Přihlášení do RIS

431 200    ODRAVA 1 – ÚDOLNÍ NÁDRŽ JESENICE


České rybářství s. r. o.                                                                                    700 ha


Od hráze údolní nádrže Jesenice (GPS 50°5'4.011"N, 12°28'29.568"E) na ř. km 3 až po most u elektrárny v Podhradě (GPS 50°2'40.672"N, 12°23'37.833"E) na ř. km 13,9. Přítoky do revíru nepatří. Lov z plavidel je povolen od 16. 6. do 31. 12. Zavážení nástrah je povoleno celoročně. Hlubinná přívlač je povolena.

Lov ryb je v obecném zájmu zakázán: od hráze do vzdálenosti 100 m po obou březích.

Chráněné rybí oblasti jsou vyznačeny tabulemi, lov ryb v těchto místech nesmí být prováděn až do vzdálenosti 100 m kolmo od břehu.

Přechodně chráněná plocha Malá Jesenice je rozhodnutím OkÚ Cheb č. j. ŽP/2275-543/98 vyhlášena v zátoce v přítokové části ÚN Jesenice, a to od silničního mostu silnice Podhrad–Lipová až po hraniční čáru zátoky, která je tvořena spojnicí dvou čedičových kamenů cca 1 m vysokých, zasazených v terénu. Kámen na levém břehu je umístěn na konci cesty vedoucí ze silnice III/2147 – cesta vede nejprve kolmo a pak na severovýchod směrem k přehradní nádrži. Kámen na pravém břehu je umístěn na konci cesty vedoucí ze silnice III/2147 po břehu zátoky směrem k výběžku břehu. Do uvedené oblasti platí v období hnízdění chráněných druhů ptactva, tj. od 1. 3. do 30. 6., zákaz vstupu, a současně i zákaz lovu ryb.


2022

Druh ryby ks kg kg / ks ks / ha kg / ha ks / doch. kg / doch. ks / rybář kg / rybář ks / stráž kg / stráž % ks % kg
1  Kapr 10 608 21 831,2 2,06 15,15 31,19 0,34 0,70 3,80 7,81 64,29 132,31 73,04 85,76
2  Lín 120 84,3 0,70 0,17 0,12 0,00 0,00 0,04 0,03 0,73 0,51 0,83 0,33
3  Cejn 1 350 1 141,6 0,85 1,93 1,63 0,04 0,04 0,48 0,41 8,18 6,92 9,29 4,48
4  Tloušť 1 0,8 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
5  Okoun 433 120,2 0,28 0,62 0,17 0,01 0,00 0,15 0,04 2,62 0,73 2,98 0,47
6  Parma 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7  Ostroretka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8  Podoustev 1 0,7 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
9  Štika 350 722,4 2,06 0,50 1,03 0,01 0,02 0,13 0,26 2,12 4,38 2,41 2,84
10  Candát 406 768,8 1,89 0,58 1,10 0,01 0,02 0,15 0,28 2,46 4,66 2,80 3,02
11  Sumec 70 421,6 6,02 0,10 0,60 0,00 0,01 0,03 0,15 0,42 2,56 0,48 1,66
12  Úhoř 5 4,6 0,92 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,02
13  Pstruh obecný 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14  Pstruh duhový 1 0,4 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
15  Lipan 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16  Siven 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17  Bolen 76 175,7 2,31 0,11 0,25 0,00 0,01 0,03 0,06 0,46 1,06 0,52 0,69
18  Maréna, Peleď 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19  Hlavatka 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20  Amur 11 39,1 3,55 0,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,24 0,08 0,15
21  Tolstolobik 1 12,8 12,80 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,01 0,05
22  Karas 71 12,2 0,17 0,10 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,43 0,07 0,49 0,05
23  Mník 0 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24  Jelec jesen 16 3,1 0,19 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,10 0,02 0,11 0,01
25  Ostatní 1 004 116,1 0,12 1,43 0,17 0,03 0,00 0,36 0,04 6,08 0,70 6,91 0,46
26  Celkem uloveno 14 524 25 455,6 1,75 20,75 36,37 0,47 0,82 5,20 9,11 88,02 154,28 100,00 100,00
  Počet docházek 30 981     44,26   1,00   11,08   187,76      
  Počet zápisů RS 165     0,24   0,01   0,06   1,00      
  Počet rybářů 2 795     3,99   0,09   1,00   16,94      

Úlovky 2017

431200 Odrava 1, ú.n. Jesenice
Uživatel revíru  České rybářství s.r.o.
Hospodařící org.
Druh ryby ks kg
1. Kapr 6 245 13 517,7
2. Lín 74 50,3
3. Cejn 1 675 1 402,0
4. Jelec t. 63 23,2
5. Okoun 983 277,3
6. Parma 1 3,0
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 0 0,0
9. Štika 532 1 049,5
10. Candát 799 1 548,1
11. Sumec 120 665,9
12. Úhoř 9 9,4
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 4 3,1
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 3 5,8
17. Bolen 489 1 052,8
18. Maréna 1 1,6
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 5 18,1
21. Tolstolobik 2 24,7
22. Karas 24 24,7
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 0 0,0
25. Ostatní 529 91,1
Celkem 11 558 19 768,3

