431 104    RADBUZA 2/R


MO Dobřany                                                                           1 ha


Revír tvoří nádrž:

        Židovák                                                  v k. ú.    Chlumčany                                      1,0 ha


Úlovky 2017

431104 Radbuza 2 - R  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Dobřany  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 381 730,1
2. Lín 1 0,8
3. Cejn 60 14,1
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 16 29,9
10. Candát 20 48,2
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 23 13,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 1 11,0
22. Karas 13 15,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 150 7,9
Celkem 665 870,4

Úlovky 2018

431104 Radbuza 2 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Dobřany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 355 724,8 64,5455 88,2074 0,3476 2,04
2. Lín 3 1,2 0,5455 0,1460 0,0006 0,40
3. Cejn 38 4,8 6,9091 0,5842 0,0023 0,13
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 22 36,1 4,0000 4,3933 0,0173 1,64
10. Candát 11 21,7 2,0000 2,6409 0,0104 1,97
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 14 7,7 2,5455 0,9371 0,0037 0,55
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 1 11,0 0,1818 1,3387 0,0053 11,00
22. Karas 9 10,6 1,6364 1,2900 0,0051 1,18
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 97 3,8 17,6364 0,4625 0,0018 0,04
Celkem 550 821,7     2 085  
ks / ha 550,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 821,70 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 26 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 319 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 112 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 085 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,54 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,72 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,58 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 2 085,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 122 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431104 Radbuza 2 - R
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Dobřany      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 366 645,7 54,4643 81,3634 0,2728 1,76
2. Lín 49 22,6 7,2917 2,8478 0,0095 0,46
3. Cejn 61 15,9 9,0774 2,0035 0,0067 0,26
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 3 0,9 0,4464 0,1134 0,0004 0,30
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 16 28,5 2,3810 3,5912 0,0120 1,78
10. Candát 23 49,6 3,4226 6,2500 0,0210 2,16
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 5 3,3 0,7440 0,4158 0,0014 0,66
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 3,7 0,5952 0,4662 0,0016 0,93
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 145 23,4 21,5774 2,9486 0,0099 0,16
Celkem 672 793,6     2 367  
ks / ha 672,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 793,60 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 28 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 352 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 121 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 367 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,72 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,91 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,25 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 2 367,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 145 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 446 743,59
lín 16 6,3
cejn 256 23,95
tloust 0 0
okoun 14 4
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 34 49,48
candát 21 44,66
sumec 0 0
úhoř 7 6,35
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 1,6
tolstolobik 1 13
karas 31 8,77
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 185 8,8
bílá ryba 0 0
Celkem 1012 910,5

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       378 704,55     378 704,55  
lín       11 3,6     11 3,6  
cejn       25 3,07     25 3,07  
tloust       0 0     0 0  
okoun       24 4     24 4  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       32 55,56     32 55,56  
candát       9 20,2     9 20,2  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       8 6,1     8 6,1  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       1 1,63     1 1,63  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       8 20,57     8 20,57  
tolstolobik       1 21     1 21  
karas       22 2,8     22 2,8  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       140 5,5     140 5,5  
bílá ryba       0 0     140 5,5  
Celkem 0 0 0 659 848,58 0 0 659 848,58  

.