Přihlášení do RIS

431 080    ZBIROŽSKÝ POTOK 2


MO Zbiroh                                                                    2 ha


Revír tvoří nádrž:

        Lepenkárenský (bývalý rybník Kravák) v k. ú. Zbiroh                                              2,0 ha

        (GPS 49°52'4.177"N, 13°45'47.517"E)

V obecném zájmu je zákaz lovu ryb z hráze nádrže. Chráněná rybí oblast je vyznačena tabulemi – lov ryb zakázán.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 315 634,1 2,01 157,50 317,05 0,17 0,35 0,88 1,78 9,00 18,12 51,47 88,10
2  Lín 6 3,4 0,57 3,00 1,70 0,00 0,00 0,02 0,01 0,17 0,10 0,98 0,47
3  Cejn 65 9,1 0,14 32,50 4,55 0,04 0,00 0,18 0,03 1,86 0,26 10,62 1,26
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 8 17,4 2,18 4,00 8,70 0,00 0,01 0,02 0,05 0,23 0,50 1,31 2,42
10  Candát 10 19,5 1,95 5,00 9,75 0,01 0,01 0,03 0,05 0,29 0,56 1,63 2,71
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 2 1,4 0,70 1,00 0,70 0,00 0,00 0,01 0,00 0,06 0,04 0,33 0,19
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 3 1,2 0,40 1,50 0,60 0,00 0,00 0,01 0,00 0,09 0,03 0,49 0,17
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 3,0 3,00 0,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,09 0,16 0,42
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 105 26,8 0,26 52,50 13,40 0,06 0,01 0,29 0,08 3,00 0,77 17,16 3,72
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 97 3,8 0,04 48,50 1,90 0,05 0,00 0,27 0,01 2,77 0,11 15,85 0,53
26  Celkem uloveno 612 719,8 1,18 306,00 359,90 0,34 0,39 1,72 2,02 17,49 20,57 100,00 100,00
  Počet docházek 1 824     912,00   1,00   5,12   52,11      
  Počet zápisů RS 35     17,50   0,02   0,10   1,00      
  Počet rybářů 356     178,00   0,20   1,00   10,17      

Úlovky 2017

431080 Zbirožský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Zbiroh  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 387 708,7
2. Lín 35 8,9
3. Cejn 811 105,1
4. Jelec t. 3 1,2
5. Okoun 1 0,4
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 13 24,7
10. Candát 8 11,6
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 6 4,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 10 17,2
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 5 2,2
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 52 2,7
Celkem 1 331 887,2

Úlovky 2018

431080 Zbirožský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Zbiroh      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 233 423,5 35,9014 86,0073 0,2689 1,82
2. Lín 14 4,2 2,1572 0,8530 0,0027 0,30
3. Cejn 337 41,4 51,9260 8,4078 0,0263 0,12
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 10,6 0,7704 2,1527 0,0067 2,12
10. Candát 1 2,1 0,1541 0,4265 0,0013 2,10
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,6 0,1541 0,1219 0,0004 0,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 58 10,0 8,9368 2,0309 0,0063 0,17
Celkem 649 492,4     1 575  
ks / ha 324,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 246,20 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 64 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 287 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 92 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 575 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,49 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,26 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,72 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 787,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 59 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431080 Zbirožský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Zbiroh      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 395 718,1 34,3777 84,8617 0,4548 1,82
2. Lín 17 7,4 1,4795 0,8745 0,0047 0,44
3. Cejn 677 91,5 58,9208 10,8130 0,0579 0,14
4. Jelec t. 1 0,5 0,0870 0,0591 0,0003 0,50
5. Okoun 4 1,5 0,3481 0,1773 0,0010 0,38
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 12,0 0,5222 1,4181 0,0076 2,00
10. Candát 3 3,8 0,2611 0,4491 0,0024 1,27
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 19 9,6 1,6536 1,1345 0,0061 0,51
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 27 1,8 2,3499 0,2127 0,0011 0,07
Celkem 1 149 846,2     1 579  
ks / ha 574,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 423,10 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 52 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 271 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 93 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 579 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,83 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,24 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,12 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 789,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 35 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 394 805,09
lín 8 3,06
cejn 361 54,67
tloust 0 0
okoun 5 1,14
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 8 18,6
candát 12 20,75
sumec 0 0
úhoř 5 5,08
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 1,6
tolstolobik 0 0
karas 12 0,9
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 169 4,87
bílá ryba 0 0
Celkem 975 915,76

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       327 705,99     327 705,99  
lín       5 4,28     5 4,28  
cejn       66 9     66 9  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 7,95     4 7,95  
candát       5 9,37     5 9,37  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 4,1     2 4,1  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       74 10,3     74 10,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       47 3,73     47 3,73  
bílá ryba       0 0     47 3,73  
Celkem 0 0 0 530 754,72 0 0 530 754,72