431 099    OHŘE 15/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Loket nad Ohří                                                                     4 ha


Revír tvoří nádrž:

        Nové Sedlo (Velká Anna)                     v k. ú.    Nové Sedlo                                      4,1 ha


Úlovky 2017

431099 Ohře 15 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Loket nad Ohří
Druh ryby ks kg
1. Kapr 277 450,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 8 15,0
10. Candát 1 1,2
11. Sumec 1 51,0
12. Úhoř 3 2,2
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 1,2
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 67 1,4
Celkem 358 522,0

Úlovky 2018

431099 Ohře 15 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Loket nad Ohří    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 4,10   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 358 633,7 79,9107 91,1667 0,3374 1,77
2. Lín 4 2,5 0,8929 0,3597 0,0013 0,63
3. Cejn 12 2,0 2,6786 0,2877 0,0011 0,17
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 23 31,8 5,1339 4,5749 0,0169 1,38
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 10 8,1 2,2321 1,1653 0,0043 0,81
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 3 10,5 0,6696 1,5106 0,0056 3,50
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 11 5,7 2,4554 0,8200 0,0030 0,52
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 27 0,8 6,0268 0,1151 0,0004 0,03
Celkem 448 695,1     1 878  
ks / ha 109,27 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 169,54 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 7 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 229 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 90 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 878 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,20 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,96 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,04 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 458,05 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 36 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431099 Ohře 15 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Loket nad Ohří    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 4,10   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 334 587,4 84,7716 89,0135 0,2827 1,76
2. Lín 5 5,9 1,2690 0,8941 0,0028 1,18
3. Cejn 13 3,6 3,2995 0,5455 0,0017 0,28
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 20 30,2 5,0761 4,5765 0,0145 1,51
10. Candát 3 4,8 0,7614 0,7274 0,0023 1,60
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 2 1,6 0,5076 0,2425 0,0008 0,80
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 9 19,5 2,2843 2,9550 0,0094 2,17
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 6 5,9 1,5228 0,8941 0,0028 0,98
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 2 1,0 0,5076 0,1515 0,0005 0,50
Celkem 394 659,9     2 078  
ks / ha 96,10 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 160,95 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 6 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 244 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 92 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 078 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,52 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,61 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,70 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 506,83 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 17 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 521 994,56
lín 1 1,9
cejn 60 19,6
tloust 1 0,8
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 11 19,4
candát 2 4,5
sumec 0 0
úhoř 4 3,2
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 2,5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 7 25,1
tolstolobik 0 0
karas 3 2,5
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 5 2,23
bílá ryba 0 0
Celkem 616 1076,29

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       434 836,75     434 836,75  
lín       3 1,45     3 1,45  
cejn       58 32,97     58 32,97  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       11 20,1     11 20,1  
candát       4 6,85     4 6,85  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       8 6,83     8 6,83  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       12 32,98     12 32,98  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 1     1 1  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 531 938,93 0 0 531 938,93  

.