431 100    OHŘE 17/R


MO Kynšperk nad Ohří                                                              2 ha


Revír tvoří:

        PR   01  Malé Pleso                              v k. ú.    Kynšperk nad Ohří                         0,8 ha

        (GPS 50°7'11.148"N, 12°31'27.62"E)

        PR   02  Slepé rameno Ohře, sousedící s Malým Plesem                                    1,25 ha

        (GPS 50°7'17.797"N, 12°31'28.864"E)


Úlovky 2017

431100 Ohře 17 - R  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kynšperk nad Ohří
Druh ryby ks kg
1. Kapr 174 357,6
2. Lín 9 5,0
3. Cejn 29 19,9
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 23 60,5
10. Candát 2 5,4
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 1,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 2,8
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 4,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 3 1,5
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 16 3,4
Celkem 259 461,1

Úlovky 2018

431100 Ohře 17 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kynšperk nad Ohří    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,05   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 191 420,7 35,2399 65,1339 0,2378 2,20
2. Lín 66 36,6 12,1771 5,6665 0,0207 0,55
3. Cejn 28 13,5 5,1661 2,0901 0,0076 0,48
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 153 25,5 28,2288 3,9480 0,0144 0,17
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 65 126,8 11,9926 19,6315 0,0717 1,95
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,6 0,1845 0,0929 0,0003 0,60
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 5 6,5 0,9225 1,0063 0,0037 1,30
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,3 0,1845 0,5109 0,0019 3,30
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 11 6,3 2,0295 0,9754 0,0036 0,57
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 21 6,1 3,8745 0,9444 0,0034 0,29
Celkem 542 645,9     1 769  
ks / ha 264,39 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 315,07 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 13 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 201 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 70 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 769 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,80 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,70 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,21 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 862,93 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 11 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431100 Ohře 17 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kynšperk nad Ohří    
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,05   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 138 328,8 45,2459 69,2648 0,2327 2,38
2. Lín 28 20,0 9,1803 4,2132 0,0142 0,71
3. Cejn 29 22,9 9,5082 4,8241 0,0162 0,79
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 31 7,3 10,1639 1,5378 0,0052 0,24
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 38 68,8 12,4590 14,4934 0,0487 1,81
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 0,4 0,3279 0,0843 0,0003 0,40
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 2,0 0,3279 0,4213 0,0014 2,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 6 18,7 1,9672 3,9393 0,0132 3,12
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 1,0 0,3279 0,2107 0,0007 1,00
25. Ostatní 32 4,8 10,4918 1,0112 0,0034 0,15
Celkem 305 474,7     1 413  
ks / ha 148,78 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 231,56 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 20 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 172 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 56 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 413 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,22 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,77 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,76 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 689,27 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 11 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 84 213,65
lín 16 16,17
cejn 7 11,37
tloust 0 0
okoun 21 3,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 31 57,8
candát 1 4
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 2,5
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 28 4,8
bílá ryba 0 0
Celkem 189 313,49

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       140 258,37     140 258,37  
lín       15 11,1     15 11,1  
cejn       8 9,3     8 9,3  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       15 30,9     15 30,9  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       1 0,5     1 0,5  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 1     1 1  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       58 4,3     58 4,3  
bílá ryba       0 0     58 4,3  
Celkem 0 0 0 238 315,47 0 0 238 315,47  

.