Přihlášení do RIS

431 107    RADBUZA 5/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Staňkov                                                                             1 ha


Revír tvoří nádrž:

        Čermná v k. ú.                                    Čermná    1,17 ha


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 240 387,6 1,62 240,00 387,60 0,22 0,35 2,05 3,31 26,67 43,07 65,57 79,87
2  Lín 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3  Cejn 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 1 0,5 0,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,01 0,00 0,11 0,06 0,27 0,10
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 11 29,8 2,71 11,00 29,80 0,01 0,03 0,09 0,25 1,22 3,31 3,01 6,14
10  Candát 2 3,2 1,60 2,00 3,20 0,00 0,00 0,02 0,03 0,22 0,36 0,55 0,66
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 1 2,0 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,11 0,22 0,27 0,41
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 1 3,2 3,20 1,00 3,20 0,00 0,00 0,01 0,03 0,11 0,36 0,27 0,66
20  Amur 18 56,3 3,13 18,00 56,30 0,02 0,05 0,15 0,48 2,00 6,26 4,92 11,60
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 92 2,7 0,03 92,00 2,70 0,08 0,00 0,79 0,02 10,22 0,30 25,14 0,56
26  Celkem uloveno 366 485,3 1,33 366,00 485,30 0,33 0,44 3,13 4,15 40,67 53,92 100,00 100,00
  Počet docházek 1 102     1 102,00   1,00   9,42   122,44      
  Počet zápisů RS 9     9,00   0,01   0,08   1,00      
  Počet rybářů 117     117,00   0,11   1,00   13,00      

Úlovky 2017

431107 Radbuza 5 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Staňkov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 739 1 415,1
2. Lín 1 0,5
3. Cejn 252 74,3
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 16 43,6
10. Candát 13 25,3
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 0,8
13. Pstruh o. 1 0,5
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 113 54,1
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 64 213,4
21. Tolstolobik 2 27,3
22. Karas 15 8,9
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 1 0,7
Celkem 1 219 1 864,5

Úlovky 2018

431107 Radbuza 5 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Staňkov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,17   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 665 1 192,6 65,8416 74,6355 0,5698 1,79
2. Lín 3 1,2 0,2970 0,0751 0,0006 0,40
3. Cejn 64 20,1 6,3366 1,2579 0,0096 0,31
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 16 37,8 1,5842 2,3656 0,0181 2,36
10. Candát 5 9,5 0,4950 0,5945 0,0045 1,90
11. Sumec 2 11,0 0,1980 0,6884 0,0053 5,50
12. Úhoř 2 4,4 0,1980 0,2754 0,0021 2,20
13. Pstruh o. 4 1,6 0,3960 0,1001 0,0008 0,40
14. Pstruh d. 169 52,0 16,7327 3,2543 0,0248 0,31
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 75 252,1 7,4257 15,7770 0,1204 3,36
21. Tolstolobik 1 12,0 0,0990 0,7510 0,0057 12,00
22. Karas 4 3,6 0,3960 0,2253 0,0017 0,90
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 010 1 597,9     2 093  
ks / ha 863,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 1 365,73 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 4 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 183 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 125 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 093 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,44 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,52 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,73 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 788,89 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 135 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431107 Radbuza 5 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Staňkov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,17   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 470 838,1 75,6844 72,8909 0,5915 1,78
2. Lín 21 11,6 3,3816 1,0089 0,0082 0,55
3. Cejn 39 13,5 6,2802 1,1741 0,0095 0,35
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 28 75,1 4,5089 6,5316 0,0530 2,68
10. Candát 7 9,1 1,1272 0,7914 0,0064 1,30
11. Sumec 1 5,6 0,1610 0,4870 0,0040 5,60
12. Úhoř 1 0,6 0,1610 0,0522 0,0004 0,60
13. Pstruh o. 1 0,9 0,1610 0,0783 0,0006 0,90
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 48 155,2 7,7295 13,4980 0,1095 3,23
21. Tolstolobik 3 38,3 0,4831 3,3310 0,0270 12,77
22. Karas 2 1,8 0,3221 0,1565 0,0013 0,90
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 621 1 149,8     1 417  
ks / ha 530,77 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 982,74 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 137 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 90 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 417 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 10,34 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,53 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 211,11 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 62 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 389 720,89
lín 8 4,1
cejn 49 16,7
tloust 0 0
okoun 20 6,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 13 33,34
candát 15 18,2
sumec 3 22,5
úhoř 1 1,95
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 33 112,28
tolstolobik 0 0
karas 2 1,98
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 533 938,14

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       489 1130,81     489 1130,81  
lín       3 1     3 1  
cejn       113 42     113 42  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       26 54,52     26 54,52  
candát       2 2,1     2 2,1  
sumec       5 24,7     5 24,7  
úhoř       1 0,8     1 0,8  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       24 89,35     24 89,35  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       13 11,21     13 11,21  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       19 1,24     19 1,24  
bílá ryba       0 0     19 1,24  
Celkem 0 0 0 695 1357,73 0 0 695 1357,73