0 0     0 0  
cejn       5 6,43     5 6,43  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 6,9     4 6,9  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       14 4,2     14 4,2  
pstruh duhový       4 1,6     4 1,6  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       137 3,65     137 3,65  
bílá ryba       0 0     137 3,65  
Celkem 0 0 0 189 74,53 0 0 189 74,53  

.