Přihlášení do RIS

431 079    VERNÉŘOVSKÝ (HALŠTROVSKÝ) POTOK 1


MO Aš                                      6 ha


Revír tvoří:

        PR 01 nádrž Vernéřov                         v k. ú.    Vernéřov u Aše                             2,25 ha

        (GPS 50°13'27.027"N, 12°14'2.177"E)

        PR   02  propadlina Hliniště               v k. ú.    Mokřiny                                           2,5 ha

        (GPS 50°12'28.625"N, 12°12'29.172"E)

        PR   03  nádrž Ohražený                     v k. ú.    Krásná                                              1,0 ha

        (GPS 50°14'48.465"N, 12°10'40.524"E)


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 402 745,9 1,86 69,91 129,72 0,24 0,45 2,23 4,14 11,82 21,94 77,31 90,07
2  Lín 1 0,2 0,20 0,17 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,01 0,19 0,02
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 28 44,6 1,59 4,87 7,76 0,02 0,03 0,16 0,25 0,82 1,31 5,38 5,39
10  Candát 8 13,2 1,65 1,39 2,30 0,00 0,01 0,04 0,07 0,24 0,39 1,54 1,59
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 2 4,0 2,00 0,35 0,70 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,12 0,38 0,48
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 5 17,4 3,48 0,87 3,03 0,00 0,01 0,03 0,10 0,15 0,51 0,96 2,10
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 74 3,0 0,04 12,87 0,52 0,04 0,00 0,41 0,02 2,18 0,09 14,23 0,36
26  Celkem uloveno 520 828,2 1,59 90,43 144,03 0,31 0,50 2,89 4,60 15,29 24,36 100,00 100,01
  Počet docházek 1 661     288,87   1,00   9,23   48,85      
  Počet zápisů RS 34     5,91   0,02   0,19   1,00      
  Počet rybářů 180     31,30   0,11   1,00   5,29      

Úlovky 2017

431079 Vernéřovský (Halštrovský) potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Aš  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 360 548,3
2. Lín 10 6,0
3. Cejn 9 2,8
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 19 52,1
10. Candát 3 5,2
11. Sumec 2 23,5
12. Úhoř 12 9,8
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 6 1,9
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 13 3,2
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 87 5,1
Celkem 521 657,9

Úlovky 2018

431079 Vernéřovský (Halštrovský) potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Aš      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 5,75   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 309 458,9 76,1084 87,5095 0,3196 1,49
2. Lín 15 7,1 3,6946 1,3539 0,0049 0,47
3. Cejn 11 1,0 2,7094 0,1907 0,0007 0,09
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 21 34,4 5,1724 6,5599 0,0240 1,64
10. Candát 5 9,9 1,2315 1,8879 0,0069 1,98
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 1,0 0,2463 0,1907 0,0007 1,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 4,0 0,2463 0,7628 0,0028 4,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 7,0 0,2463 1,3349 0,0049 7,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 42 1,1 10,3448 0,2098 0,0008 0,03
Celkem 406 524,4     1 436  
ks / ha 70,61 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 91,20 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 14 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 142 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 70 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 436 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 10,11 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,86 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 249,74 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 18 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431079 Vernéřovský (Halštrovský) potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Aš      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 5,75   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 347 536,8 76,0965 85,8605 0,3307 1,55
2. Lín 16 7,7 3,5088 1,2316 0,0047 0,48
3. Cejn 16 11,5 3,5088 1,8394 0,0071 0,72
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 1,5 0,4386 0,2399 0,0009 0,75
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 20 42,7 4,3860 6,8298 0,0263 2,14
10. Candát 6 13,4 1,3158 2,1433 0,0083 2,23
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 11 9,2 2,4123 1,4715 0,0057 0,84
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 38 2,4 8,3333 0,3839 0,0015 0,06
Celkem 456 625,2     1 623  
ks / ha 79,30 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 108,73 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 17 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 145 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 71 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 623 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,19 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,14 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 282,26 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 8 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 458 640,81
lín 7 3,02
cejn 2 1,7
tloust 0 0
okoun 3 1,75
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 37 60,34
candát 2 4
sumec 0 0
úhoř 10 10
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 3,6
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 1 0,9
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 14 0,78
bílá ryba 0 0
Celkem 535 726,9

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       416 748,64     416 748,64  
lín       3 1     3 1  
cejn       2 1,2     2 1,2  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,7     1 0,7  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       31 51,51     31 51,51  
candát       4 5     4 5  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       5 5,2     5 5,2  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       60 29,64     60 29,64  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       3 9,3     3 9,3  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       43 2,9     43 2,9  
bílá ryba       0 0     43 2,9  
Celkem 0 0 0 568 855,09 0 0 568 855,09