Přihlášení do RIS

431 076    ÚSLAVA 4


MO Ždírec                                                                               8 km 10 ha    


GPS Z: 49°34'10.75"N, 13°32'53.359"E, K: 49°31'52.038"N, 13°35'30.484"E

PR 01

Přítok Mže – Berounky. Od jezu koupaliště ve Vlčicích (ř. km 38,9) až k jezu Železný Hamr u obce Srby (ř. km 46,7), osada Vilémov včetně tůně staré řeky, mimo potok Přešínský. Úsek od Urbanovic jezu pod Smederovem proti proudu až k druhé lávce přes řeku (Pod chmelnicemi) – GPS Z: 49°33'34.750"N, 13°34'2.982"E, K: 49°33'30.413"N, 13°34'37.931"E – tvoří samostatný podrevír, který je RMV.


PR   02- Revír místního významu                                                    2,5 ha

Od Urbanovic jezu pod Smederovem proti proudu až k druhé lávce přes řeku (Pod chmelnicemi).

(GPS Z: 49°33'34.750"N, 13°34'2.982"E, K: 49°33'30.413"N, 13°34'37.931"E).

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 933 2 131,8 2,28 373,20 852,72 0,23 0,53 2,77 6,33 116,63 266,48 75,06 89,04
2  Lín 11 5,6 0,51 4,40 2,24 0,00 0,00 0,03 0,02 1,38 0,70 0,88 0,23
3  Cejn 17 10,6 0,62 6,80 4,24 0,00 0,00 0,05 0,03 2,13 1,33 1,37 0,44
4  Tloušť 4 4,1 1,03 1,60 1,64 0,00 0,00 0,01 0,01 0,50 0,51 0,32 0,17
5  Okoun 12 3,8 0,32 4,80 1,52 0,00 0,00 0,04 0,01 1,50 0,48 0,97 0,16
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 3 0,7 0,23 1,20 0,28 0,00 0,00 0,01 0,00 0,38 0,09 0,24 0,03
9  Štika 80 115,6 1,45 32,00 46,24 0,02 0,03 0,24 0,34 10,00 14,45 6,44 4,83
10  Candát 20 29,6 1,48 8,00 11,84 0,00 0,01 0,06 0,09 2,50 3,70 1,61 1,24
11  Sumec 7 60,0 8,57 2,80 24,00 0,00 0,01 0,02 0,18 0,88 7,50 0,56 2,51
12  Úhoř 8 5,6 0,70 3,20 2,24 0,00 0,00 0,02 0,02 1,00 0,70 0,64 0,23
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 2 4,0 2,00 0,80 1,60 0,00 0,00 0,01 0,01 0,25 0,50 0,16 0,17
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 2 5,4 2,70 0,80 2,16 0,00 0,00 0,01 0,02 0,25 0,68 0,16 0,23
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 19 6,5 0,34 7,60 2,60 0,00 0,00 0,06 0,02 2,38 0,81 1,53 0,27
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 125 11,1 0,09 50,00 4,44 0,03 0,00 0,37 0,03 15,63 1,39 10,06 0,46
26  Celkem uloveno 1 243 2 394,2 1,93 497,20 957,68 0,31 0,59 3,69 7,10 155,38 299,28 100,00 100,00
  Počet docházek 4 044     1 617,60   1,00   12,00   505,50      
  Počet zápisů RS 8     3,20   0,00   0,02   1,00      
  Počet rybářů 337     134,80   0,08   1,00   42,13      

Úlovky 2017

431076 Úslava 4 (podrevír č. 2 je RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Ždírec u Blovic
Druh ryby ks kg
1. Kapr 1 249 2 537,8
2. Lín 74 40,4
3. Cejn 65 43,8
4. Jelec t. 29 22,1
5. Okoun 6 1,2
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 108 154,0
10. Candát 13 16,8
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 13 6,7
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 24 78,7
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 1,1
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,2
25. Ostatní 5 1,4
Celkem 1 588 2 904,2

Úlovky 2018

431076 Úslava 4 (podrevír č. 2 je RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Ždírec u Blovic    
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 093 2 328,0 78,5201 87,1257 0,5659 2,13
2. Lín 41 24,3 2,9454 0,9094 0,0059 0,59
3. Cejn 24 18,8 1,7241 0,7036 0,0046 0,78
4. Jelec t. 24 20,1 1,7241 0,7522 0,0049 0,84
5. Okoun 14 3,0 1,0057 0,1123 0,0007 0,21
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 102 148,7 7,3276 5,5651 0,0361 1,46
10. Candát 17 20,6 1,2213 0,7710 0,0050 1,21
11. Sumec 1 3,0 0,0718 0,1123 0,0007 3,00
12. Úhoř 7 9,0 0,5029 0,3368 0,0022 1,29
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 3 3,8 0,2155 0,1422 0,0009 1,27
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 35 88,1 2,5144 3,2972 0,0214 2,52
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,5 0,0718 0,0187 0,0001 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 30 4,1 2,1552 0,1534 0,0010 0,14
Celkem 1 392 2 672,0     4 114  
ks / ha 139,20 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 267,20 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 31 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 301 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 158 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 114 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 13,67 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,62 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,88 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 411,40 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 8 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431076 Úslava 4 (podrevír č. 2 je RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Ždírec u Blovic    
  Délka ( km ) 8,00 Plocha [ ha ] 10,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 1 191 2 326,8 77,7415 87,3358 0,5439 1,95
2. Lín 21 12,8 1,3708 0,4804 0,0030 0,61
3. Cejn 24 17,2 1,5666 0,6456 0,0040 0,72
4. Jelec t. 7 6,3 0,4569 0,2365 0,0015 0,90
5. Okoun 16 4,6 1,0444 0,1727 0,0011 0,29
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 0,2 0,0653 0,0075 0,0000 0,20
9. Štika 126 186,1 8,2245 6,9852 0,0435 1,48
10. Candát 25 32,2 1,6319 1,2086 0,0075 1,29
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 1,3 0,1305 0,0488 0,0003 0,65
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 3,8 0,1305 0,1426 0,0009 1,90
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 23 56,8 1,5013 2,1320 0,0133 2,47
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 3 2,5 0,1958 0,0938 0,0006 0,83
25. Ostatní 91 13,6 5,9399 0,5105 0,0032 0,15
Celkem 1 532 2 664,2     4 278  
ks / ha 153,20 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 266,42 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 31 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 308 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 155 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 4 278 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 13,89 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,97 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,65 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 427,80 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 23 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 1268 2768,49
lín 3 1,8
cejn 32 9,9
tloust 5 4,74
okoun 17 4,6
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 83 128,32
candát 22 29,4
sumec 1 4,8
úhoř 12 9,8
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 6 18,24
tolstolobik 1 6,56
karas 6 3,1
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 55 10,43
bílá ryba 0 0
Celkem 1511 3000,18

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       1005 2031,76     1005 2031,76  
lín       10 5,63     10 5,63  
cejn       72 34,66     72 34,66  
tloust       37 20,9     37 20,9  
okoun       30 77,42     30 77,42  
parma       1 1,05     1 1,05  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       113 175,55     113 175,55  
candát       22 31,33     22 31,33  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       10 7,53     10 7,53  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       10 33,07     10 33,07  
tolstolobik       1 4,3     1 4,3  
karas       1 1     1 1  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,6     1 0,6  
ostatní       65 13,83     65 13,83  
bílá ryba       0 0     65 13,83  
Celkem 0 0 0 1378 2438,63 0 0 1378 2438,63