431 063    TŘEMOŠENKA 2


MO Třemošná                                                                   10 ha


GPS 49°51'12.479"N, 13°19'52.172"E

Přítok Berounky. Rybářský revír tvoří nádrž Vísky (Hamr) – 10 ha – u obce Trnová od hráze až ke stavidlu na potoce Bělá. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb z tělesa hráze a v místech vyhrazených ke koupání – vyznačeno tabulemi. Žádáme rybáře, aby v době střeleb respektovali pokyny provozovatele přilehlé střelnice.


Úlovky 2017

431063 Třemošenka 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Třemošná  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 335 4 065,3
2. Lín 13 6,5
3. Cejn 202 41,9
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 1 0,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 22 80,0
10. Candát 38 82,2
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 23 15,0
13. Pstruh o. 3 0,7
14. Pstruh d. 2 0,6
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 31 68,6
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 36 30,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 96 15,7
Celkem 2 802 4 407,8

Úlovky 2018

431063 Třemošenka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Třemošná      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 987 1 848,8 61,4188 83,4183 0,3223 1,87
2. Lín 15 6,2 0,9334 0,2797 0,0011 0,41
3. Cejn 320 46,6 19,9129 2,1026 0,0081 0,15
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,7 0,0622 0,0316 0,0001 0,70
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 18 46,5 1,1201 2,0981 0,0081 2,58
10. Candát 51 121,4 3,1736 5,4776 0,0212 2,38
11. Sumec 1 10,0 0,0622 0,4512 0,0017 10,00
12. Úhoř 42 32,6 2,6136 1,4709 0,0057 0,78
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 15 35,9 0,9334 1,6198 0,0063 2,39
21. Tolstolobik 1 13,0 0,0622 0,5866 0,0023 13,00
22. Karas 62 38,9 3,8581 1,7552 0,0068 0,63
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 94 15,7 5,8494 0,7084 0,0027 0,17
Celkem 1 607 2 216,3     5 736  
ks / ha 160,70 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 221,63 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 47 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 923 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 268 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 736 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,21 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,74 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,40 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 573,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 138 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431063 Třemošenka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Třemošná      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 692 4 463,9 78,4611 92,3285 0,5345 1,66
2. Lín 134 41,7 3,9056 0,8625 0,0050 0,31
3. Cejn 321 57,5 9,3559 1,1893 0,0069 0,18
4. Jelec t. 3 1,2 0,0874 0,0248 0,0001 0,40
5. Okoun 3 0,4 0,0874 0,0083 0,0000 0,13
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 22 48,9 0,6412 1,0114 0,0059 2,22
10. Candát 48 116,2 1,3990 2,4034 0,0139 2,42
11. Sumec 1 13,0 0,0291 0,2689 0,0016 13,00
12. Úhoř 25 19,6 0,7287 0,4054 0,0023 0,78
13. Pstruh o. 5 1,2 0,1457 0,0248 0,0001 0,24
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 10 30,1 0,2915 0,6226 0,0036 3,01
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 39 28,8 1,1367 0,5957 0,0034 0,74
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 128 12,3 3,7307 0,2544 0,0015 0,10
Celkem 3 431 4 834,8     8 352  
ks / ha 343,10 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 483,48 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 51 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 996 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 454 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 352 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,39 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,44 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,85 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 835,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 127 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1728 3034,43
lín 34 11,18
cejn 193 42,59
tloust 0 0
okoun 5 2,3
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 24 39,66
candát 95 186,43
sumec 0 0
úhoř 49 35,7
pstruh obecný 1 0,8
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 7 19,04
tolstolobik 0 0
karas 107 68,34
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 95 14,8
bílá ryba 0 0
Celkem 2338 3455,27

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1294 2386,68     1294 2386,68  
lín       20 9,38     20 9,38  
cejn       133 25,53     133 25,53  
tloust       0 0     0 0  
okoun       3 0,6     3 0,6  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       25 43,76     25 43,76  
candát       59 123,52     59 123,52  
sumec       1 2,3     1 2,3  
úhoř       27 28,63     27 28,63  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       17 53,24     17 53,24  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       46 34,1     46 34,1  
mník       16 8     16 8  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       93 12,75     93 12,75  
bílá ryba       0 0     93 12,75  
Celkem 0 0 0 1734 2728,49 0 0 1734 2728,49  

.