Přihlášení do RIS

431 104    RADBUZA 2/R


MO Dobřany                                                                           1 ha


Revír tvoří nádrž:

        Židovák                                                  v k. ú.    Chlumčany                                      1,0 ha


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 373 807,8 2,17 373,00 807,80 0,15 0,32 0,83 1,80 6,11 13,24 42,68 79,45
2  Lín 2 0,6 0,30 2,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,23 0,06
3  Cejn 40 15,3 0,38 40,00 15,30 0,02 0,01 0,09 0,03 0,66 0,25 4,58 1,50
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 12 4,2 0,35 12,00 4,20 0,00 0,00 0,03 0,01 0,20 0,07 1,37 0,41
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 36 48,3 1,34 36,00 48,30 0,01 0,02 0,08 0,11 0,59 0,79 4,12 4,75
10  Candát 27 47,2 1,75 27,00 47,20 0,01 0,02 0,06 0,11 0,44 0,77 3,09 4,64
11  Sumec 1 18,0 18,00 1,00 18,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,02 0,30 0,11 1,77
12  Úhoř 1 1,0 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,11 0,10
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 1 0,3 0,30 1,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,11 0,03
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 15 42,0 2,80 15,00 42,00 0,01 0,02 0,03 0,09 0,25 0,69 1,72 4,13
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 2 2,6 1,30 2,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,23 0,26
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 1 0,8 0,80 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,11 0,08
25  Ostatní 363 28,6 0,08 363,00 28,60 0,14 0,01 0,81 0,06 5,95 0,47 41,53 2,81
26  Celkem uloveno 874 1 016,7 1,16 874,00 1 016,70 0,34 0,40 1,95 2,26 14,33 16,67 100,00 100,00
  Počet docházek 2 552     2 552,00   1,00   5,68   41,84      
  Počet zápisů RS 61     61,00   0,02   0,14   1,00      
  Počet rybářů 449     449,00   0,18   1,00   7,36      

Úlovky 2017

431104 Radbuza 2 - R  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Dobřany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 381 730,1
2. Lín 1 0,8
3. Cejn 60 14,1
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 16 29,9
10. Candát 20 48,2
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 23 13,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 1 11,0
22. Karas 13 15,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 150 7,9
Celkem 665 870,4

Úlovky 2018

431104 Radbuza 2 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Dobřany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 355 724,8 64,5455 88,2074 0,3476 2,04
2. Lín 3 1,2 0,5455 0,1460 0,0006 0,40
3. Cejn 38 4,8 6,9091 0,5842 0,0023 0,13
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 22 36,1 4,0000 4,3933 0,0173 1,64
10. Candát 11 21,7 2,0000 2,6409 0,0104 1,97
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 14 7,7 2,5455 0,9371 0,0037 0,55
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 1 11,0 0,1818 1,3387 0,0053 11,00
22. Karas 9 10,6 1,6364 1,2900 0,0051 1,18
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 97 3,8 17,6364 0,4625 0,0018 0,04
Celkem 550 821,7     2 085  
ks / ha 550,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 821,70 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 319 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 112 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 085 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,54 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,72 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,58 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 2 085,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 122 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431104 Radbuza 2 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Dobřany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 366 645,7 54,4643 81,3634 0,2728 1,76
2. Lín 49 22,6 7,2917 2,8478 0,0095 0,46
3. Cejn 61 15,9 9,0774 2,0035 0,0067 0,26
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 3 0,9 0,4464 0,1134 0,0004 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 16 28,5 2,3810 3,5912 0,0120 1,78
10. Candát 23 49,6 3,4226 6,2500 0,0210 2,16
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 5 3,3 0,7440 0,4158 0,0014 0,66
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 3,7 0,5952 0,4662 0,0016 0,93
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 145 23,4 21,5774 2,9486 0,0099 0,16
Celkem 672 793,6     2 367  
ks / ha 672,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 793,60 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 28 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 352 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 121 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 367 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,72 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,91 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,25 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 2 367,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 145 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 446 743,59
lín 16 6,3
cejn 256 23,95
tloust 0 0
okoun 14 4
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 34 49,48
candát 21 44,66
sumec 0 0
úhoř 7 6,35
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 1,6
tolstolobik 1 13
karas 31 8,77
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 185 8,8
bílá ryba 0 0
Celkem 1012 910,5

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       378 704,55     378 704,55  
lín       11 3,6     11 3,6  
cejn       25 3,07     25 3,07  
tloust       0 0     0 0  
okoun       24 4     24 4  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       32 55,56     32 55,56  
candát       9 20,2     9 20,2  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       8 6,1     8 6,1  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 1,63     1 1,63  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       8 20,57     8 20,57  
tolstolobik       1 21     1 21  
karas       22 2,8     22 2,8  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       140 5,5     140 5,5  
bílá ryba       0 0     140 5,5  
Celkem 0 0 0 659 848,58 0 0 659 848,58