Přihlášení do RIS

431 888 VELKÝ RYCHNOVSKÝ RYBNÍK


Revír místního významu

Na RMV mohou lovit vlastní členové těch místních organizací, které jej obhospodařují. 

Místní organizace může umožnit lov ryb i členům jiných MO. Všichni, kdo loví na RMV, musí splňovat podmínky § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.


MO Sokolov               4,2 ha


GPS 50°09'55.59"N, 12°39'27.27"E

Revír tvoří rybník v k. ú. Dolní Rychnov.

Rybolov dle § 3 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb.

Upozornění:

Ochranu zajišťuje RS nadána pravomocemi od rybníkáře. Povolenka platná na revírech ZpČ. ÚS zahrnuje pověření rybníkáře k rybolovu na tomto rybníku. Při zjištění přestupku zaznamená RS odnětí pověření do povolenky.


Úlovky 2023

Úlovky 2024

Úlovky 2025

.

.

.

.