431001 BEROUNKA 7


MO Radnice                                                              13 km 45 ha

GPS Z: 49°57'32.665"N, 13°41'34.849"E, K: 49°56'12.63"N, 13°35'22.478"E

Přítok Vltavy. Od jezu mlýna ve Zvíkovci (ř. km 80,6) až k jezu mlýna Krašov v k. ú. Bohy (ř. km 93,3), mimo potoků Všehrdský a Radubický. Potoky Všehrdský a Radubický jsou chovné – lov ryb zakázán. V úseku cca 50 m na pravém břehu nad jezem mlýna s MVE ve Zvíkovci je lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Průchod objektem MVE je zakázán. Lov z plavidel povolen.


Úlovky 2017

431001 Berounka 7  
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský
Hospodařící org.  Radnice u Rokycan
Druh ryby ks kg
1. Kapr 723 2 083,3
2. Lín 58 45,8
3. Cejn 10 21,5
4. Jelec t. 29 22,1
5. Okoun 13 5,0
6. Parma 4 7,6
7. Ostroretka 0 0,0
8. Podoustev 3 1,5
9. Štika 120 312,5
10. Candát 8 26,6
11. Sumec 24 318,9
12. Úhoř 18 18,9
13. Pstruh o. 0 0,0
14. Pstruh d. 0 0,0
15. Lipan 0 0,0
16. Siven 0 0,0
17. Bolen 0 0,0
18. Maréna 0 0,0
19. Hlavatka 0 0,0
20. Amur 3 9,7
21. Tolstolobik 1 11,0
22. Karas 2 2,5
23. Mník 0 0,0
24. Jelec j. 1 0,3
25. Ostatní 49 5,8
Celkem 1 066 2 893,0

Úlovky 2018

431001 Berounka 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2018
Hospodařící org.  Radnice u Rokycan    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 45,00   Dne: 26.03.2019
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 654 2 055,3 53,6066 73,8360 0,3014 3,14
2. Lín 207 129,9 16,9672 4,6666 0,0190 0,63
3. Cejn 17 19,1 1,3934 0,6862 0,0028 1,12
4. Jelec t. 27 24,0 2,2131 0,8622 0,0035 0,89
5. Okoun 2 0,7 0,1639 0,0251 0,0001 0,35
6. Parma 5 20,7 0,4098 0,7436 0,0030 4,14
7. Ostroretka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 77 206,3 6,3115 7,4113 0,0302 2,68
10. Candát 13 36,0 1,0656 1,2933 0,0053 2,77
11. Sumec 21 229,1 1,7213 8,2303 0,0336 10,91
12. Úhoř 31 25,0 2,5410 0,8981 0,0037 0,81
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 1 3,5 0,0820 0,1257 0,0005 3,50
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 34 20,1 2,7869 0,7221 0,0029 0,59
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
25. Ostatní 131 13,9 10,7377 0,4994 0,0020 0,11
Celkem 1 220 2 783,6     6 820  
ks / ha 27,11 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 61,86 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 127 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 046 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 329 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 6 820 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,52 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,17 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,66 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 151,56 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 32 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2019

.

