431 075    ÚSLAVA 3 A


MO Blovice                                                                                  3 ha

GPS 49°34'57.873"N, 13°32'59.668"E

Revír tvoří nádrž Cecina 2,8 ha. Část potoka Cecina od vtoku do Úslavy (ř. km 36,7) k hrázi nádrže je chovná – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

431075 Úslava 3 A  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Blovice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 295 536,0
2. Lín 2 0,9
3. Cejn 102 21,8
4. Jelec t. 1 0,6
5. Okoun 15 2,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 8 13,2
10. Candát 7 16,3
11. Sumec 1 4,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 3,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 2 2,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 51 4,3
Celkem 485 604,1

Úlovky 2018

431075 Úslava 3 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Blovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 343 633,1 77,9545 93,8065 0,5118 1,85
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 17 10,6 3,8636 1,5706 0,0086 0,62
4. Jelec t. 3 0,6 0,6818 0,0889 0,0005 0,20
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 9,1 1,3636 1,3483 0,0074 1,52
10. Candát 7 13,0 1,5909 1,9262 0,0105 1,86
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,4 0,2273 0,0593 0,0003 0,40
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 3 2,5 0,6818 0,3704 0,0020 0,83
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 60 5,6 13,6364 0,8298 0,0045 0,09
Celkem 440 674,9     1 237  
ks / ha 146,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 224,97 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 27 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 267 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 99 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 237 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,63 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,65 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,53 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 412,33 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 34 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431075 Úslava 3 A
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Blovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 3,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 260 506,2 65,8228 83,3114 0,4076 1,95
2. Lín 3 1,3 0,7595 0,2140 0,0010 0,43
3. Cejn 84 21,7 21,2658 3,5714 0,0175 0,26
4. Jelec t. 3 1,2 0,7595 0,1975 0,0010 0,40
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 16 35,4 4,0506 5,8262 0,0285 2,21
10. Candát 11 24,8 2,7848 4,0816 0,0200 2,25
11. Sumec 1 8,8 0,2532 1,4483 0,0071 8,80
12. Úhoř 4 2,0 1,0127 0,3292 0,0016 0,50
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 5,5 0,5063 0,9052 0,0044 2,75
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 11 0,7 2,7848 0,1152 0,0006 0,06
Celkem 395 607,6     1 242  
ks / ha 131,67 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 202,53 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 233 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 96 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 242 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,33 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,70 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,61 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 414,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 6 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 390 775,71
lín 2 0,65
cejn 90 17,39
tloust 1 0,3
okoun 1 0,38
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 15 27,24
candát 2 5,7
sumec 2 26,5
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 2,39
tolstolobik 0 0
karas 16 3,2
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 89 6,48
bílá ryba 0 0
Celkem 609 865,94

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       237 443,81     237 443,81  
lín       0 0     0 0  
cejn       45 7,4     45 7,4  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 6,5     4 6,5  
candát       6 10,99     6 10,99  
sumec       3 40,6     3 40,6  
úhoř       3 1,82     3 1,82  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       4 2,1     4 2,1  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       9 25,74     9 25,74  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       8 0,45     8 0,45  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       32 1,91     32 1,91  
bílá ryba       0 0     32 1,91  
Celkem 0 0 0 351 541,32 0 0 351 541,32  

.