Přihlášení do RIS

431 069    ÚHLAVA 6 RMV


MO Klatovy                                            


PR   02  – zatopené lomy                    v k. ú.    Klatovy (Pod Větrovnou)

        (GPS 49°24'0.126"N, 13°17'54.105"E).

Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

Na podrevíru platí pouze povolenky pro děti do 15 let a je vyhrazen pro výuku rybářského kroužku. Všechny ulovené ryby se vrací zpět.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 869 1 842,9 2,12 69,52 147,43 0,26 0,54 1,76 3,74 434,50 921,45 71,41 93,40
2  Lín 26 10,6 0,41 2,08 0,85 0,01 0,00 0,05 0,02 13,00 5,30 2,14 0,54
3  Cejn 9 8,0 0,89 0,72 0,64 0,00 0,00 0,02 0,02 4,50 4,00 0,74 0,41
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 9 2,4 0,27 0,72 0,19 0,00 0,00 0,02 0,00 4,50 1,20 0,74 0,12
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 33 55,8 1,69 2,64 4,46 0,01 0,02 0,07 0,11 16,50 27,90 2,71 2,83
10  Candát 3 6,3 2,10 0,24 0,50 0,00 0,00 0,01 0,01 1,50 3,15 0,25 0,32
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 5 5,2 1,04 0,40 0,42 0,00 0,00 0,01 0,01 2,50 2,60 0,41 0,26
13  Pstruh obecný 61 22,3 0,37 4,88 1,78 0,02 0,01 0,12 0,05 30,50 11,15 5,01 1,13
14  Pstruh duhový 20 9,2 0,46 1,60 0,74 0,01 0,00 0,04 0,02 10,00 4,60 1,64 0,47
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 2 1,0 0,50 0,16 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,16 0,05
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 180 9,6 0,05 14,40 0,77 0,05 0,00 0,37 0,02 90,00 4,80 14,79 0,49
26  Celkem uloveno 1 217 1 973,1 1,62 97,36 157,85 0,36 0,58 2,47 4,00 608,50 986,55 100,00 100,00
  Počet docházek 3 396     271,68   1,00   6,89   1 698,00      
  Počet zápisů RS 2     0,16   0,00   0,00   1,00      
  Počet rybářů 493     39,44   0,15   1,00   246,50      

Úlovky 2017

431069 Úhlava 6 (podrev. č.2 je RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Klatovy  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 622 1 461,6
2. Lín 28 13,1
3. Cejn 65 23,8
4. Jelec t. 1 0,3
5. Okoun 62 7,5
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 58 90,5
10. Candát 3 5,6
11. Sumec 2 25,0
12. Úhoř 18 12,3
13. Pstruh o. 58 17,8
14. Pstruh d. 8 6,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 36 21,6
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 55 6,3
Celkem 1 016 1 691,4

Úlovky 2018

431069 Úhlava 6 (podrevč. 2 je RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 16,50   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 441 909,2 45,9854 81,9616 0,3457 2,06
2. Lín 49 19,5 5,1095 1,7579 0,0074 0,40
3. Cejn 102 24,9 10,6361 2,2447 0,0095 0,24
4. Jelec t. 4 3,9 0,4171 0,3516 0,0015 0,98
5. Okoun 44 10,3 4,5881 0,9285 0,0039 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 1 0,6 0,1043 0,0541 0,0002 0,60
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 42 63,8 4,3796 5,7514 0,0243 1,52
10. Candát 1 3,5 0,1043 0,3155 0,0013 3,50
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 15 7,9 1,5641 0,7122 0,0030 0,53
13. Pstruh o. 61 20,1 6,3608 1,8120 0,0076 0,33
14. Pstruh d. 11 5,6 1,1470 0,5048 0,0021 0,51
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 24,4 0,4171 2,1996 0,0093 6,10
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 1,2 0,1043 0,1082 0,0005 1,20
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 1,0 0,1043 0,0901 0,0004 1,00
25. Ostatní 182 13,4 18,9781 1,2080 0,0051 0,07
Celkem 959 1 109,3     2 630  
ks / ha 58,12 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 67,23 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 55 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 455 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 145 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 630 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,78 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,11 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,44 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 159,39 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431069 Úhlava 6 (podrevč. 2 je RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Klatovy      
  Délka ( km ) 11,00 Plocha [ ha ] 16,50   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 595 1 294,1 47,7912 86,9399 0,4327 2,17
2. Lín 28 15,8 2,2490 1,0615 0,0053 0,56
3. Cejn 89 21,2 7,1486 1,4243 0,0071 0,24
4. Jelec t. 2 1,9 0,1606 0,1276 0,0006 0,95
5. Okoun 47 8,9 3,7751 0,5979 0,0030 0,19
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 3 0,8 0,2410 0,0537 0,0003 0,27
8. Podoustev 1 0,6 0,0803 0,0403 0,0002 0,60
9. Štika 53 76,5 4,2570 5,1394 0,0256 1,44
10. Candát 3 5,1 0,2410 0,3426 0,0017 1,70
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 6 2,4 0,4819 0,1612 0,0008 0,40
13. Pstruh o. 84 27,6 6,7470 1,8542 0,0092 0,33
14. Pstruh d. 1 0,4 0,0803 0,0269 0,0001 0,40
15. Lipan 1 0,4 0,0803 0,0269 0,0001 0,40
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 4,1 0,1606 0,2754 0,0014 2,05
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 2 2,6 0,1606 0,1747 0,0009 1,30
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 328 26,1 26,3454 1,7534 0,0087 0,08
Celkem 1 245 1 488,5     2 991  
ks / ha 75,45 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 90,21 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 65 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 457 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 137 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 991 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,54 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,72 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,26 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 181,27 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 10 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 774 1718,7
lín 13 6,4
cejn 52 13,16
tloust 3 0,83
okoun 38 7,95
parma 0 0
ostroretka 1 0,9
podoustev 0 0
štika 66 98,76
candát 5 6,8
sumec 0 0
úhoř 11 8,95
pstruh obecný 105 31,76
pstruh duhový 11 6,01
lipan 0 0
siven 2 0,84
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 2 4,88
tolstolobik 0 0
karas 14 8,5
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 140 11,9
bílá ryba 0 0
Celkem 1237 1926,34

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       441 935,21     441 935,21  
lín       19 7,61     19 7,61  
cejn       128 39,38     128 39,38  
tloust       4 7,2     4 7,2  
okoun       49 14,95     49 14,95  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       1 1,52     1 1,52  
štika       66 114,41     66 114,41  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 0,7     1 0,7  
pstruh obecný       58 19     58 19  
pstruh duhový       10 7,9     10 7,9  
lipan       0 0     0 0  
siven       3 1,7     3 1,7  
bolen       1 1,89     1 1,89  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 1,5     1 1,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       22 7,6     22 7,6  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       157 11,62     157 11,62  
bílá ryba       0 0     157 11,62  
Celkem 0 0 0 961 1172,19 0 0 961 1172,19