431001 Berounka 7
Uživatel revíru  ú. s. Západočeský     Rok 2019
Hospodařící org.  Radnice u Rokycan    
  Délka ( km ) 13,00 Plocha [ ha ] 45,00   Dne: 24.03.2020
Druh ryby ks kg % / ks % / kg kg / doch kg / ks
1. Kapr 762 2 122,4 53,8516 69,0885 0,2763 2,79
2. Lín 196 108,1 13,8516 3,5189 0,0141 0,55
3. Cejn 8 17,0 0,5654 0,5534 0,0022 2,13
4. Jelec t. 41 41,7 2,8975 1,3574 0,0054 1,02
5. Okoun 1 0,8 0,0707 0,0260 0,0001 0,80
6. Parma 5 7,8 0,3534 0,2539 0,0010 1,56
7. Ostroretka 1 0,7 0,0707 0,0228 0,0001 0,70
8. Podoustev 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
9. Štika 103 273,6 7,2792 8,9063 0,0356 2,66
10. Candát 13 32,5 0,9187 1,0579 0,0042 2,50
11. Sumec 39 404,9 2,7562 13,1803 0,0527 10,38
12. Úhoř 11 9,9 0,7774 0,3223 0,0013 0,90
13. Pstruh o. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
14. Pstruh d. 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
15. Lipan 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
16. Siven 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
17. Bolen 2 7,1 0,1413 0,2311 0,0009 3,55
18. Maréna 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
19. Hlavatka 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
20. Amur 2 4,7 0,1413 0,1530 0,0006 2,35
21. Tolstolobik 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
22. Karas 42 27,7 2,9682 0,9017 0,0036 0,66
23. Mník 0 0,0 0,0000 0,0000 0,0000 0,00
24. Jelec j. 1 0,3 0,0707 0,0098 0,0000 0,30
25. Ostatní 188 12,8 13,2862 0,4167 0,0017 0,07
Celkem 1 415 3 072,0     7 682  
ks / ha 31,44 Průměrný počet ulovených  kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha 68,27 Průměrný počet ulovených  kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO 139 Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů 1 213 Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír
Rybář=ryba 338 Počet rybářů, kteři ulovili na revíru minimálně jednu rybu
Docházek 7 682 Celkový počet docházek všech rybářů do revíru
Doch / rybáře 6,33 Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře 1,17 Průměr ks  na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře 2,53 Průměrný počet kilogramů na jednoho úspěšného rybáře
Doch / ha 170,71 Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž 82 Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách

Úlovky 2020

  ks kg
kapr 530 1478,59
lín 70 44,68
cejn 3 6,2
tloust 49 44,91
okoun 15 5,2
parma 1 0,7
ostroretka 1 4
podoustev 0 0
štika 159 480,57
candát 16 55,68
sumec 27 312,99
úhoř 26 19,93
pstruh obecný 1 0,3
pstruh duhový 0 0
lipan 0 0
siven 0 0
bolen 1 1,6
maréna peleď 0 0
hlavatka 0 0
amur 1 2,5
tolstolobik 0 0
karas 28 13,65
mník 0 0
jelec jesen 3 1,08
ostatní 316 30,83
bílá ryba 0 0
Celkem 1247 2503,41

Druhy ryb Zarybňo-        Násady       Uloveno       Uloveno       Úlovek  
a vodních vací   ( přepočítané )       na udici  jiným způsobem       celkem výlovek
organizmů plán                  
  ks ks kg ks kg ks kg ks kg kg/ha
kapr       468 1318,28     468 1318,28  
lín       16 12,12     16 12,12  
cejn       19 25,31     19 25,31  
tloust       41 46,66     41 46,66  
okoun       1 0,35     1 0,35  
parma       2 5,75     2 5,75  
ostroretka       0 0     0 0  
podoustev       0 0     0 0  
štika       88 249,59     88 249,59  
candát       9 27,64     9 27,64  
sumec       25 231,07     25 231,07  
úhoř       20 15,32     20 15,32  
pstruh obecný       0 0     0 0  
pstruh duhový       0 0     0 0  
lipan       0 0     0 0  
siven       0 0     0 0  
bolen       2 4,8     2 4,8  
maréna peleď       0 0     0 0  
hlavatka       0 0     0 0  
amur       2 4,5     2 4,5  
tolstolobik       0 0     0 0  
karas       28 19,85     28 19,85  
mník       0 0     0 0  
jelec jesen       1 0,96     1 0,96  
ostatní       160 6,45     160 6,45  
bílá ryba       0 0     160 6,45  
Celkem 0 0 0 882 1968,65 0 0 882 1968,65  

.