431 080    ZBIROŽSKÝ POTOK 2


MO Zbiroh                                                                    2 ha


Revír tvoří nádrž:

        Lepenkárenský (bývalý rybník Kravák) v k. ú. Zbiroh                                              2,0 ha

        (GPS 49°52'4.177"N, 13°45'47.517"E)

V obecném zájmu je zákaz lovu ryb z hráze nádrže. Chráněná rybí oblast je vyznačena tabulemi – lov ryb zakázán.


Úlovky 2017

431080 Zbirožský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Zbiroh  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 387 708,7
2. Lín 35 8,9
3. Cejn 811 105,1
4. Jelec t. 3 1,2
5. Okoun 1 0,4
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 13 24,7
10. Candát 8 11,6
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 6 4,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 10 17,2
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 5 2,2
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 52 2,7
Celkem 1 331 887,2

Úlovky 2018

431080 Zbirožský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Zbiroh      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 233 423,5 35,9014 86,0073 0,2689 1,82
2. Lín 14 4,2 2,1572 0,8530 0,0027 0,30
3. Cejn 337 41,4 51,9260 8,4078 0,0263 0,12
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 5 10,6 0,7704 2,1527 0,0067 2,12
10. Candát 1 2,1 0,1541 0,4265 0,0013 2,10
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,6 0,1541 0,1219 0,0004 0,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 58 10,0 8,9368 2,0309 0,0063 0,17
Celkem 649 492,4     1 575  
ks / ha 324,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 246,20 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 64 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 287 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 92 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 575 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,49 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,26 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,72 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 787,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 59 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431080 Zbirožský potok 2
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Zbiroh      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 395 718,1 34,3777 84,8617 0,4548 1,82
2. Lín 17 7,4 1,4795 0,8745 0,0047 0,44
3. Cejn 677 91,5 58,9208 10,8130 0,0579 0,14
4. Jelec t. 1 0,5 0,0870 0,0591 0,0003 0,50
5. Okoun 4 1,5 0,3481 0,1773 0,0010 0,38
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 6 12,0 0,5222 1,4181 0,0076 2,00
10. Candát 3 3,8 0,2611 0,4491 0,0024 1,27
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 19 9,6 1,6536 1,1345 0,0061 0,51
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 27 1,8 2,3499 0,2127 0,0011 0,07
Celkem 1 149 846,2     1 579  
ks / ha 574,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 423,10 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 52 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 271 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 93 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 579 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,83 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,24 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,12 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 789,50 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 35 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 394 805,09
lín 8 3,06
cejn 361 54,67
tloust 0 0
okoun 5 1,14
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 8 18,6
candát 12 20,75
sumec 0 0
úhoř 5 5,08
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 1,6
tolstolobik 0 0
karas 12 0,9
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 169 4,87
bílá ryba 0 0
Celkem 975 915,76

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       327 705,99     327 705,99  
lín       5 4,28     5 4,28  
cejn       66 9     66 9  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 7,95     4 7,95  
candát       5 9,37     5 9,37  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 4,1     2 4,1  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       74 10,3     74 10,3  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       47 3,73     47 3,73  
bílá ryba       0 0     47 3,73  
Celkem 0 0 0 530 754,72 0 0 530 754,72  

.