Přihlášení do RIS

431 111    STARÝ POTOK 1/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Kdyně                                                                  1,75 ha


Revír tvoří náhon mlýna Husmanka od stavidel mlýna až k mostu u začátku obce Záhořany a nádrž:

        PR   01 Údolí hvězd                            v k. ú.    Oprechtice                                    0,75 ha


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 303 586,6 1,94 173,14 335,20 0,34 0,65 2,94 5,70 303,00 586,60 86,57 97,77
2  Lín 2 0,9 0,45 1,14 0,51 0,00 0,00 0,02 0,01 2,00 0,90 0,57 0,15
3  Cejn 1 1,1 1,10 0,57 0,63 0,00 0,00 0,01 0,01 1,00 1,10 0,29 0,18
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 6 8,5 1,42 3,43 4,86 0,01 0,01 0,06 0,08 6,00 8,50 1,71 1,42
10  Candát 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 5 1,0 0,20 2,86 0,57 0,01 0,00 0,05 0,01 5,00 1,00 1,43 0,17
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 33 2,0 0,06 18,86 1,14 0,04 0,00 0,32 0,02 33,00 2,00 9,43 0,33
26  Celkem uloveno 350 600,0 1,71 200,00 342,86 0,39 0,67 3,40 5,83 350,00 600,00 100,00 100,00
  Počet docházek 897     512,57   1,00   8,71   897,00      
  Počet zápisů RS 1     0,57   0,00   0,01   1,00      
  Počet rybářů 103     58,86   0,11   1,00   103,00      

Úlovky 2017

431111 Starý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Kdyně  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 269 535,5
2. Lín 11 7,8
3. Cejn 0 0,0
4. Jelec t. 1 0,2
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 3 4,8
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 2 0,9
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 1 0,9
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 2 4,6
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 14 6,4
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 5 0,9
Celkem 308 562,0

Úlovky 2018

431111 Starý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,75   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 283 579,7 72,5641 89,5705 0,6413 2,05
2. Lín 82 41,4 21,0256 6,3968 0,0458 0,50
3. Cejn 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 10 17,6 2,5641 2,7194 0,0195 1,76
10. Candát 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 4,9 0,5128 0,7571 0,0054 2,45
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 7 2,6 1,7949 0,4017 0,0029 0,37
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 6 1,0 1,5385 0,1545 0,0011 0,17
Celkem 390 647,2     904  
ks / ha 222,86 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 369,83 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 99 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 57 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 904 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,13 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,94 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,54 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 516,57 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 2 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431111 Starý potok 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Kdyně      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 1,75   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 330 627,6 92,9577 95,3075 0,7349 1,90
2. Lín 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
3. Cejn 6 2,2 1,6901 0,3341 0,0026 0,37
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 2 2,7 0,5634 0,4100 0,0032 1,35
10. Candát 1 0,9 0,2817 0,1367 0,0011 0,90
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 12 23,0 3,3803 3,4928 0,0269 1,92
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,8 0,2817 0,1215 0,0009 0,80
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 3 1,3 0,8451 0,1974 0,0015 0,43
Celkem 355 658,5     854  
ks / ha 202,86 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 376,29 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 3 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 115 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 64 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 854 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,43 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 3,09 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 5,73 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 488,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 0 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

.

  ks kg
kapr 325 776,42
lín 17 5,86
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 8 12,72
candát 0 0
sumec 0 0
úhoř 0 0
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 0 0
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 38 2,7
bílá ryba 0 0
Celkem 388 797,7

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       361 760,69     361 760,69  
lín       0 0     0 0  
cejn       0 0     0 0  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       1 1,8     1 1,8  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       0 0     0 0  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       0 0     0 0  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       1 0,8     1 0,8  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 363 763,29 0 0 363 763,29  

.