Přihlášení do RIS

431 070    ÚHLAVKA 1


MO Stříbro                                                                   22 km 13 ha


GPS Z: 49°44'23.55"N, 12°59'43.322"E, K: 49°39'54.335"N, 12°49'6.972"E

Přítok Mže. Od vtoku do Mže ve Stříbře (ř. km 46,9) až k pramenům. Potoky Výrovský (ř. km 11,9) a Žďárský (od samoty Žďár pod lokalitou Březovka – ř. km 4,7) s přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 117 252,6 2,16 9,00 19,43 0,16 0,35 0,85 1,83 29,25 63,15 57,92 70,47
2  Lín 44 38,9 0,88 3,38 2,99 0,06 0,05 0,32 0,28 11,00 9,73 21,78 10,85
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 1 0,3 0,30 0,08 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,25 0,08 0,50 0,08
5  Okoun 1 0,4 0,40 0,08 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,25 0,10 0,50 0,11
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 1 0,3 0,30 0,08 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,25 0,08 0,50 0,08
9  Štika 28 56,1 2,00 2,15 4,32 0,04 0,08 0,20 0,41 7,00 14,03 13,86 15,65
10  Candát 3 5,3 1,77 0,23 0,41 0,00 0,01 0,02 0,04 0,75 1,33 1,49 1,48
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 1 1,3 1,30 0,08 0,10 0,00 0,00 0,01 0,01 0,25 0,33 0,50 0,36
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 6 3,3 0,55 0,46 0,25 0,01 0,00 0,04 0,02 1,50 0,83 2,97 0,92
26  Celkem uloveno 202 358,4 1,77 15,54 27,57 0,28 0,50 1,46 2,60 50,50 89,60 100,00 99,99
  Počet docházek 715     55,00   1,00   5,18   178,75      
  Počet zápisů RS 4     0,31   0,01   0,03   1,00      
  Počet rybářů 138     10,62   0,19   1,00   34,50      

Úlovky 2017

431070 Úhlavka 1  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stříbro  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 102 181,4
2. Lín 3 2,1
3. Cejn 2 1,5
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 2 0,8
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 19 31,9
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 4 3,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 0,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 1,2
25. Ostatní 4 4,2
Celkem 138 227,0

Úlovky 2018

431070 Úhlavka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 22,00 Plocha [ ha ] 13,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 55 102,2 46,6102 68,3612 0,1954 1,86
2. Lín 2 1,2 1,6949 0,8027 0,0023 0,60
3. Cejn 8 5,2 6,7797 3,4783 0,0099 0,65
4. Jelec t. 1 0,4 0,8475 0,2676 0,0008 0,40
5. Okoun 3 0,9 2,5424 0,6020 0,0017 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 23 32,2 19,4915 21,5385 0,0616 1,40
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 2,1 3,3898 1,4047 0,0040 0,53
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 7 3,8 5,9322 2,5418 0,0073 0,54
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 15 1,5 12,7119 1,0033 0,0029 0,10
Celkem 118 149,5     523  
ks / ha 9,08 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 11,50 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 123 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 24 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 523 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,25 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,96 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,22 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 40,23 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 11 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431070 Úhlavka 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stříbro      
  Délka ( km ) 22,00 Plocha [ ha ] 13,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 58 109,9 70,7317 76,9608 0,2081 1,89
2. Lín 1 0,2 1,2195 0,1401 0,0004 0,20
3. Cejn 1 1,4 1,2195 0,9804 0,0027 1,40
4. Jelec t. 2 1,9 2,4390 1,3305 0,0036 0,95
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 18 26,9 21,9512 18,8375 0,0509 1,49
10. Candát 1 1,0 1,2195 0,7003 0,0019 1,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 1,5 1,2195 1,0504 0,0028 1,50
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 82 142,8     528  
ks / ha 6,31 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 10,98 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 25 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 128 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 25 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 528 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,13 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 0,64 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,12 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 40,62 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 7 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 62 118,18
lín 4 3,4
cejn 8 4,87
tloust 0 0
okoun 4 1,45
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 24 42,11
candát 1 0,95
sumec 2 17,5
úhoř 5 3,95
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 6 1,32
lipan 1 0,21
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 4 3,75
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 121 197,69

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       89 196,57     89 196,57  
lín       3 2,9     3 2,9  
cejn       2 2     2 2  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,2     1 0,2  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       31 63,16     31 63,16  
candát       2 3,26     2 3,26  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       5 5,77     5 5,77  
pstruh obecný       15 3,9     15 3,9  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       5 1,19     5 1,19  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       12 0,5     12 0,5  
bílá ryba       0 0     12 0,5  
Celkem 0 0 0 165 279,45 0 0 165 279,45