Přihlášení do RIS

431 101    OHŘE 18/R


MO Cheb                                                                                    10 ha


Revír tvoří nádrže:

        PR 01    Titěrák                                      v k. ú.    Vackov                                              3,5 ha

        (GPS 50°14'7.425"N, 12°22'49.921"E)

        PR 02    Propadliny                              v k. ú.    Skalná-Křižovatka                           5,0 ha

        (GPS 50°9'40.54"N, 12°22'4.271"E)

        PR 03    Kytarárna                                 v k. ú.    Luby                                                  1,5 ha

        (GPS 50°14'45.841"N, 12°24'22.3"E)

  PR   04  Starý rybník                             v k. ú.    Starý rybník                                     3,6 ha

        (GPS 50°9'43.223"N, 12°20'53.988"E)


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 702 1 179,0 1,68 51,62 86,69 0,21 0,35 2,11 3,54 36,95 62,05 58,16 81,22
2  Lín 19 13,3 0,70 1,40 0,98 0,01 0,00 0,06 0,04 1,00 0,70 1,57 0,92
3  Cejn 72 23,4 0,33 5,29 1,72 0,02 0,01 0,22 0,07 3,79 1,23 5,97 1,61
4  Tloušť 1 1,0 1,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,08 0,07
5  Okoun 9 3,6 0,40 0,66 0,26 0,00 0,00 0,03 0,01 0,47 0,19 0,75 0,25
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 70 125,9 1,80 5,15 9,26 0,02 0,04 0,21 0,38 3,68 6,63 5,80 8,67
10  Candát 2 6,7 3,35 0,15 0,49 0,00 0,00 0,01 0,02 0,11 0,35 0,17 0,46
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 4 2,8 0,70 0,29 0,21 0,00 0,00 0,01 0,01 0,21 0,15 0,33 0,19
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 1 1,2 1,20 0,07 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06 0,08 0,08
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 31 74,5 2,40 2,28 5,48 0,01 0,02 0,09 0,22 1,63 3,92 2,57 5,13
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 20 5,1 0,26 1,47 0,38 0,01 0,00 0,06 0,02 1,05 0,27 1,66 0,35
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 14 0,8 0,06 1,03 0,06 0,00 0,00 0,04 0,00 0,74 0,04 1,16 0,06
25  Ostatní 262 14,4 0,05 19,26 1,06 0,08 0,00 0,79 0,04 13,79 0,76 21,71 0,99
26  Celkem uloveno 1 207 1 451,7 1,20 88,75 106,74 0,36 0,43 3,62 4,36 63,53 76,41 100,00 100,00
  Počet docházek 3 383     248,75   1,00   10,16   178,05      
  Počet zápisů RS 19     1,40   0,01   0,06   1,00      
  Počet rybářů 333     24,49   0,10   1,00   17,53      

Úlovky 2017

431101 Ohře 18 - R  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Cheb  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 491 880,8
2. Lín 4 3,0
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 1 0,4
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 43 76,2
10. Candát 2 4,9
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 1 0,3
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 21 73,3
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 14 3,2
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 65 5,6
Celkem 642 1 047,7

Úlovky 2018

431101 Ohře 18 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 13,60   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 549 939,6 35,8355 83,8629 0,3296 1,71
2. Lín 49 21,2 3,1984 1,8922 0,0074 0,43
3. Cejn 11 7,2 0,7180 0,6426 0,0025 0,65
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 13 4,9 0,8486 0,4373 0,0017 0,38
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 54 93,7 3,5248 8,3631 0,0329 1,74
10. Candát 3 5,4 0,1958 0,4820 0,0019 1,80
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 11 6,1 0,7180 0,5444 0,0021 0,55
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 7,5 0,1305 0,6694 0,0026 3,75
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 3 1,8 0,1958 0,1607 0,0006 0,60
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 837 33,0 54,6345 2,9454 0,0116 0,04
Celkem 1 532 1 120,4     2 851  
ks / ha 112,65 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 82,38 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 27 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 323 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 123 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 851 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 8,83 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,74 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,47 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 209,63 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 34 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431101 Ohře 18 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Cheb      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 13,60   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 597 1 137,2 38,6658 80,7097 0,3352 1,90
2. Lín 91 63,9 5,8938 4,5351 0,0188 0,70
3. Cejn 37 18,1 2,3964 1,2846 0,0053 0,49
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 6 3,2 0,3886 0,2271 0,0009 0,53
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 1 1,3 0,0648 0,0923 0,0004 1,30
9. Štika 61 99,5 3,9508 7,0617 0,0293 1,63
10. Candát 2 4,0 0,1295 0,2839 0,0012 2,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 15 12,2 0,9715 0,8659 0,0036 0,81
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 9 28,6 0,5829 2,0298 0,0084 3,18
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 75 11,0 4,8575 0,7807 0,0032 0,15
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 650 30,0 42,0984 2,1292 0,0088 0,05
Celkem 1 544 1 409,0     3 393  
ks / ha 113,53 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 103,60 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 29 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 343 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 145 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 393 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,89 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,50 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,11 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 249,49 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 33 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 633 1082,3
lín 28 17,17
cejn 39 17,1
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 97 184,34
candát 4 5,05
sumec 0 0
úhoř 9 8,14
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 26 67,22
tolstolobik 2 2,78
karas 84 9,79
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 247 11,2
bílá ryba 0 0
Celkem 1169 1405,09

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       589 995,52     589 995,52  
lín       26 13,76     26 13,76  
cejn       95 27,6     95 27,6  
tloust       0 0     0 0  
okoun       3 0,9     3 0,9  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       62 102,56     62 102,56  
candát       2 2,22     2 2,22  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       5 4,62     5 4,62  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       34 94,4     34 94,4  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 1     1 1  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       170 10,95     170 10,95  
bílá ryba       0 0     170 10,95  
Celkem 0 0 0 987 1253,53 0 0 987 1253,53