Přihlášení do RIS

431 073    ÚSLAVA 2 A


MO Šťáhlavy                                                                              16 ha


Revír tvoří rybářské právo na nádržích:

        PR 01    Starý rybník                             v k. ú.    Starý Plzenec                               4,90 ha

        (GPS 49°41'37.35"N, 13°29'30.599"E)

        PR 02    Nový rybník                            v k. ú.    Starý Plzenec                              10,90 ha

        (GPS 49°41'22.49"N, 13°29'45.796"E)

V prostoru přítoků do rybníka Nový na pravém břehu zákaz lovu ryb – vyznačeno tabulemi (chráněná rybí oblast – ZčKNV č. j. VLHZ 534/88-210/1). Na revíru platí zákaz brodění, zanášení návnad a nástrah.

UPOZORNĚNÍ: Na revíru platí zákaz táboření (stany, bivaky) a rozdělávání ohňů!


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 1 772 3 316,6 1,87 110,75 207,29 0,22 0,41 1,46 2,74 43,22 80,89 71,34 85,55
2  Lín 4 1,6 0,40 0,25 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,04 0,16 0,04
3  Cejn 204 44,6 0,22 12,75 2,79 0,03 0,01 0,17 0,04 4,98 1,09 8,21 1,15
4  Tloušť 2 0,8 0,40 0,13 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,08 0,02
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 59 100,7 1,71 3,69 6,29 0,01 0,01 0,05 0,08 1,44 2,46 2,38 2,60
10  Candát 57 126,1 2,21 3,56 7,88 0,01 0,02 0,05 0,10 1,39 3,08 2,29 3,25
11  Sumec 5 74,1 14,82 0,31 4,63 0,00 0,01 0,00 0,06 0,12 1,81 0,20 1,91
12  Úhoř 15 9,5 0,63 0,94 0,59 0,00 0,00 0,01 0,01 0,37 0,23 0,60 0,25
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 1 1,5 1,50 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,04 0,04
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 16 93,2 5,83 1,00 5,83 0,00 0,01 0,01 0,08 0,39 2,27 0,64 2,40
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 89 83,7 0,94 5,56 5,23 0,01 0,01 0,07 0,07 2,17 2,04 3,58 2,16
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 3 0,8 0,27 0,19 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,12 0,02
25  Ostatní 257 23,7 0,09 16,06 1,48 0,03 0,00 0,21 0,02 6,27 0,58 10,35 0,61
26  Celkem uloveno 2 484 3 876,8 1,56 155,25 242,30 0,31 0,48 2,05 3,20 60,59 94,56 100,00 100,00
  Počet docházek 8 129     508,06   1,00   6,71   198,27      
  Počet zápisů RS 41     2,56   0,01   0,03   1,00      
  Počet rybářů 1 212     75,75   0,15   1,00   29,56      

Úlovky 2017

431073 Úslava 2 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Šťáhlavy  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 2 397 5 222,2
2. Lín 6 2,8
3. Cejn 156 39,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 8 2,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 94 145,5
10. Candát 113 188,2
11. Sumec 1 16,0
12. Úhoř 26 14,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 3 8,3
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 7 30,8
21. Tolstolobik 1 10,0
22. Karas 32 35,6
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 121 4,5
Celkem 2 965 5 719,0

Úlovky 2018

431073 Úslava 2 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Šťáhlavy      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 15,80   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 993 5 562,2 81,4865 89,1864 0,5037 1,86
2. Lín 12 8,0 0,3267 0,1283 0,0007 0,67
3. Cejn 189 45,9 5,1457 0,7360 0,0042 0,24
4. Jelec t. 3 2,5 0,0817 0,0401 0,0002 0,83
5. Okoun 27 6,7 0,7351 0,1074 0,0006 0,25
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 116 183,5 3,1582 2,9423 0,0166 1,58
10. Candát 123 246,2 3,3488 3,9477 0,0223 2,00
11. Sumec 4 23,5 0,1089 0,3768 0,0021 5,88
12. Úhoř 12 7,1 0,3267 0,1138 0,0006 0,59
13. Pstruh o. 1 0,4 0,0272 0,0064 0,0000 0,40
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 4 7,1 0,1089 0,1138 0,0006 1,78
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 14 67,8 0,3812 1,0871 0,0061 4,84
21. Tolstolobik 2 22,1 0,0545 0,3544 0,0020 11,05
22. Karas 44 42,9 1,1979 0,6879 0,0039 0,98
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 129 10,7 3,5121 0,1716 0,0010 0,08
Celkem 3 673 6 236,6     11 042  
ks / ha 232,47 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 394,72 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 65 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 329 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 588 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 11 042 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,31 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,76 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 698,86 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 132 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431073 Úslava 2 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Šťáhlavy      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 15,80   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 2 563 5 522,1 83,6215 91,2548 0,5791 2,15
2. Lín 17 10,2 0,5546 0,1686 0,0011 0,60
3. Cejn 160 49,0 5,2202 0,8097 0,0051 0,31
4. Jelec t. 1 0,8 0,0326 0,0132 0,0001 0,80
5. Okoun 13 3,6 0,4241 0,0595 0,0004 0,28
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 10 16,6 0,3263 0,2743 0,0017 1,66
9. Štika 93 146,8 3,0343 2,4259 0,0154 1,58
10. Candát 92 162,4 3,0016 2,6837 0,0170 1,77
11. Sumec 9 38,5 0,2936 0,6362 0,0040 4,28
12. Úhoř 23 14,5 0,7504 0,2396 0,0015 0,63
13. Pstruh o. 1 0,3 0,0326 0,0050 0,0000 0,30
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 6 18,2 0,1958 0,3008 0,0019 3,03
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 39,8 0,2284 0,6577 0,0042 5,69
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 24 24,7 0,7830 0,4082 0,0026 1,03
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,3 0,0326 0,0050 0,0000 0,30
25. Ostatní 45 3,5 1,4682 0,0578 0,0004 0,08
Celkem 3 065 6 051,3     9 535  
ks / ha 193,99 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 382,99 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 63 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 221 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 516 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 9 535 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,81 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,51 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,96 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 603,48 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 81 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1588 3321,53
lín 6 3,89
cejn 184 51,28
tloust 2 4,1
okoun 2 0,95
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 1 1,3
štika 72 120,96
candát 59 100,67
sumec 1 4,13
úhoř 21 20,47
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 1 0,4
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 2 7,95
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 5 30,34
tolstolobik 0 0
karas 34 31,23
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 142 7,06
bílá ryba 0 0
Celkem 2120 3706,26

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       2155 4048,2     2155 4048,2  
lín       11 6,28     11 6,28  
cejn       311 70,24     311 70,24  
tloust       0 0     0 0  
okoun       2 0,8     2 0,8  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       93 216,79     93 216,79  
candát       68 129,34     68 129,34  
sumec       14 175,2     14 175,2  
úhoř       18 10,71     18 10,71  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 2,5     1 2,5  
bolen       7 19,5     7 19,5  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       1 1,55     1 1,55  
amur       21 92,59     21 92,59  
tolstolobik       1 35     1 35  
karas       84 23,46     84 23,46  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       160 7,56     160 7,56  
bílá ryba       0 0     160 7,56  
Celkem 0 0 0 2947 4839,72 0 0 2947 4839,72