431 106    RADBUZA 3 A/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Stod                                                                               2 ha


Revír je tvořen:

        PR   01  Kachňárna Losiná                  v k. ú.    Losiná                                            0,65 ha

        PR   02 Šindlerák                                            Mantov                                          0,96 ha


Úlovky 2017

431106 Radbuza 3 A - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Stod  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 222 496,0
2. Lín 0 0,0
3. Cejn 6 2,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 4 1,1
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 23 38,4
10. Candát 2 4,8
11. Sumec 3 36,7
12. Úhoř 3 4,1
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 0 0,0
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 6 6,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 22 1,1
Celkem 291 591,0

Úlovky 2018

431106 Radbuza 3 A - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,61   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 258 465,4 72,2689 78,8413 0,3216 1,80
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 2 0,2 0,5602 0,0339 0,0001 0,10
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 14 18,1 3,9216 3,0662 0,0125 1,29
10. Candát 23 47,2 6,4426 7,9959 0,0326 2,05
11. Sumec 2 12,0 0,5602 2,0329 0,0083 6,00
12. Úhoř 3 1,2 0,8403 0,2033 0,0008 0,40
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 9 41,3 2,5210 6,9964 0,0285 4,59
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 4 3,6 1,1204 0,6099 0,0025 0,90
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 42 1,3 11,7647 0,2202 0,0009 0,03
Celkem 357 590,3     1 447  
ks / ha 221,74 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 366,65 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 4 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 160 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 71 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 447 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,04 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,23 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,69 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 898,76 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 12 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431106 Radbuza 3 A - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Stod      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,61   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 306 589,6 79,6875 85,0426 0,3834 1,93
2. Lín 2 1,2 0,5208 0,1731 0,0008 0,60
3. Cejn 6 3,1 1,5625 0,4471 0,0020 0,52
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 19 30,9 4,9479 4,4569 0,0201 1,63
10. Candát 20 28,8 5,2083 4,1540 0,0187 1,44
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 6,5 0,5208 0,9375 0,0042 3,25
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 7 29,9 1,8229 4,3127 0,0194 4,27
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 6 3,0 1,5625 0,4327 0,0020 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 16 0,3 4,1667 0,0433 0,0002 0,02
Celkem 384 693,3     1 538  
ks / ha 238,51 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 430,62 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 7 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 160 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 70 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 538 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,61 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,40 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,33 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 955,28 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 12 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 417 924,43
lín 0 0
cejn 10 1,15
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 3 5,1
candát 8 13,9
sumec 1 3
úhoř 2 2,2
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 5 2,1
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 20 0,9
bílá ryba 0 0
Celkem 466 952,78

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       199 531,66     199 531,66  
lín       0 0     0 0  
cejn       47 3,9     47 3,9  
tloust       0 0     0 0  
okoun       1 0,37     1 0,37  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       15 23,5     15 23,5  
candát       7 13,1     7 13,1  
sumec       1 25,6     1 25,6  
úhoř       2 1,46     2 1,46  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       5 7,49     5 7,49  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       7 0,4     7 0,4  
bílá ryba       0 0     7 0,4  
Celkem 0 0 0 284 607,48 0 0 284 607,48  

.