431 111    STARÝ POTOK 1/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Kdyně                                                                  1,75 ha


        PR   01 Údolí hvězd                            v k. ú.    Oprechtice                                    0,75 ha


Úlovky 2017

431111 Starý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kdyně  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 269 535,5
2. Lín 11 7,8
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 1 0,2
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 3 4,8
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 0,9
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 0,9
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 2 4,6
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 14 6,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 5 0,9
Celkem 308 562,0

Úlovky 2018

431111 Starý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,75   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 283 579,7 72,5641 89,5705 0,6413 2,05
2. Lín 82 41,4 21,0256 6,3968 0,0458 0,50
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 10 17,6 2,5641 2,7194 0,0195 1,76
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 4,9 0,5128 0,7571 0,0054 2,45
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 7 2,6 1,7949 0,4017 0,0029 0,37
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 6 1,0 1,5385 0,1545 0,0011 0,17
Celkem 390 647,2     904  
ks / ha 222,86 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 369,83 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 99 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 57 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 904 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,13 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,94 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,54 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 516,57 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431111 Starý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,75   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 330 627,6 92,9577 95,3075 0,7349 1,90
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 6 2,2 1,6901 0,3341 0,0026 0,37
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 2,7 0,5634 0,4100 0,0032 1,35
10. Candát 1 0,9 0,2817 0,1367 0,0011 0,90
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 12 23,0 3,3803 3,4928 0,0269 1,92
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,8 0,2817 0,1215 0,0009 0,80
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 3 1,3 0,8451 0,1974 0,0015 0,43
Celkem 355 658,5     854  
ks / ha 202,86 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 376,29 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 3 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 115 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 64 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 854 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,43 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,73 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 488,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 325 776,42
lín 17 5,86
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 8 12,72
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 38 2,7
bílá ryba 0 0
Celkem 388 797,7

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       361 760,69     361 760,69  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 1,8     1 1,8  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 0,8     1 0,8  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 363 763,29 0 0 363 763,29  

.