431 079    VERNÉŘOVSKÝ (HALŠTROVSKÝ) POTOK 1


MO Aš                                      6 ha


Revír tvoří:

        PR 01 nádrž Vernéřov                         v k. ú.    Vernéřov u Aše                             2,25 ha

        (GPS 50°13'27.027"N, 12°14'2.177"E)

        PR   02  propadlina Hliniště               v k. ú.    Mokřiny                                           2,5 ha

        (GPS 50°12'28.625"N, 12°12'29.172"E)

        PR   03  nádrž Ohražený                     v k. ú.    Krásná                                              1,0 ha

        (GPS 50°14'48.465"N, 12°10'40.524"E)


Úlovky 2017

431079 Vernéřovský (Halštrovský) potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Aš  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 360 548,3
2. Lín 10 6,0
3. Cejn 9 2,8
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 19 52,1
10. Candát 3 5,2
11. Sumec 2 23,5
12. Úhoř 12 9,8
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 6 1,9
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 13 3,2
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 87 5,1
Celkem 521 657,9

Úlovky 2018

431079 Vernéřovský (Halštrovský) potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Aš      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 5,75   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 309 458,9 76,1084 87,5095 0,3196 1,49
2. Lín 15 7,1 3,6946 1,3539 0,0049 0,47
3. Cejn 11 1,0 2,7094 0,1907 0,0007 0,09
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 21 34,4 5,1724 6,5599 0,0240 1,64
10. Candát 5 9,9 1,2315 1,8879 0,0069 1,98
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 1,0 0,2463 0,1907 0,0007 1,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 4,0 0,2463 0,7628 0,0028 4,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 7,0 0,2463 1,3349 0,0049 7,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 42 1,1 10,3448 0,2098 0,0008 0,03
Celkem 406 524,4     1 436  
ks / ha 70,61 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 91,20 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 14 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 142 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 70 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 436 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 10,11 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,86 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 249,74 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 18 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431079 Vernéřovský (Halštrovský) potok 1
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Aš      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 5,75   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 347 536,8 76,0965 85,8605 0,3307 1,55
2. Lín 16 7,7 3,5088 1,2316 0,0047 0,48
3. Cejn 16 11,5 3,5088 1,8394 0,0071 0,72
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 1,5 0,4386 0,2399 0,0009 0,75
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 20 42,7 4,3860 6,8298 0,0263 2,14
10. Candát 6 13,4 1,3158 2,1433 0,0083 2,23
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 11 9,2 2,4123 1,4715 0,0057 0,84
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 38 2,4 8,3333 0,3839 0,0015 0,06
Celkem 456 625,2     1 623  
ks / ha 79,30 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 108,73 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 17 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 145 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 71 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 623 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,19 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,14 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,31 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 282,26 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 8 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 458 640,81
lín 7 3,02
cejn 2 1,7
tloust 0 0
okoun 3 1,75
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 37 60,34
candát 2 4
sumec 0 0
úhoř 10 10
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 3,6
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 1 0,9
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 14 0,78
bílá ryba 0 0
Celkem 535 726,9

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       416 748,64     416 748,64  
lín       3 1     3 1  
cejn       2 1,2     2 1,2  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,7     1 0,7  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       31 51,51     31 51,51  
candát       4 5     4 5  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       5 5,2     5 5,2  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       60 29,64     60 29,64  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       3 9,3     3 9,3  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       43 2,9     43 2,9  
bílá ryba       0 0     43 2,9  
Celkem 0 0 0 568 855,09 0 0 568 855,09  

.