431 093    ČERNÝ POTOK 1/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Poběžovice                                                             1 ha

Revír tvoří:

        zatopený kamenolom Jámy                v k. ú.    Pařezov                                            1,2 ha


Úlovky 2017

431093 Černý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Poběžovice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 269 681,2
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 4 1,2
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 1,2
10. Candát 4 6,5
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 0,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 5 9,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 0,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 285 699,7

Úlovky 2018

431093 Černý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Poběžovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,20   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 146 334,4 77,2487 83,0807 0,6147 2,29
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 1 0,2 0,5291 0,0497 0,0004 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 4,3 1,5873 1,0683 0,0079 1,43
10. Candát 8 9,7 4,2328 2,4099 0,0178 1,21
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 0,9 1,0582 0,2236 0,0017 0,45
13. Pstruh o. 1 0,4 0,5291 0,0994 0,0007 0,40
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 9 17,9 4,7619 4,4472 0,0329 1,99
21. Tolstolobik 2 31,5 1,0582 7,8261 0,0579 15,75
22. Karas 2 1,4 1,0582 0,3478 0,0026 0,70
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 15 1,8 7,9365 0,4472 0,0033 0,12
Celkem 189 402,5     544  
ks / ha 157,50 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 335,42 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 6 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 102 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 52 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 544 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,33 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,85 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,95 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 453,33 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 1 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431093 Černý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Poběžovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 275 457,0 92,9054 96,1094 0,7480 1,66
2. Lín 4 2,3 1,3514 0,4837 0,0038 0,58
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,4 0,6757 0,0841 0,0007 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 3 3,8 1,0135 0,7992 0,0062 1,27
10. Candát 5 5,7 1,6892 1,1987 0,0093 1,14
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 4 1,6 1,3514 0,3365 0,0026 0,40
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 4,7 1,0135 0,9884 0,0077 1,57
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 296 475,5     611  
ks / ha 296,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 475,50 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 6 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 103 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 66 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 611 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,93 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,87 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,62 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 611,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 378 689,95
lín 6 2,7
cejn 3 1
tloust 0 0
okoun 1 0,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 2 3,6
candát 1 1
sumec 0 0
úhoř 1 0,5
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 4 6,95
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 26 1,3
bílá ryba 0 0
Celkem 422 707,2

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       374 744,79     374 744,79  
lín       4 1,9     4 1,9  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       3 5,6     3 5,6  
candát       2 3,5     2 3,5  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       2 1,6     2 1,6  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       3 6,2     3 6,2  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       11 0,95     11 0,95  
bílá ryba       0 0     11 0,95  
Celkem 0 0 0 399 764,54 0 0 399 764,54  

.