Přihlášení do RIS

431 103    RADBUZA 1 C/R


MO Líně                                                                          3,75 ha


Revír tvoří:

        Okružinka (U Křížků)                           v k. ú.    Líně                                                 3,75 ha

                (GPS 49°41'46.473"N, 13°14'53.504"E)


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 672 1 119,8 1,67 179,20 298,61 0,20 0,33 0,93 1,55 2,15 3,59 44,95 72,13
2  Lín 15 3,9 0,26 4,00 1,04 0,00 0,00 0,02 0,01 0,05 0,01 1,00 0,25
3  Cejn 97 33,7 0,35 25,87 8,99 0,03 0,01 0,13 0,05 0,31 0,11 6,49 2,17
4  Tloušť 1 0,3 0,30 0,27 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 9 19,6 2,18 2,40 5,23 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03 0,06 0,60 1,26
10  Candát 13 23,1 1,78 3,47 6,16 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,87 1,49
11  Sumec 1 2,8 2,80 0,27 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,18
12  Úhoř 1 1,3 1,30 0,27 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 457 338,4 0,74 121,87 90,24 0,13 0,10 0,63 0,47 1,46 1,08 30,57 21,80
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 229 9,8 0,04 61,07 2,61 0,07 0,00 0,32 0,01 0,73 0,03 15,32 0,63
26  Celkem uloveno 1 495 1 552,6 1,04 398,67 414,03 0,44 0,45 2,07 2,15 4,79 4,98 100,00 100,00
  Počet docházek 3 432     915,20   1,00   4,76   11,00      
  Počet zápisů RS 312     83,20   0,09   0,43   1,00      
  Počet rybářů 721     192,27   0,21   1,00   2,31      

Úlovky 2017

431103 Radbuza 1 C - R  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Líně  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 361 674,3
2. Lín 19 13,3
3. Cejn 19 8,6
4. Jelec t. 1 1,0
5. Okoun 13 1,3
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 1 1,3
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 11 13,5
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 1 0,3
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 17 13,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 65 3,0
Celkem 508 730,4

Úlovky 2018

431103 Radbuza 1 C - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Líně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 3,75   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 747 1 503,6 84,5023 94,0514 0,3986 2,01
2. Lín 12 5,6 1,3575 0,3503 0,0015 0,47
3. Cejn 4 5,7 0,4525 0,3565 0,0015 1,43
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 7 0,8 0,7919 0,0500 0,0002 0,11
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 3,5 0,2262 0,2189 0,0009 1,75
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 1 36,0 0,1131 2,2518 0,0095 36,00
12. Úhoř 7 4,6 0,7919 0,2877 0,0012 0,66
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 4,0 0,1131 0,2502 0,0011 4,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 37 25,1 4,1855 1,5700 0,0067 0,68
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 66 9,8 7,4661 0,6130 0,0026 0,15
Celkem 884 1 598,7     3 772  
ks / ha 235,73 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 426,32 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 39 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 621 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 210 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 772 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,07 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,42 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,57 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 005,87 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 315 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.Úlovky 2019

.

431103 Radbuza 1 C - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Líně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 3,75   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 657 1 188,3 67,5231 89,0179 0,3217 1,81
2. Lín 11 10,2 1,1305 0,7641 0,0028 0,93
3. Cejn 61 42,3 6,2693 3,1688 0,0115 0,69
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 11 2,2 1,1305 0,1648 0,0006 0,20
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 10 16,4 1,0277 1,2286 0,0044 1,64
10. Candát 1 1,7 0,1028 0,1274 0,0005 1,70
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 7 7,0 0,7194 0,5244 0,0019 1,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,2 0,1028 0,2397 0,0009 3,20
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 87 57,6 8,9414 4,3149 0,0156 0,66
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 127 6,0 13,0524 0,4495 0,0016 0,05
Celkem 973 1 334,9     3 694  
ks / ha 259,47 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 355,97 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 36 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 622 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 202 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 3 694 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 5,94 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,56 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,15 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 985,07 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 355 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 719 1203
lín 6 4,55
cejn 26 14,5
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 3 4,52
candát 3 4,49
sumec 0 0
úhoř 11 9,85
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 18 40,3
tolstolobik 0 0
karas 227 174,6
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 71 8,2
bílá ryba 0 0
Celkem 1084 1464,01

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       734 1264,69     734 1264,69  
lín       3 2,3     3 2,3  
cejn       75 29,11     75 29,11  
tloust       0 0     0 0  
okoun       4 0,9     4 0,9  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       2 6     2 6  
candát       8 13     8 13  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       2 1,38     2 1,38  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       1 4,2     1 4,2  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       33 22,88     33 22,88  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       163 12,45     163 12,45  
bílá ryba       0 0     163 12,45  
Celkem 0 0 0 1025 1356,91 0 0 1025 1356,91