431 107    RADBUZA 5/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Staňkov                                                                             1 ha


Revír tvoří nádrž:

        Čermná v k. ú.                                    Čermná    1,17 ha


Úlovky 2017

431107 Radbuza 5 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Staňkov  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 739 1 415,1
2. Lín 1 0,5
3. Cejn 252 74,3
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 16 43,6
10. Candát 13 25,3
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 0,8
13. Pstruh o. 1 0,5
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 113 54,1
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 64 213,4
21. Tolstolobik 2 27,3
22. Karas 15 8,9
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 1 0,7
Celkem 1 219 1 864,5

Úlovky 2018

431107 Radbuza 5 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Staňkov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,17   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 665 1 192,6 65,8416 74,6355 0,5698 1,79
2. Lín 3 1,2 0,2970 0,0751 0,0006 0,40
3. Cejn 64 20,1 6,3366 1,2579 0,0096 0,31
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 16 37,8 1,5842 2,3656 0,0181 2,36
10. Candát 5 9,5 0,4950 0,5945 0,0045 1,90
11. Sumec 2 11,0 0,1980 0,6884 0,0053 5,50
12. Úhoř 2 4,4 0,1980 0,2754 0,0021 2,20
13. Pstruh o. 4 1,6 0,3960 0,1001 0,0008 0,40
14. Pstruh d. 169 52,0 16,7327 3,2543 0,0248 0,31
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 75 252,1 7,4257 15,7770 0,1204 3,36
21. Tolstolobik 1 12,0 0,0990 0,7510 0,0057 12,00
22. Karas 4 3,6 0,3960 0,2253 0,0017 0,90
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 1 010 1 597,9     2 093  
ks / ha 863,25 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 1 365,73 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 4 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 183 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 125 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 2 093 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 11,44 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,52 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,73 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 788,89 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 135 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431107 Radbuza 5 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Staňkov      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,17   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 470 838,1 75,6844 72,8909 0,5915 1,78
2. Lín 21 11,6 3,3816 1,0089 0,0082 0,55
3. Cejn 39 13,5 6,2802 1,1741 0,0095 0,35
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 28 75,1 4,5089 6,5316 0,0530 2,68
10. Candát 7 9,1 1,1272 0,7914 0,0064 1,30
11. Sumec 1 5,6 0,1610 0,4870 0,0040 5,60
12. Úhoř 1 0,6 0,1610 0,0522 0,0004 0,60
13. Pstruh o. 1 0,9 0,1610 0,0783 0,0006 0,90
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 48 155,2 7,7295 13,4980 0,1095 3,23
21. Tolstolobik 3 38,3 0,4831 3,3310 0,0270 12,77
22. Karas 2 1,8 0,3221 0,1565 0,0013 0,90
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 621 1 149,8     1 417  
ks / ha 530,77 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 982,74 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 137 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 90 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 417 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 10,34 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,53 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,39 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 1 211,11 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 62 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 389 720,89
lín 8 4,1
cejn 49 16,7
tloust 0 0
okoun 20 6,2
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 13 33,34
candát 15 18,2
sumec 3 22,5
úhoř 1 1,95
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 33 112,28
tolstolobik 0 0
karas 2 1,98
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 0 0
bílá ryba 0 0
Celkem 533 938,14

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       489 1130,81     489 1130,81  
lín       3 1     3 1  
cejn       113 42     113 42  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       26 54,52     26 54,52  
candát       2 2,1     2 2,1  
sumec       5 24,7     5 24,7  
úhoř       1 0,8     1 0,8  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       24 89,35     24 89,35  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       13 11,21     13 11,21  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       19 1,24     19 1,24  
bílá ryba       0 0     19 1,24  
Celkem 0 0 0 695 1357,73 0 0 695 1357,73  

.