Přihlášení do RIS

431 063    TŘEMOŠENKA 2


MO Třemošná                                                                   10 ha


GPS 49°51'12.479"N, 13°19'52.172"E

Přítok Berounky. Rybářský revír tvoří nádrž Vísky (Hamr) – 10 ha – u obce Trnová od hráze až ke stavidlu na potoce Bělá. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb z tělesa hráze a v místech vyhrazených ke koupání – vyznačeno tabulemi. Žádáme rybáře, aby v době střeleb respektovali pokyny provozovatele přilehlé střelnice.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 2 002 4 044,2 2,02 200,20 404,42 0,30 0,60 2,24 4,52 8,94 18,05 77,57 91,99
2  Lín 184 58,0 0,32 18,40 5,80 0,03 0,01 0,21 0,06 0,82 0,26 7,13 1,32
3  Cejn 122 44,9 0,37 12,20 4,49 0,02 0,01 0,14 0,05 0,54 0,20 4,73 1,02
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 5 2,0 0,40 0,50 0,20 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,19 0,05
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 13 30,1 2,32 1,30 3,01 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,13 0,50 0,68
10  Candát 42 101,2 2,41 4,20 10,12 0,01 0,02 0,05 0,11 0,19 0,45 1,63 2,30
11  Sumec 3 37,5 12,50 0,30 3,75 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,17 0,12 0,85
12  Úhoř 12 10,2 0,85 1,20 1,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,05 0,46 0,23
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 16 39,6 2,48 1,60 3,96 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,18 0,62 0,90
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 16 9,4 0,59 1,60 0,94 0,00 0,00 0,02 0,01 0,07 0,04 0,62 0,21
23  Mník 1 0,9 0,90 0,10 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,02
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 165 18,2 0,11 16,50 1,82 0,02 0,00 0,18 0,02 0,74 0,08 6,39 0,41
26  Celkem uloveno 2 581 4 396,2 1,70 258,10 439,62 0,38 0,65 2,89 4,92 11,52 19,63 100,00 100,00
  Počet docházek 6 716     671,60   1,00   7,51   29,98      
  Počet zápisů RS 224     22,40   0,03   0,25   1,00      
  Počet rybářů 894     89,40   0,13   1,00   3,99      

Úlovky 2017

431063 Třemošenka 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Třemošná  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 335 4 065,3
2. Lín 13 6,5
3. Cejn 202 41,9
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 1 0,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 22 80,0
10. Candát 38 82,2
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 23 15,0
13. Pstruh o. 3 0,7
14. Pstruh d. 2 0,6
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 31 68,6
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 36 30,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 96 15,7
Celkem 2 802 4 407,8

Úlovky 2018

431063 Třemošenka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Třemošná      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 987 1 848,8 61,4188 83,4183 0,3223 1,87
2. Lín 15 6,2 0,9334 0,2797 0,0011 0,41
3. Cejn 320 46,6 19,9129 2,1026 0,0081 0,15
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,7 0,0622 0,0316 0,0001 0,70
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 18 46,5 1,1201 2,0981 0,0081 2,58
10. Candát 51 121,4 3,1736 5,4776 0,0212 2,38
11. Sumec 1 10,0 0,0622 0,4512 0,0017 10,00
12. Úhoř 42 32,6 2,6136 1,4709 0,0057 0,78
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 15 35,9 0,9334 1,6198 0,0063 2,39
21. Tolstolobik 1 13,0 0,0622 0,5866 0,0023 13,00
22. Karas 62 38,9 3,8581 1,7552 0,0068 0,63
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 94 15,7 5,8494 0,7084 0,0027 0,17
Celkem 1 607 2 216,3     5 736  
ks / ha 160,70 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 221,63 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 47 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 923 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 268 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 736 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,21 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,74 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,40 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 573,60 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 138 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431063 Třemošenka 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Třemošná      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 692 4 463,9 78,4611 92,3285 0,5345 1,66
2. Lín 134 41,7 3,9056 0,8625 0,0050 0,31
3. Cejn 321 57,5 9,3559 1,1893 0,0069 0,18
4. Jelec t. 3 1,2 0,0874 0,0248 0,0001 0,40
5. Okoun 3 0,4 0,0874 0,0083 0,0000 0,13
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 22 48,9 0,6412 1,0114 0,0059 2,22
10. Candát 48 116,2 1,3990 2,4034 0,0139 2,42
11. Sumec 1 13,0 0,0291 0,2689 0,0016 13,00
12. Úhoř 25 19,6 0,7287 0,4054 0,0023 0,78
13. Pstruh o. 5 1,2 0,1457 0,0248 0,0001 0,24
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 10 30,1 0,2915 0,6226 0,0036 3,01
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 39 28,8 1,1367 0,5957 0,0034 0,74
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 128 12,3 3,7307 0,2544 0,0015 0,10
Celkem 3 431 4 834,8     8 352  
ks / ha 343,10 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 483,48 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 51 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 996 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 454 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 8 352 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,39 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,44 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,85 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 835,20 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 127 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1728 3034,43
lín 34 11,18
cejn 193 42,59
tloust 0 0
okoun 5 2,3
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 24 39,66
candát 95 186,43
sumec 0 0
úhoř 49 35,7
pstruh obecný 1 0,8
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 7 19,04
tolstolobik 0 0
karas 107 68,34
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 95 14,8
bílá ryba 0 0
Celkem 2338 3455,27

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1294 2386,68     1294 2386,68  
lín       20 9,38     20 9,38  
cejn       133 25,53     133 25,53  
tloust       0 0     0 0  
okoun       3 0,6     3 0,6  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       25 43,76     25 43,76  
candát       59 123,52     59 123,52  
sumec       1 2,3     1 2,3  
úhoř       27 28,63     27 28,63  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       17 53,24     17 53,24  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       46 34,1     46 34,1  
mník       16 8     16 8  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       93 12,75     93 12,75  
bílá ryba       0 0     93 12,75  
Celkem 0 0 0 1734 2728,49 0 0 1734 2728,49