Přihlášení do RIS

431 092    BRADLAVA 1/R


MO Plánice                                                                            1 ha


Revír tvoří:

        PR   01  náhon Dráždil                        v k. ú.    Zdebořice                                      0,24 ha

        (GPS 49°23'25.850"N, 13°26'8.311"E)

        PR   02  koupaliště                               v k. ú.    Plánice                                           0,04 ha

        (GPS 49°22'37.899"N, 13°28'23.920"E)

        PR   03  Záboří 1                                   v k. ú.    Plánice                                           0,02 ha

        (GPS 49°23'12.984"N, 13°27'58.140"E)

        PR   04  Jamky                                       v k. ú.    Petrovice                                       0,12 ha

        (GPS 49°26'55.407"N, 13°25'40.361"E)

        PR   05  požární nádrž                         v k. ú.    Újezd                                              0,02 ha

        (GPS 49°24'41.681"N, 13°27'1.512"E)

        PR   06  Rousovák                                v k. ú.    Neurazy                                         0,13 ha

        (GPS 49°26'33.137"N, 13°29'59.385"E)

Na podrevíru 06 Rousovák je zákaz lovu ryb z tělesa hráze - označeno informačními tabulemi.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 366 811,4 2,22 366,00 811,40 0,35 0,77 2,25 4,98 52,29 115,91 85,92 94,77
2  Lín 2 1,6 0,80 2,00 1,60 0,00 0,00 0,01 0,01 0,29 0,23 0,47 0,19
3  Cejn 7 4,7 0,67 7,00 4,70 0,01 0,00 0,04 0,03 1,00 0,67 1,64 0,55
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 16 22,3 1,39 16,00 22,30 0,02 0,02 0,10 0,14 2,29 3,19 3,76 2,60
10  Candát 1 3,5 3,50 1,00 3,50 0,00 0,00 0,01 0,02 0,14 0,50 0,23 0,41
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 4 10,7 2,68 4,00 10,70 0,00 0,01 0,02 0,07 0,57 1,53 0,94 1,25
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 30 2,1 0,07 30,00 2,10 0,03 0,00 0,18 0,01 4,29 0,30 7,04 0,25
26  Celkem uloveno 426 856,2 2,01 426,00 856,20 0,40 0,81 2,61 5,25 60,86 122,31 100,00 100,00
  Počet docházek 1 057     1 057,00   1,00   6,48   151,00      
  Počet zápisů RS 7     7,00   0,01   0,04   1,00      
  Počet rybářů 163     163,00   0,15   1,00   23,29      

Úlovky 2017

431092 Bradlava 1 - R  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Plánice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 116 224,2
2. Lín 5 1,9
3. Cejn 3 1,9
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 16 52,0
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 3 69,0
12. Úhoř 6 4,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 4 9,4
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 0,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 2 0,4
Celkem 156 363,9

Úlovky 2018

431092 Bradlava 1 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Plánice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,57   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 222 413,7 72,7869 86,6387 0,4659 1,86
2. Lín 2 1,0 0,6557 0,2094 0,0011 0,50
3. Cejn 6 3,6 1,9672 0,7539 0,0041 0,60
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,6 0,6557 0,1257 0,0007 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 25 38,0 8,1967 7,9581 0,0428 1,52
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 16,6 2,2951 3,4764 0,0187 2,37
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 41 4,0 13,4426 0,8377 0,0045 0,10
Celkem 305 477,5     888  
ks / ha 535,09 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 837,72 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 19 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 143 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 70 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 888 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,21 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,13 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,34 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 557,89 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431092 Bradlava 1 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Plánice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 0,57   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 327 622,8 78,0430 88,4659 0,6058 1,90
2. Lín 5 2,8 1,1933 0,3977 0,0027 0,56
3. Cejn 1 0,8 0,2387 0,1136 0,0008 0,80
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 32 54,2 7,6372 7,6989 0,0527 1,69
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 3 1,3 0,7160 0,1847 0,0013 0,43
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 20,2 0,9547 2,8693 0,0196 5,05
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 47 1,9 11,2172 0,2699 0,0018 0,04
Celkem 419 704,0     1 028  
ks / ha 735,09 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 1 235,09 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 24 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 159 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 87 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 028 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,47 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,64 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,43 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 803,51 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 5 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 361 677,89
lín 3 1,63
cejn 7 4,37
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 26 40
candát 1 1,6
sumec 0 0
úhoř 4 2,09
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 4 12,9
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 62 2,65
bílá ryba 0 0
Celkem 468 743,13

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       262 493,11     262 493,11  
lín       0 0     0 0  
cejn       10 90,1     10 90,1  
tloust       0 0     0 0  
okoun       2 0,5     2 0,5  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       20 23,37     20 23,37  
candát       2 2     2 2  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       2 2,36     2 2,36  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       3 6,59     3 6,59  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       40 4,1     40 4,1  
bílá ryba       0 0     40 4,1  
Celkem 0 0 0 341 622,13 0 0 341 622,13