Přihlášení do RIS

431 114    TŘEMOŠENKA 1/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Třemošná                                                              4,8 ha


Revír tvoří nádrže:

        PR   01  Hroznata                                 v k. ú.    Podmokly                                        4,0 ha

        PR   02  Rybník                                      v k. ú.    Česká Bříza                                      0,8 ha

Zákaz vjezdu motorových vozidel na louku při pravém břehu rybníka Hroznata (soukromý pozemek). Chráněná rybí oblast je na rybníku Hroznata u přítoku v délce 70 m od původního vtoku směrem k příjezdové komunikaci – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán. Přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Horní část Třemošenky a potoka Bělá od uvedených hranic až k pramenům jsou pstruhové revíry.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 443 990,8 2,24 92,29 206,42 0,34 0,75 2,31 5,16     84,38 92,82
2  Lín 2 1,0 0,50 0,42 0,21 0,00 0,00 0,01 0,01     0,38 0,09
3  Cejn 10 2,2 0,22 2,08 0,46 0,01 0,00 0,05 0,01     1,90 0,21
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
9  Štika 3 6,2 2,07 0,63 1,29 0,00 0,00 0,02 0,03     0,57 0,58
10  Candát 2 3,6 1,80 0,42 0,75 0,00 0,00 0,01 0,02     0,38 0,34
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
12  Úhoř 3 2,2 0,73 0,63 0,46 0,00 0,00 0,02 0,01     0,57 0,21
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
20  Amur 21 60,4 2,88 4,38 12,58 0,02 0,05 0,11 0,31     4,00 5,66
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
22  Karas 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00
25  Ostatní 41 1,1 0,03 8,54 0,23 0,03 0,00 0,21 0,01     7,81 0,10
26  Celkem uloveno 525 1 067,5 2,03 109,38 222,40 0,40 0,81 2,73 5,56     100,00 100,00
  Počet docházek 1 321     275,21   1,00   6,88          
  Počet zápisů RS 0     0,00   0,00   0,00          
  Počet rybářů 192     40,00   0,15   1,00          

Úlovky 2017

431114 Třemošenka 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Třemošná  
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ]
Druh ryby ks kg
1. Kapr 521 882,9
2. Lín 8 2,9
3. Cejn 78 15,0
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 10 16,8
10. Candát 6 14,6
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 14 8,9
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 13 35,5
21. Tolstolobik 1 17,2
22. Karas 4 2,8
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 0 0,0
Celkem 655 996,6

Úlovky 2018

431114 Třemošenka 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Třemošná      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 4,80   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 491 883,6 90,4236 90,9428 0,5533 1,80
2. Lín 5 2,9 0,9208 0,2985 0,0018 0,58
3. Cejn 11 2,4 2,0258 0,2470 0,0015 0,22
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 12 20,3 2,2099 2,0893 0,0127 1,69
10. Candát 3 4,0 0,5525 0,4117 0,0025 1,33
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 3 1,6 0,5525 0,1647 0,0010 0,53
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 15 55,3 2,7624 5,6916 0,0346 3,69
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 3 1,5 0,5525 0,1544 0,0009 0,50
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
Celkem 543 971,6     1 597  
ks / ha 113,13 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 202,42 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 3 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 223 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 111 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 597 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 7,16 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,43 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 4,36 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 332,71 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 7 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431114 Třemošenka 1 - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Třemošná      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 4,80   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 338 639,7 84,7118 88,3808 0,4978 1,89
2. Lín 2 1,3 0,5013 0,1796 0,0010 0,65
3. Cejn 7 2,4 1,7544 0,3316 0,0019 0,34
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 23 44,9 5,7644 6,2034 0,0349 1,95
10. Candát 4 5,9 1,0025 0,8151 0,0046 1,48
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 2,0 0,2506 0,2763 0,0016 2,00
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 8 27,0 2,0050 3,7303 0,0210 3,38
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 16 0,6 4,0100 0,0829 0,0005 0,04
Celkem 399 723,8     1 285  
ks / ha 83,13 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 150,79 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 5 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 195 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 78 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 285 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,59 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 2,05 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 3,71 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 267,71 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 3 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 480 1103,64
lín 1 0,5
cejn 0 0
tloust 0 0
okoun 0 0
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 20 42,95
candát 1 2
sumec 0 0
úhoř 3 2,6
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 24 85,24
tolstolobik 0 0
karas 0 0
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 28 2,1
bílá ryba 0 0
Celkem 557 1239,03

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       250 548,23     250 548,23  
lín       1 0,6     1 0,6  
cejn       0 0     0 0  
tloust       1 1,3     1 1,3  
okoun       4 1,7     4 1,7  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       4 8,6     4 8,6  
candát       4 8     4 8  
sumec       1 5,5     1 5,5  
úhoř       2 1,2     2 1,2  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       32 71,62     32 71,62  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       0 0     0 0  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       0 0     0 0  
bílá ryba       0 0     0 0  
Celkem 0 0 0 299 646,75 0 0 299 646,75