431 092    BRADLAVA 1/R


MO Plánice                                                                            1 ha


Revír tvoří:

        PR   01  náhon Dráždil                        v k. ú.    Zdebořice                                      0,24 ha

        (GPS 49°23'25.850"N, 13°26'8.311"E)

        PR   02  koupaliště                               v k. ú.    Plánice                                           0,04 ha

        (GPS 49°22'37.899"N, 13°28'23.920"E)

        PR   03  Záboří 1                                   v k. ú.    Plánice                                           0,02 ha

        (GPS 49°23'12.984"N, 13°27'58.140"E)

        PR   04  Jamky                                       v k. ú.    Petrovice                                       0,12 ha

        (GPS 49°26'55.407"N, 13°25'40.361"E)

        PR   05  požární nádrž                         v k. ú.    Újezd                                              0,02 ha

        (GPS 49°24'41.681"N, 13°27'1.512"E)

        PR   06  Rousovák                                v k. ú.    Neurazy                                         0,13 ha

        (GPS 49°26'33.137"N, 13°29'59.385"E)

Na podrevíru 06 Rousovák je zákaz lovu ryb z tělesa hráze - označeno informačními tabulemi.


Úlovky 2017

431092 Bradlava 1 - R  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plánice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 116 224,2
2. Lín 5 1,9
3. Cejn 3 1,9
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 16 52,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 3 69,0
12. Úhoř 6 4,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 4 9,4
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 0,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 2 0,4
Celkem 156 363,9

Úlovky 2018

431092 Bradlava 1 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plánice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,57   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 222 413,7 72,7869 86,6387 0,4659 1,86
2. Lín 2 1,0 0,6557 0,2094 0,0011 0,50
3. Cejn 6 3,6 1,9672 0,7539 0,0041 0,60
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,6 0,6557 0,1257 0,0007 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 25 38,0 8,1967 7,9581 0,0428 1,52
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 16,6 2,2951 3,4764 0,0187 2,37
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 41 4,0 13,4426 0,8377 0,0045 0,10
Celkem 305 477,5     888  
ks / ha 535,09 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 837,72 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 19 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 143 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 70 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 888 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,21 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,13 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,34 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 557,89 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431092 Bradlava 1 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plánice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,57   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 327 622,8 78,0430 88,4659 0,6058 1,90
2. Lín 5 2,8 1,1933 0,3977 0,0027 0,56
3. Cejn 1 0,8 0,2387 0,1136 0,0008 0,80
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 32 54,2 7,6372 7,6989 0,0527 1,69
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 3 1,3 0,7160 0,1847 0,0013 0,43
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 20,2 0,9547 2,8693 0,0196 5,05
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 47 1,9 11,2172 0,2699 0,0018 0,04
Celkem 419 704,0     1 028  
ks / ha 735,09 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 1 235,09 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 24 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 159 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 87 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 028 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,47 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,64 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,43 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 803,51 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 361 677,89
lín 3 1,63
cejn 7 4,37
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 26 40
candát 1 1,6
sumec 0 0
úhoř 4 2,09
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 4 12,9
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 62 2,65
bílá ryba 0 0
Celkem 468 743,13

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       262 493,11     262 493,11  
lín       0 0     0 0  
cejn       10 90,1     10 90,1  
tloust       0 0     0 0  
okoun       2 0,5     2 0,5  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       20 23,37     20 23,37  
candát       2 2     2 2  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       2 2,36     2 2,36  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       3 6,59     3 6,59  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       40 4,1     40 4,1  
bílá ryba       0 0     40 4,1  
Celkem 0 0 0 341 622,13 0 0 341 622,13  

.