431 096    KRALOVICKÝ POTOK 3/R


MO Kralovice                                                   1,4 ha


Revír tvoří nádrže:

        PR   01  Salaš                                         v k. ú.    Kralovice                                          0,9 ha

        (GPS 49°58'49.228"N, 13°29'59.05"E)

        PR   02  Hliny (hliniště)                       v k. ú.    Kožlany                                            0,5 ha

                (GPS 49°58'48.823"N, 13°32'15.985"E)


Úlovky 2017

431096 Kralovický potok 3 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kralovice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 238 620,5
2. Lín 7 4,1
3. Cejn 2 1,7
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 3 0,8
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 11 23,7
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 0 0,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 4,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 37 17,0
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 154 7,0
Celkem 453 678,8

Úlovky 2018

431096 Kralovický potok 3 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kralovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,40   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 122 292,1 40,1316 73,0615 0,3365 2,39
2. Lín 1 0,8 0,3289 0,2001 0,0009 0,80
3. Cejn 1 0,7 0,3289 0,1751 0,0008 0,70
4. Jelec t. 1 0,4 0,3289 0,1001 0,0005 0,40
5. Okoun 1 0,2 0,3289 0,0500 0,0002 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 21 38,4 6,9079 9,6048 0,0442 1,83
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,9 0,3289 0,2251 0,0010 0,90
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 75 60,9 24,6711 15,2326 0,0702 0,81
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 81 5,4 26,6447 1,3507 0,0062 0,07
Celkem 304 399,8     868  
ks / ha 217,14 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 285,57 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 33 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 246 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 79 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 868 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 3,53 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,24 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 1,63 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 620,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 7 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431096 Kralovický potok 3 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kralovice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,40   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 220 461,2 52,6316 91,6534 0,4575 2,10
2. Lín 2 0,9 0,4785 0,1789 0,0009 0,45
3. Cejn 14 4,1 3,3493 0,8148 0,0041 0,29
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 10 19,5 2,3923 3,8752 0,0193 1,95
10. Candát 1 1,6 0,2392 0,3180 0,0016 1,60
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 1,3 0,4785 0,2583 0,0013 0,65
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 28 10,0 6,6986 1,9873 0,0099 0,36
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 141 4,6 33,7321 0,9141 0,0046 0,03
Celkem 418 503,2     1 008  
ks / ha 298,57 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 359,43 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 24 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 202 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 75 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 008 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 4,99 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,07 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,49 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 720,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 6 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 209 423,06
lín 3 2,41
cejn 6 3,88
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 4 4,87
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 10 6,53
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 2,5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 3,8
tolstolobik 0 0
karas 48 17,88
mník 0 0
jelec jesen 5 0,7
ostatní 3 0,2
bílá ryba 0 0
Celkem 290 465,83

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       170 350,55     170 350,55  
lín       1 0,84     1 0,84  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 2     1 2  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       6 2,25     6 2,25  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       1 2     1 2  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       10 6,9     10 6,9  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       20 1,75     20 1,75  
bílá ryba       0 0     20 1,75  
Celkem 0 0 0 209 366,29 0 0 209 366,29  

.