Přihlášení do RIS

431 067    ÚHLAVA 4


MO Přeštice                                                                     8 km 12 ha


GPS Z: 49°32'45.306"N, 13°19'4.691"E, K: 49°29'51.637"N, 13°17'45.303"E

Přítok Radbuzy. Od jezu mlýna v Lužanech (ř. km 36,6) až k jezu v Červeném Poříčí (ř. km 43,8).


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 296 630,7 2,13 24,67 52,56 0,11 0,23 0,55 1,17 148,00 315,35 44,71 74,40
2  Lín 16 6,8 0,43 1,33 0,57 0,01 0,00 0,03 0,01 8,00 3,40 2,42 0,80
3  Cejn 36 21,4 0,59 3,00 1,78 0,01 0,01 0,07 0,04 18,00 10,70 5,44 2,52
4  Tloušť 15 9,2 0,61 1,25 0,77 0,01 0,00 0,03 0,02 7,50 4,60 2,27 1,09
5  Okoun 15 8,5 0,57 1,25 0,71 0,01 0,00 0,03 0,02 7,50 4,25 2,27 1,00
6  Parma 1 0,2 0,20 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,10 0,15 0,02
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 1 1,5 1,50 0,08 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,75 0,15 0,18
9  Štika 68 122,3 1,80 5,67 10,19 0,02 0,04 0,13 0,23 34,00 61,15 10,27 14,43
10  Candát 9 16,1 1,79 0,75 1,34 0,00 0,01 0,02 0,03 4,50 8,05 1,36 1,90
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 14 9,3 0,66 1,17 0,78 0,01 0,00 0,03 0,02 7,00 4,65 2,11 1,10
13  Pstruh obecný 45 10,7 0,24 3,75 0,89 0,02 0,00 0,08 0,02 22,50 5,35 6,80 1,26
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 2,2 2,20 0,08 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,10 0,15 0,26
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 1 0,3 0,30 0,08 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,15 0,15 0,04
25  Ostatní 144 8,7 0,06 12,00 0,73 0,05 0,00 0,27 0,02 72,00 4,35 21,75 1,03
26  Celkem uloveno 662 847,7 1,28 55,17 70,64 0,24 0,31 1,23 1,58 331,00 423,85 100,00 100,00
  Počet docházek 2 761     230,08   1,00   5,14   1 380,50      
  Počet zápisů RS 2     0,17   0,00   0,00   1,00      
  Počet rybářů 537     44,75   0,19   1,00   268,50      

Úlovky 2017

431067 Úhlava 4  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Přeštice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 461 927,1
2. Lín 18 8,7
3. Cejn 26 24,6
4. Jelec t. 7 7,7
5. Okoun 15 3,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 4 1,6
9. Štika 82 163,9
10. Candát 1 1,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 6 2,9
13. Pstruh o. 1 0,6
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 3 0,7
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 186 8,4
Celkem 810 1 150,7

Úlovky 2018

431067 Úhlava 4
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Přeštice      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 12,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 591 1 143,5 72,9630 81,6319 0,3360 1,93
2. Lín 6 4,5 0,7407 0,3212 0,0013 0,75
3. Cejn 39 34,9 4,8148 2,4914 0,0103 0,89
4. Jelec t. 8 9,1 0,9877 0,6496 0,0027 1,14
5. Okoun 16 4,9 1,9753 0,3498 0,0014 0,31
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 111 193,9 13,7037 13,8421 0,0570 1,75
10. Candát 1 1,5 0,1235 0,1071 0,0004 1,50
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 5 2,5 0,6173 0,1785 0,0007 0,50
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 4 2,8 0,4938 0,1999 0,0008 0,70
25. Ostatní 29 3,2 3,5802 0,2284 0,0009 0,11
Celkem 810 1 400,8     3 403  
ks / ha 67,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 116,73 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 49 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 563 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 195 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 403 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,04 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,44 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,49 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 283,58 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 17 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431067 Úhlava 4
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Přeštice      
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 12,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 419 840,2 60,6368 75,7551 0,2354 2,01
2. Lín 23 14,0 3,3285 1,2623 0,0039 0,61
3. Cejn 41 38,9 5,9334 3,5073 0,0109 0,95
4. Jelec t. 11 10,4 1,5919 0,9377 0,0029 0,95
5. Okoun 9 4,1 1,3025 0,3697 0,0011 0,46
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 104 176,0 15,0507 15,8687 0,0493 1,69
10. Candát 7 8,3 1,0130 0,7484 0,0023 1,19
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 9 7,9 1,3025 0,7123 0,0022 0,88
13. Pstruh o. 9 1,9 1,3025 0,1713 0,0005 0,21
14. Pstruh d. 3 0,9 0,4342 0,0811 0,0003 0,30
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 1,6 0,1447 0,1443 0,0004 1,60
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,7 0,1447 0,0631 0,0002 0,70
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 54 4,2 7,8148 0,3787 0,0012 0,08
Celkem 691 1 109,1     3 570  
ks / ha 57,58 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 92,43 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 61 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 554 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 158 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 570 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,44 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,25 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,00 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 297,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 546 1858,25
lín 38 19,9
cejn 47 29,78
tloust 28 18,73
okoun 36 8,86
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 2 1,4
štika 134 236,31
candát 12 31,81
sumec 2 18,6
úhoř 13 5,98
pstruh obecný 9 3
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 2 14,52
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 1 0,22
ostatní 133 6,52
bílá ryba 0 0
Celkem 1003 2253,88

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       145 346,69     145 346,69  
lín       13 8,18     13 8,18  
cejn       24 27,5     24 27,5  
tloust       10 9,47     10 9,47  
okoun       23 6,82     23 6,82  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       3 1,5     3 1,5  
podoustev       6 1,65     6 1,65  
štika       69 130,25     69 130,25  
candát       8 10,3     8 10,3  
sumec       2 35,18     2 35,18  
úhoř       4 1,9     4 1,9  
pstruh obecný       9 2,05     9 2,05  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 2     1 2  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 2     1 2  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       2 0,42     2 0,42  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       148 8,15     148 8,15  
bílá ryba       0 0     148 8,15  
Celkem 0 0 0 468 594,06 0 0 468 594,06