Přihlášení do RIS

431 117    ZUBŘINA 2 A/R


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Domažlice                                                                  2,6 ha


Revír tvoří nádrž:

                U Tří vrb              v k. ú.    Domažlice           2,6 ha


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 830 1 760,3 2,12 319,23 677,04 0,43 0,92 4,19 8,89 21,84 46,32 88,11 96,44
2  Lín 2 1,1 0,55 0,77 0,42 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,03 0,21 0,06
3  Cejn 18 2,3 0,13 6,92 0,88 0,01 0,00 0,09 0,01 0,47 0,06 1,91 0,13
4  Tloušť 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5  Okoun 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Štika 5 13,6 2,72 1,92 5,23 0,00 0,01 0,03 0,07 0,13 0,36 0,53 0,75
10  Candát 1 5,0 5,00 0,38 1,92 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,13 0,11 0,27
11  Sumec 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  Úhoř 5 2,9 0,58 1,92 1,12 0,00 0,00 0,03 0,01 0,13 0,08 0,53 0,16
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 9 32,1 3,57 3,46 12,35 0,00 0,02 0,05 0,16 0,24 0,84 0,96 1,76
21  Tolstolobik 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22  Karas 7 4,5 0,64 2,69 1,73 0,00 0,00 0,04 0,02 0,18 0,12 0,74 0,25
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  Ostatní 65 3,5 0,05 25,00 1,35 0,03 0,00 0,33 0,02 1,71 0,09 6,90 0,19
26  Celkem uloveno 942 1 825,3 1,94 362,31 702,04 0,49 0,95 4,76 9,22 24,79 48,03 100,00 100,00
  Počet docházek 1 920     738,46   1,00   9,70   50,53      
  Počet zápisů RS 38     14,62   0,02   0,19   1,00      
  Počet rybářů 198     76,15   0,10   1,00   5,21      

Úlovky 2017

431117 Zubřina 2 A - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Domažlice  
Druh ryby ks kg
1. Kapr 933 1 621,7
2. Lín 3 1,5
3. Cejn 19 2,1
4. Jelec t. 0 0,0
5. Okoun 0 0,0
6. Parma 0 0,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 8 18,8
10. Candát 0 0,0
11. Sumec 0 0,0
12. Úhoř 16 7,0
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 1 2,6
21. Tolstolobik 0 0,0
22. Karas 1 0,3
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 155 4,4
Celkem 1 136 1 658,4

Úlovky 2018

431117 Zubřina 2 A - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,60   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 748 1 343,0 70,3669 94,5975 0,7224 1,80
2. Lín 3 1,6 0,2822 0,1127 0,0009 0,53
3. Cejn 34 2,7 3,1985 0,1902 0,0015 0,08
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 2 0,8 0,1881 0,0563 0,0004 0,40
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 19 30,9 1,7874 2,1765 0,0166 1,63
10. Candát 8 15,8 0,7526 1,1129 0,0085 1,98
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 25 13,3 2,3518 0,9368 0,0072 0,53
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 1 3,0 0,0941 0,2113 0,0016 3,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 1 0,3 0,0941 0,0211 0,0002 0,30
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 222 8,3 20,8843 0,5846 0,0045 0,04
Celkem 1 063 1 419,7     1 859  
ks / ha 408,85 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 546,04 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 204 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 137 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 859 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,11 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,21 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 6,96 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 715,00 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 51 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431117 Zubřina 2 A - R (RMV)
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Domažlice      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 2,60   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 809 1 544,2 78,1643 93,7868 0,8085 1,91
2. Lín 15 13,2 1,4493 0,8017 0,0069 0,88
3. Cejn 56 7,4 5,4106 0,4494 0,0039 0,13
4. Jelec t. 1 0,9 0,0966 0,0547 0,0005 0,90
5. Okoun 9 1,7 0,8696 0,1032 0,0009 0,19
6. Parma 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 29 54,4 2,8019 3,3040 0,0285 1,88
10. Candát 1 2,8 0,0966 0,1701 0,0015 2,80
11. Sumec 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
12. Úhoř 1 1,1 0,0966 0,0668 0,0006 1,10
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 4 13,4 0,3865 0,8138 0,0070 3,35
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 6 1,3 0,5797 0,0790 0,0007 0,22
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 104 6,1 10,0483 0,3705 0,0032 0,06
Celkem 1 035 1 646,5     1 910  
ks / ha 398,08 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 633,27 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 2 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 202 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 144 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 1 910 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 9,46 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 5,12 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,15 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 734,62 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 20 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 860 1645,38
lín 16 6
cejn 18 1,7
tloust 0 0
okoun 1 0,25
parma 0 0
ostroretka 0 0
podoustev 0 0
štika 5 11,87
candát 4 10,2
sumec 0 0
úhoř 8 6,2
pstruh obecný 0 0
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 0 0
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 5 13,72
tolstolobik 0 0
karas 6 6,09
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 40 2,07
bílá ryba 0 0
Celkem 963 1703,48

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       729 1490,87     729 1490,87  
lín       5 2,92     5 2,92  
cejn       36 6     36 6  
tloust       0 0     0 0  
okoun       0 0     0 0  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       5 11,6     5 11,6  
candát       0 0     0 0  
sumec       0 0     0 0  
úhoř       4 3,7     4 3,7  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       0 0     0 0  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       25 87,69     25 87,69  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       5 6,2     5 6,2  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       146 6,55     146 6,55  
bílá ryba       0 0     146 6,55  
Celkem 0 0 0 955 1615,53 0 0 955 1615,53