431 101    OHŘE 18/R


MO Cheb                                                                                    10 ha


Revír tvoří nádrže:

        PR 01    Titěrák                                      v k. ú.    Vackov                                              3,5 ha

        (GPS 50°14'7.425"N, 12°22'49.921"E)

        PR 02    Propadliny                              v k. ú.    Skalná-Křižovatka                           5,0 ha

        (GPS 50°9'40.54"N, 12°22'4.271"E)

        PR 03    Kytarárna                                 v k. ú.    Luby                                                  1,5 ha

        (GPS 50°14'45.841"N, 12°24'22.3"E)

  PR   04  Starý rybník                             v k. ú.    Starý rybník                                     3,6 ha

        (GPS 50°9'43.223"N, 12°20'53.988"E)


Úlovky 2017

431101 Ohře 18 - R  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Cheb  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 491 880,8
2. Lín 4 3,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 1 0,4
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 43 76,2
10. Candát 2 4,9
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 0,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 21 73,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 14 3,2
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 65 5,6
Celkem 642 1 047,7

Úlovky 2018

431101 Ohře 18 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 13,60   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 549 939,6 35,8355 83,8629 0,3296 1,71
2. Lín 49 21,2 3,1984 1,8922 0,0074 0,43
3. Cejn 11 7,2 0,7180 0,6426 0,0025 0,65
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 13 4,9 0,8486 0,4373 0,0017 0,38
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 54 93,7 3,5248 8,3631 0,0329 1,74
10. Candát 3 5,4 0,1958 0,4820 0,0019 1,80
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 11 6,1 0,7180 0,5444 0,0021 0,55
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 7,5 0,1305 0,6694 0,0026 3,75
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 3 1,8 0,1958 0,1607 0,0006 0,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 837 33,0 54,6345 2,9454 0,0116 0,04
Celkem 1 532 1 120,4     2 851  
ks / ha 112,65 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 82,38 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 27 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 323 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 123 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 851 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,83 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,74 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,47 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 209,63 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 34 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431101 Ohře 18 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 13,60   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 597 1 137,2 38,6658 80,7097 0,3352 1,90
2. Lín 91 63,9 5,8938 4,5351 0,0188 0,70
3. Cejn 37 18,1 2,3964 1,2846 0,0053 0,49
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 6 3,2 0,3886 0,2271 0,0009 0,53
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 1,3 0,0648 0,0923 0,0004 1,30
9. Štika 61 99,5 3,9508 7,0617 0,0293 1,63
10. Candát 2 4,0 0,1295 0,2839 0,0012 2,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 15 12,2 0,9715 0,8659 0,0036 0,81
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 9 28,6 0,5829 2,0298 0,0084 3,18
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 75 11,0 4,8575 0,7807 0,0032 0,15
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 650 30,0 42,0984 2,1292 0,0088 0,05
Celkem 1 544 1 409,0     3 393  
ks / ha 113,53 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 103,60 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 29 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 343 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 145 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 393 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,89 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,50 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,11 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 249,49 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 33 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 633 1082,3
lín 28 17,17
cejn 39 17,1
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 97 184,34
candát 4 5,05
sumec 0 0
úhoř 9 8,14
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 26 67,22
tolstolobik 2 2,78
karas 84 9,79
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 247 11,2
bílá ryba 0 0
Celkem 1169 1405,09

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       589 995,52     589 995,52  
lín       26 13,76     26 13,76  
cejn       95 27,6     95 27,6  
tloust       0 0     0 0  
okoun       3 0,9     3 0,9  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       62 102,56     62 102,56  
candát       2 2,22     2 2,22  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       5 4,62     5 4,62  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       34 94,4     34 94,4  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 1     1 1  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       170 10,95     170 10,95  
bílá ryba       0 0     170 10,95  
Celkem 0 0 0 987 1253,53 0 0 987 1253,53  

.