Úlovky 2018

431200 Odrava 1, ú.n. Jesenice
Uživatel revíru  České rybářství s.r.o.     Rok 2018
Hospodařící org.      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 700,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 6 949 15 198,4 51,3410 68,0258 0,4519 2,19
2. Lín 205 147,9 1,5146 0,6620 0,0044 0,72
3. Cejn 3 007 2 373,0 22,2165 10,6212 0,0706 0,79
4. Jelec t. 11 16,9 0,0813 0,0756 0,0005 1,54
5. Okoun 797 204,4 5,8884 0,9149 0,0061 0,26
6. Parma 12 10,0 0,0887 0,0448 0,0003 0,83
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 603 1 196,1 4,4551 5,3536 0,0356 1,98
10. Candát 569 1 139,2 4,2039 5,0989 0,0339 2,00
11. Sumec 77 438,7 0,5689 1,9636 0,0130 5,70
12. Úhoř 4 8,4 0,0296 0,0376 0,0002 2,10
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 1 0,4 0,0074 0,0018 0,0000 0,40
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 249 543,4 1,8397 2,4322 0,0162 2,18
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 334 858,1 2,4677 3,8407 0,0255 2,57
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 18 20,0 0,1330 0,0895 0,0006 1,11
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,7 0,0074 0,0031 0,0000 0,70
25. Ostatní 698 186,5 5,1570 0,8347 0,0055 0,27
Celkem 13 535 22 342,1     33 633  
ks / ha 19,34 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 31,92 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 119 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 2 729 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 368 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 33 633 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 12,32 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,96 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 8,19 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 48,05 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 205 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431200 Odrava 1, ú.n. Jesenice
Uživatel revíru  České rybářství s.r.o.     Rok 2019
Hospodařící org.      
  Délka ( km ) 0,00 Plocha [ ha ] 700,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 9 057 19 236,6 71,8924 81,5663 0,6203 2,12
2. Lín 41 27,6 0,3254 0,1170 0,0009 0,67
3. Cejn 1 432 1 219,8 11,3669 5,1722 0,0393 0,85
4. Jelec t. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
5. Okoun 613 179,7 4,8659 0,7620 0,0058 0,29
6. Parma 2 2,0 0,0159 0,0085 0,0001 1,00
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 414 902,7 3,2862 3,8276 0,0291 2,18
10. Candát 407 757,0 3,2307 3,2098 0,0244 1,86
11. Sumec 67 479,9 0,5318 2,0349 0,0155 7,16
12. Úhoř 7 12,1 0,0556 0,0513 0,0004 1,73
13. Pstruh o. 3 1,5 0,0238 0,0064 0,0000 0,50
14. Pstruh d. 1 1,2 0,0079 0,0051 0,0000 1,20
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 133 323,1 1,0557 1,3700 0,0104 2,43
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 99 375,8 0,7858 1,5935 0,0121 3,80
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 19 10,3 0,1508 0,0437 0,0003 0,54
23. Mník 1 0,7 0,0079 0,0030 0,0000 0,70
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 302 54,0 2,3972 0,2290 0,0017 0,18
Celkem 12 598 23 584,0     31 011  
ks / ha 18,00 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 33,69 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 127 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 2 540 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 1 216 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 31 011 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 12,21 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 4,96 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 9,29 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 44,30 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 312 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

  ks kg
kapr 9281 19671,92
lín 28 40,26
cejn 1046 855,55
tloust 3 3,2
okoun 745 288,23
parma 0 0
ostroretka 7 20,5
podoustev 2 3,4
štika 360 789,12
candát 603 1116,44
sumec 88 421,79
úhoř 11 16,55
pstruh obecný 3 1,85
pstruh duhový 7 5,04
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 62 142,3
maréna peleď 0 0
hlavatka 1 1,38
amur 30 145,1
tolstolobik 0 0
karas 18 7,95
mník 0 0
jelec jesen 0 0
ostatní 384 77,64
bílá ryba 0 0
Celkem 12679 23608,22

.

.

.

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       8002 15889,03     8002 15889,03  
lín       22 22,9     22 22,9  
cejn       1074 859,23     1074 859,23  
tloust       3 1     3 1  
okoun       571 213,96     571 213,96  
parma       0 0     0 0  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       1 1,3     1 1,3  
štika       414 858,7     414 858,7  
candát       651 1119,2     651 1119,2  
sumec       79 426,42     79 426,42  
úhoř       5 7,4     5 7,4  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       1 4     1 4  
bolen       159 367,2     159 367,2  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       16 84,61     16 84,61  
tolstolobik       1 22     1 22  
karas       114 20,5     114 20,5  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       0 0     0 0  
ostatní       425 65,84     425 65,84  
bílá ryba       0 0     425 65,84  
Celkem 0 0 0 11538 19963,29 0 0 11538 19963,29