Přihlášení do RIS

431 106    RADBUZA 3 A/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Stod                                                                               2 ha


Revír je tvořen:

        PR   01  Kachňárna Losiná                  v k. ú.    Losiná                                            0,65 ha

        PR   02 Šindlerák                                            Mantov                                          0,96 ha


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 158 461,3 2,92 79,00 230,65 0,12 0,36 1,07 3,14 5,85 17,09 74,18 89,10
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 9 7,1 0,79 4,50 3,55 0,01 0,01 0,06 0,05 0,33 0,26 4,23 1,37
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 13 22,6 1,74 6,50 11,30 0,01 0,02 0,09 0,15 0,48 0,84 6,10 4,37
10  Candát 11 16,5 1,50 5,50 8,25 0,01 0,01 0,07 0,11 0,41 0,61 5,16 3,19
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 3 3,6 1,20 1,50 1,80 0,00 0,00 0,02 0,02 0,11 0,13 1,41 0,70
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 1 5,5 5,50 0,50 2,75 0,00 0,00 0,01 0,04 0,04 0,20 0,47 1,06
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 4 0,5 0,13 2,00 0,25 0,00 0,00 0,03 0,00 0,15 0,02 1,88 0,10
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 14 0,7 0,05 7,00 0,35 0,01 0,00 0,10 0,00 0,52 0,03 6,57 0,14
26  Celkem uloveno 213 517,7 2,43 106,50 258,85 0,17 0,40 1,45 3,52 7,89 19,17 100,00 99,99
  Počet docházek 1 280     640,00   1,00   8,71   47,41      
  Počet zápisů RS 27     13,50   0,02   0,18   1,00      
  Počet rybářů 147     73,50   0,11   1,00   5,44      

Úlovky 2017

431106 Radbuza 3 A - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stod  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 222 496,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 6 2,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 4 1,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 23 38,4
10. Candát 2 4,8
11. Sumec 3 36,7
12. Úhoř 3 4,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 6 6,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 22 1,1
Celkem 291 591,0

Úlovky 2018

431106 Radbuza 3 A - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,61   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 258 465,4 72,2689 78,8413 0,3216 1,80
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 2 0,2 0,5602 0,0339 0,0001 0,10
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 14 18,1 3,9216 3,0662 0,0125 1,29
10. Candát 23 47,2 6,4426 7,9959 0,0326 2,05
11. Sumec 2 12,0 0,5602 2,0329 0,0083 6,00
12. Úhoř 3 1,2 0,8403 0,2033 0,0008 0,40
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 9 41,3 2,5210 6,9964 0,0285 4,59
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 3,6 1,1204 0,6099 0,0025 0,90
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 42 1,3 11,7647 0,2202 0,0009 0,03
Celkem 357 590,3     1 447  
ks / ha 221,74 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 366,65 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 4 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 160 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 71 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 447 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,04 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 898,76 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 12 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431106 Radbuza 3 A - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,61   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 306 589,6 79,6875 85,0426 0,3834 1,93
2. Lín 2 1,2 0,5208 0,1731 0,0008 0,60
3. Cejn 6 3,1 1,5625 0,4471 0,0020 0,52
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 19 30,9 4,9479 4,4569 0,0201 1,63
10. Candát 20 28,8 5,2083 4,1540 0,0187 1,44
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 6,5 0,5208 0,9375 0,0042 3,25
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 29,9 1,8229 4,3127 0,0194 4,27
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 6 3,0 1,5625 0,4327 0,0020 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 16 0,3 4,1667 0,0433 0,0002 0,02
Celkem 384 693,3     1 538  
ks / ha 238,51 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 430,62 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 7 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 160 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 70 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 538 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,61 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,40 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,33 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 955,28 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 12 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 417 924,43
lín 0 0
cejn 10 1,15
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 3 5,1
candát 8 13,9
sumec 1 3
úhoř 2 2,2
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 5 2,1
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 20 0,9
bílá ryba 0 0
Celkem 466 952,78

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       199 531,66     199 531,66  
lín       0 0     0 0  
cejn       47 3,9     47 3,9  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,37     1 0,37  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       15 23,5     15 23,5  
candát       7 13,1     7 13,1  
sumec       1 25,6     1 25,6  
úhoř       2 1,46     2 1,46  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       5 7,49     5 7,49  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       7 0,4     7 0,4  
bílá ryba       0 0     7 0,4  
Celkem 0 0 0 284 607,48 0 0 284 607,48