Přihlášení do RIS

431 072    ÚSLAVA 2


MO Šťáhlavy                                                                    15 km 11 ha


GPS Z: 49°42'6.923"N, 13°28'1.188"E, K: 49°37'48.941"N, 13°31'28.631"E

Přítok Berounky. Od jezu Kesslova mlýna ve Starém Plzenci (ř. km 15,2) až k jezu v Žákavě (ř. km 28,2) včetně náhonu od Žákavského jezu do Nezvěstic. Potok Kornatický (Měšenský) je pstruhový revír, ostatní přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 031 2 095,2 2,03 93,73 190,47 0,16 0,33 1,18 2,41 93,73 190,47 64,72 85,73
2  Lín 7 4,8 0,69 0,64 0,44 0,00 0,00 0,01 0,01 0,64 0,44 0,44 0,20
3  Cejn 62 32,8 0,53 5,64 2,98 0,01 0,01 0,07 0,04 5,64 2,98 3,89 1,34
4  Tloušť 20 15,7 0,79 1,82 1,43 0,00 0,00 0,02 0,02 1,82 1,43 1,26 0,64
5  Okoun 32 9,4 0,29 2,91 0,85 0,01 0,00 0,04 0,01 2,91 0,85 2,01 0,38
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 2 1,0 0,50 0,18 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,09 0,13 0,04
9  Štika 108 210,9 1,95 9,82 19,17 0,02 0,03 0,12 0,24 9,82 19,17 6,78 8,63
10  Candát 18 19,0 1,06 1,64 1,73 0,00 0,00 0,02 0,02 1,64 1,73 1,13 0,78
11  Sumec 2 12,8 6,40 0,18 1,16 0,00 0,00 0,00 0,01 0,18 1,16 0,13 0,52
12  Úhoř 8 5,2 0,65 0,73 0,47 0,00 0,00 0,01 0,01 0,73 0,47 0,50 0,21
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 1 1,0 1,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 0,06 0,04
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 4 6,9 1,73 0,36 0,63 0,00 0,00 0,00 0,01 0,36 0,63 0,25 0,28
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 11 5,1 0,46 1,00 0,46 0,00 0,00 0,01 0,01 1,00 0,46 0,69 0,21
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 2 2,4 1,20 0,18 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,22 0,13 0,10
25  Ostatní 285 21,8 0,08 25,91 1,98 0,04 0,00 0,33 0,03 25,91 1,98 17,89 0,89
26  Celkem uloveno 1 593 2 443,8 1,53 144,82 222,16 0,25 0,38 1,83 2,81 144,82 222,16 100,00 100,00
  Počet docházek 6 370     579,09   1,00   7,31   579,09      
  Počet zápisů RS 11     1,00   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 871     79,18   0,14   1,00   79,18      

Úlovky 2017

431072 Úslava 2  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Šťáhlavy  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 059 2 427,4
2. Lín 30 15,4
3. Cejn 53 24,1
4. Jelec t. 12 6,7
5. Okoun 113 25,7
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 2 0,6
9. Štika 100 159,8
10. Candát 18 26,9
11. Sumec 4 43,1
12. Úhoř 19 11,4
13. Pstruh o. 6 3,1
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 2 3,7
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 3 6,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 2 1,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 156 7,9
Celkem 1 579 2 763,6

Úlovky 2018

431072 Úslava 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Šťáhlavy      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 11,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 883 1 921,1 65,3107 81,5407 0,2958 2,18
2. Lín 50 25,0 3,6982 1,0611 0,0038 0,50
3. Cejn 119 31,9 8,8018 1,3540 0,0049 0,27
4. Jelec t. 9 5,8 0,6657 0,2462 0,0009 0,64
5. Okoun 15 3,4 1,1095 0,1443 0,0005 0,23
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 8 3,1 0,5917 0,1316 0,0005 0,39
9. Štika 119 223,7 8,8018 9,4949 0,0344 1,88
10. Candát 30 35,5 2,2189 1,5068 0,0055 1,18
11. Sumec 3 32,5 0,2219 1,3795 0,0050 10,83
12. Úhoř 11 6,0 0,8136 0,2547 0,0009 0,55
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 7,3 0,1479 0,3098 0,0011 3,65
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 15 51,3 1,1095 2,1774 0,0079 3,42
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 1,5 0,2959 0,0637 0,0002 0,38
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 4 2,5 0,2959 0,1061 0,0004 0,63
25. Ostatní 80 5,4 5,9172 0,2292 0,0008 0,07
Celkem 1 352 2 356,0     6 494  
ks / ha 122,91 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 214,18 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 58 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 843 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 261 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 6 494 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,70 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,60 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,79 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 590,36 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 7 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431072 Úslava 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Šťáhlavy      
  Délka ( km ) 15,00 Plocha [ ha ] 11,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 757 1 856,3 59,1869 84,6620 0,3128 2,45
2. Lín 24 10,5 1,8765 0,4789 0,0018 0,44
3. Cejn 84 38,9 6,5676 1,7741 0,0066 0,46
4. Jelec t. 31 20,9 2,4238 0,9532 0,0035 0,67
5. Okoun 43 9,0 3,3620 0,4105 0,0015 0,21
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 0,5 0,0782 0,0228 0,0001 0,50
9. Štika 111 180,0 8,6787 8,2094 0,0303 1,62
10. Candát 18 23,5 1,4073 1,0718 0,0040 1,31
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 3,9 0,3127 0,1779 0,0007 0,98
13. Pstruh o. 3 1,5 0,2346 0,0684 0,0003 0,50
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 4,1 0,1564 0,1870 0,0007 2,05
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 1,9 0,0782 0,0867 0,0003 1,90
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 52 25,2 4,0657 1,1493 0,0042 0,48
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 148 16,4 11,5715 0,7480 0,0028 0,11
Celkem 1 279 2 192,6     5 934  
ks / ha 116,27 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 199,33 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 56 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 853 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 250 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 5 934 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,96 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,50 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,57 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 539,45 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 40 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 848 1929,83
lín 10 4,65
cejn 70 19,74
tloust 33 18,52
okoun 37 8,17
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 3 2,8
štika 166 299,95
candát 30 36,93
sumec 1 5
úhoř 10 7,6
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 1 0,55
bolen 2 3,6
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 3 8,35
tolstolobik 0 0
karas 13 5,7
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 122 7,75
bílá ryba 0 0
Celkem 1349 2359,14

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       935 1903,28     935 1903,28  
lín       17 10,32     17 10,32  
cejn       91 33,45     91 33,45  
tloust       16 8,84     16 8,84  
okoun       40 7,83     40 7,83  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       126 238,65     126 238,65  
candát       37 47,93     37 47,93  
sumec       5 60,8     5 60,8  
úhoř       23 13,3     23 13,3  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       2 4,5     2 4,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       19 8,3     19 8,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       123 16,16     123 16,16  
bílá ryba       0 0     123 16,16  
Celkem 0 0 0 1434 2353,36 0 0 1434 2353,36